WiskundE-brief nr. 326 17-10-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TESTVERSIE VAN RHS VOOR WINDOWS BESCHIKBAAR

REACTIE FREUDENTHAL INSTITUUT HERZIENING TWEEDE FASE H/V


TESTVERSIE VAN RHS VOOR WINDOWS BESCHIKBAAR

Naar aanleiding van de oproep van Wim Beerkens in wiskundE-brief 321 wil ik graag het volgende meedelen: Dit jaar heb ik RHS (een tekstverwerker voor o.a. wiskundetoetsen) omgezet van DOS naar Windows, waarbij het uiterlijk en de functionaliteit nagenoeg gelijk zijn gebleven. Maar het programma bevindt zich nog in de testfase. Geregistreerde RHS-gebruikers die serieus ge´nteresseerd zijn, wil ik gaarne in de gelegenheid stellen om met de testversie te werken. Mail daartoe naar hvanrheenen@fastmail.fm (na de punt fm van fastmail).
A.H. van Rheenen.


REACTIE FREUDENTHAL INSTITUUT HERZIENING TWEEDE FASE H/V

Het Freudenthal Instituut heeft middels een schrijven aan het ministerie van OCW gereageerd op de plannen voor de herinrichting van de tweede fase van havo en vwo in 2007. Het Instituut maakt zich onder meer zorgen over het feit dat wiskunde ontbreekt in het havo CM-profiel (de toekomstige PABO-studenten!) en beveelt de ontwikkeling van een keuzevak Voortgezette wiskunde voor vwo NT aan. Verder liggen er kansen voor een profiel-inkleuring van wiskunde A voor vwo CM. De volledige tekst van het advies is beschikbaar op www.fi.uu.nl . Voor reacties hierop uit het veld houdt het FI zich aanbevolen.
Paul DrijversWiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl