WiskundE-brief nr. 327 07-11-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

REACTIE FREUDENTHAL INSTITUUT HERZIENING TWEEDE FASE H/V: REACTIE

BASISWISKUNDE -EEN OEFENBOEK VOOR HAVO, VWO, HBO EN UNIVERSITEIT

SIMULATIE EN KANSREKENING OP TI-83/84 EN PC

NIEUWE VEILINGRONDE WWW

EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2005

VACATURE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING HOGESCHOOL UTRECHT (ADVERTENTIE)

CURSUSSEN GEORGANISEERD DOOR HET FREUDENTHAL INSTITUUT (ADVERTENTIE)


REACTIE FREUDENTHAL INSTITUUT HERZIENING TWEEDE FASE H/V: REACTIE

Het feit, dat een PABO-student, cq. een toekomstig onderwijzer, over een gedegen gecijferdheid dient te beschikken, moet niet verward worden met de noodzaak om wiskunde te verplichten voor het profiel C&M van het havo. Natuurlijk moet de PABO van haar studenten eisen, dat ze wiskunde in hun vooropleiding hebben gehad, maar daarom hoeft toch niet elke C&M leerling wiskunde te doen?
Toelating tot de PABO met het profiel C&M is prima, mits in de vrije ruimte een wiskunde vak wordt gekozen. De PABO moet zichzelf serieus nemen en die eis gewoon stellen. Met C&M havo, zonder wiskunde, kun je heel gelukkig worden en uitstekend functioneren in onze maatschappij.
Berend Wielens bwielens@mill-hillcollege.nl wielenslambour@home.nl


BASISWISKUNDE -EEN OEFENBOEK VOOR HAVO, VWO, HBO EN UNIVERSITEIT

Zoals sommigen van jullie weten, werk ik samen met ex-KMA-collega Rob Bosch (ik ben zelf sinds 1 september jl. aan de KMA met vervroegde FPU gegaan) aan een boek genaamd "Basiswiskunde -- een oefenboek voor havo, vwo, hbo en universiteit" dat we in 2005 op de markt hopen te brengen. Inmiddels is een voorlopige versie van het boek gereed en als geheel of in delen te bekijken in pdf-format op mijn UvA-website www.science.uva.nl/~craats
Voor verdere bijzonderheden omtrent de inhoud en de didactische opzet verwijs ik naar het voorwoord van het boek.
Studenten, leraren, leerlingen en andere geïnteresseerden staat het vrij de files te downloaden voor persoonlijk gebruik. Commerciéle exploitatie van het materiaal is echter verboden. Voel je vrij deze mail naar andere belangstellenden door te sturen.
Met hartelijke groeten, Jan van de Craats


SIMULATIE EN KANSREKENING OP TI-83/84 EN PC

Van driehoek OAB liggen A en B random binnen de eenheidscirkel. Hoe groot is de kans dat deze driehoek stomphoekig is?
Het simuleren van kansexperimenten in de klas is tegenwoordig snel en simpel uitvoerbaar met een GR (via tibasic op de TI83/84) of een PC (via Excel). Een prachtig voorbeeld is het bepalen van de kans op een stomphoekige driehoek binnen de eenheidscirkel, waar experiment en theorie, kansrekening en meetkunde elkaar weergaloos aanvullen, zie www.henkshoekje.com programma 171. Over de theorie achter dit probleem is een interessante discussie op gang gekomen. Ook realistische kansproblemen uit het dagelijks leven lenen zich met simulatie voor behandeling in de klas:
aan het begin van elke week herinvesteer je je beleggingskapitaal in een nieuw gestart internetfonds waarvan binnen 1 week de koers met een kans van 50% verdubbelt of 60% in waarde daalt met een kans van ook 50%. Hoe je geld te herinvesteren en wat is de kansverdeling van je kapitaal na 52 weken?
Op woensdag 19 januari 2005, van 16 tot 20 uur, verzorgt de afdeling econometrie van de V.U. te Amsterdam de cursusdag Simulatie en Kansrekening op de TI-83/84 en PC voor wiskundeleraren bovenbouw VWO. Cursusleiders zijn Henk Tijms, Ad Ridder en Henk Pfaltzgraff. De kosten bedragen 40 Euro (inclusief lesmateriaal en maaltijd); er is een aantal TI83/84's in bruikleen beschikbaar. Verdere gegevens vindt u op www.feweb.vu.nl/ectrie , ga naar pagina VWO-docenten.
Overigens wijs ik op de mogelijkheid om het boek PROGRAMMEER HET ZELF, wiskunde met een extra dimensie in PDF formaat vrij te downloaden: 270 pagina's A4 formaat in twee delen; de bijbehorende 122 programma's in TIBASIC kunnen alle in het archief van een TI-84 binnengehaald worden. Voor alle duidelijkheid, dit is geen papieren boek maar een digitale, kosteloze uitgave. Neem contact op met henk@henkshoekje.com. ,
Henk Pfaltzgraff


NIEUWE VEILINGRONDE WWW

De internetveiling van wiskundeboeken, het WWW (wereld wiskunde web), van het Wereldwiskunde Fonds (WwF) zal vanaf 1 november met een nieuwe ronde van start gaan. Zoals al eerder gemeld is de veiling geheel vernieuwd waardoor we hopen dat toegankelijkheid en gebruikersgemak voor kopers, verkopers en mensen achter de schermen vergroot zal worden. Ook nu wordt weer aan verkopers de keuze geboden de opbrengst van hun veilingdeel geheel of gedeeltelijk ten goede van het WwF te laten komen. Nieuw is dit jaar de flexibele veilingtermijn en de mogelijkheid om 'on line' boeken in te brengen. Heeft u een grote hoeveelheid boeken die u wilt laten veilen voor dit goede doel, dan kunt u ook op voorhand contact opnemen met de veilingmeester Christian Bokhove (cbokhove@quicknet.nl ). Alle wiskundeboeken zijn toegestaan, behalve schoolboeken van na 1968. Het adres van de veiling is veiling.bokhove.net. Ter plekke wordt via een hulpmenu uitgelegd hoe de nieuwe veiling in zijn werk gaat. Het WwF heeft in het recente verleden meer dan 3500 euro overgehouden aan de verschillende veilingen van het WWW en daarmee enkele extra wiskundeprojecten in de Derde Wereld kunnen steunen. Voor meer informatie over het WwF: zie de site van de NVvW: www.nvvw.nl
Namens het WwF, Ger Limpens, p.r.-medewerker


EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2005

Elk jaar doen duizenden leerlingen van een groot aantal scholen mee aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade. De Wiskunde Olympiade is niet alleen bedoeld voor ‘bollebozen’ met een wiskundeknobbel, maar voor elke leerling die geïnteresseerd is in problemen van wiskundige aard waarin de uitdagende en aantrekkelijke kanten van wiskunde aan de orde komen. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Op vrijdag 12 november krijgen de tien beste deelnemers aan de 2e ronde hun prijs uitgereikt op de Technische Universiteit in Eindhoven. Zij worden vervolgens getraind voor de Internationale Wiskunde Olympiade, die in juli 2005 zal plaatsvinden in Mexico.
Wilt u uw leerlingen ook laten meedoen aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade en ze een kans geven om een reis te verdienen naar Slovenië in 2006? Geef uw school dan op voor deelname aan de 1e ronde, die volgend jaar zal plaatsvinden op 14 januari. U doet dat door een mail te sturen aan melanie.steentjes@citogroep.nl en daarin de naam en het adres van de school te vermelden en uw eigen gegevens. U bent dan wedstrijdleider, wat inhoudt dat u er zorg voor draagt dat de deelnemende leerlingen op 14 januari de opgaven kunnen maken. Na afloop stuurt u de resultaten naar ons op. Wij versturen de opgaven en de resultatenformulieren in de eerste week van januari 2005 naar de wedstrijdleiders van alle aangemelde scholen. Wij hopen op een grote belangstelling en veel deelnemende leerlingen in 2005!
Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)


VACATURE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING HOGESCHOOL UTRECHT (ADVERTENTIE)

Het team wiskunde van de Archimedes lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht is, wegens stijgende studentenaantallen, op zoek naar nieuwe collega's. Meer informatie is te vinden op de vacature site van de Hogeschool, via www.hvu.nl en bij de teamleider wiskunde, Lucie Schipper, tel 06 5168 3874.


CURSUSSEN GEORGANISEERD DOOR HET FREUDENTHAL INSTITUUT (ADVERTENTIE)

U kunt een cursus op het FI volgen; wij kunnen ook een studiemiddag bij u op school verzorgen! Een greep uit het aanbod: Internettoepassingen in de wiskundeles, Leerlingen uit 3/4 vmbo met reken/wiskundeproblemen, Inleiding Java Programmeren, Toetsen op niveau. Voor meer informatie: zie www.fi.uu.nl/professionalisering


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl