WiskundE-brief nr. 322 12-09-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MEDEWERKING GEVRAAGD AAN ALLE ABONNEES

SOFTWARE GEVRAAGD VOOR HET MAKEN VAN WISKUNDETOETSEN (reactie)

STUDENT AAN DE FONTYSHOGESCHOOL LOST KLASSIEK WISKUNDIG PROBLEEM OP

UYTDEWILLEGEN WAARSCHIJNLIJK CORRECT, NIET DE EERSTE


MEDEWERKING GEVRAAGD AAN ALLE ABONNEES

Het nieuwe schooljaar is voor iedereen volop begonnen en de WiskundEbrief arriveert als vanouds weer elke week. Maar niet bij elke wiskundedocent....!
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

De redactie roept alle abonnees op om deze WiskundEbrief door te mailen naar (of een afdruk te maken voor) uw collega's die de brief niet ontvangen.
En denkt u daarbij niet alleen aan nieuwe collega's. Om het abonneebestand actueel te houden worden regelmatig emailadressen verwijderd waarvan enkele keren achterelkaar is gebleken dat de email niet bezorgd kon worden. Omdat via zo'n emailadres geen communicatie meer mogelijk is kan de redactie niet nagaan of deze abonnee een ander emailadres heeft en vergeten is om dit door te geven. Misschien geldt dit ook voor uw collega!
Alle ex-abonnees en nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar de redactie: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl


SOFTWARE GEVRAAGD VOOR HET MAKEN VAN WISKUNDETOETSEN (reactie)

Beste collega,
Zelf werk ik al jaren met GrafiekPlus en Clip3D, te vinden op de site www.roossoftware.nl Onze school heeft dit pakket een aantal jaren geleden voor de wiskundeleraren aangekocht, naar volle tevredenheid en voor een alleszins redelijke prijs. Alle gemaakte grafieken en ruimtelijke lichamen zijn eenvoudig in Word te importeren. Verder werk ik in Word altijd met de vergelijkingseditor. Handig is om deze wel als knop in de werkbalk te plaatsen. Met deze drie hulpmiddelen maak ik al jaren al mijn proefwerken digitaal, waarbij ik soms hooguit een los punt op een ribbe of een tekst langs een grafiek nog met de hand bijschrijf. Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Groet, Anton Kalff VCL Den Haag

( opmerking van de redactie ) Waarschijnlijk wordt er op diverse scholen met allerlei programma's gewerkt, zoals bijvoorbeeld: Wiskit van Hans Klein en de diverse programma's van Richard Parris (Peanut software zoals WinPlot), Cabri (en alternatieven) , evenals Geocadabra van Ton Lecluse. Ervaringen met deze en -zeker ook- met andere programma's kunt u delen met uw collega's door een email te sturen naar de redactie.


STUDENT AAN DE FONTYSHOGESCHOOL LOST KLASSIEK WISKUNDIG PROBLEEM OP

Volgens een nieuwsbericht dd 3 september 2004 van de Fontyshogeschool heeft vierdejaars natuurkundestudent Geert-Jan Uytdewilligen het welbekende probleem opgelost van het vinden van alle nulpunten van een gegeven veeltermfunctie van één variabele. Vandaag - 9 september 2004 - is dit ook nieuws voor Radio 1 en Radio 4. Geert-Jans desbetreffende publicatie "The roots of any polynomial equation" is beschikbaar op de URL http://www.dse.nl/%7Egeertjan/Publikatie/The-roots-of-any-polynomial-equation.pdf
Er is dermate grote belangstelling voor dat het stuk volgens de regels van Digitale Stad Eindhoven nu voor hoogstens één week niet bereikbaar is. Het bericht op Science Guide doet vermoeden dat Geert-Jans oplossing in de eerste plaats algebraisch georienteerd is. http://www.fontys.nl/nieuws/nieuws_artikel.asp?docid=3487 Zie http://www.scienceguide.nl/
BRON WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


UYTDEWILLEGEN WAARSCHIJNLIJK CORRECT, NIET DE EERSTE

Een Nederlandse student die een eeuwenoud wiskundig probleem oplost, dat is natuurlijk voorpaginanieuws. Geert-Jan Uytdewilligen werd gepresenteerd als een jonge student die "een enorme wiskundige doorbraak" had bereikt. Kan hij alle nulpunten van een n-degraads polynoom bepalen? Waarschijnlijk wel. Is hij de eerste? Zeker niet! Kennislink publiceert een nieuwsbericht over Uytdehagen's methode. Voorlopige geluiden lijken erop te wijzen dat hij een goede oplossing heeft gevonden, maar natuurlijk staat het werk van Galois en Poincaré nog recht overeind. Ook is Uytdehagen, ondanks alle gemaakte claims, lang niet de eerste die dit probleem heeft opgelost.
BRON: WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl