WiskundE-brief nr. 328 14-11-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GROOT ZWOLSCH BARTJENS REKENDICTEE

REKENEN/WISKUNDE EN HET DELTAPLAN

SUPERFORMULE VERMINDERT BESTANDSGROOTTE TOT 1000 KEER

DOCENTEN GEVRAAGD VOOR TESTEN VAN EEN GRAFISCH REKENPROGRAMMA


GROOT ZWOLSCH BARTJENS REKENDICTEE

In het kader van de heruitgave van het rekenboek van Willem Bartjens organiseert Zwolle van 15 tot en 19 november een Bartjens-week. Willem Bartjens heeft immers van 1618 tot 1638 in Zwolle gewoond en als schoolmeester gewerkt. Van 15 t/m 17 november kunnen middelbare scholieren meedoen aan de Bartjens Rekenwedstrijd. Op 18 november is het de beurt aan de volwassenen. Op deze donderdagavond zal om 20.00 uur in de Buitensocieteit in Zwolle het Groot Zwolsch Bartjens Rekendictee georganiseerd worden voor prominenten en andere liefhebbers uit Zwolle en de wijde omgeving. Zij krijgen 14 rekenopgaven voorgelegd die alle te maken hebben met het leven van Willem Bartjens. Het rekendictee wordt gepresenteerd door Marjolein Kool en de jury bestaat uit een select gezelschap wiskundigen. Voor de winnaar is er een toepasselijke prijs. Deelnemers aan het Groot Zwolsch Bartjens Rekendictee kunnen zich opgeven bij de VVV van Zwolle, 038-4216798.
BRON: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd)


REKENEN/WISKUNDE EN HET DELTAPLAN

Het deltaplan voor Beta en Techniek wil opleidingen in beta en techniek bevorderen en aantrekkelijker maken. Zie www.deltapunt.nl . Vanuit het zg Voorzittersoverleg Wiskunde willen wij de plannen die betrekking hebben op rekenen en wiskunde stimuleren en waar gewensd coordineren. Wij hebben daartoe in juni j.l. een brainstorm gehouden met ca 30 deelnemers. Het is nu tijd om een volgende stap en zetten en daarbij is het van belang een overzicht te krijgen van alle (prille of bestaande) initiatieven rond het deltaplan, waarbij rekenen of wiskunde betrokken is. Graag ontvangen wij een korte opgave met projektnamen van betrokken en hun instanties en fase van ontwerp of uitvoering. Kunt U dit, liefst binnen twee weken, sturen aan Lex Zandee met adres zandee@nwo.nl. Het gaat hierbij ALLEEN om initiatieven die deltaplan betreffen. Wij zijn van plan om binnenkort ook deltapunt te benaderen en met hun te praten over de rol die rekenenen en wiskunde kunnen spelen bij verdere uitwerking van het deltaplan. Voor verdere suggesties en commentaar houden wij ons aanbevolen.
Prof. dr. Henk Broer, voorzitter Kamer Wiskunde VSNU , Prof. dr. Dirk Siersma, voorzitter NOCW
Het Voorzittersoverleg Wiskunde bestaat uit de voorzitters van

 • de Academieraad voor Wiskunde van de KNAW
 • ,
 • het Koninklijk Wiskundig Genootschap
 • ,
 • de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
 • ,
 • het Overleg Onderzoekscholen Wiskunde
 • ,
 • de Kamer Wiskunde van de VSNU
 • ,
 • de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde
 • en
 • de Adviescommissie Wiskunde van NWO
 • .


  SUPERFORMULE VERMINDERT BESTANDSGROOTTE TOT 1000 KEER

  Een wiskundige formule, gebaseerd op vormen uit de natuur, waarmee allerlei graphics gecreŽerd kunnen worden. Deze 'Superformule' is de basis voor grafische software waarmee de benodigde rekenkracht van de computer sterk reduceerd wordt en de grootte van grafische bestanden tot duizend keer kan worden verkleind. Voor deze toepassing ontvangt Johan Gielis 13 november in Atlanta de InterTech Technology Award 2004. Hij promoveert volgend jaar bij de afdeling Plantengenetica van de Radboud Universiteit Nijmegen. De Superformule maakt het mogelijk verschillende natuurlijke en abstracte vormen, zoals planten, schelpen en cirkels, met ťťn enkele formule of vergelijking weer te geven. Door ťťn of meer waarden in de formule te wijzigen, kunnen ingewikkelde meetkundige vormen eenvoudig gecreŽerd worden. Vertaald naar software vormt de Superformule de basis voor verschillende grafische toepassingen. Het grote voordeel is de enorme reductie van de benodige rekenkracht en de hoeveelheid computer-code om grafische vormen te maken, waardoor de bestandsgrootte tot 1000 keer kleiner kan.
  Johan Gielis is bedenker van de Superformule. Hij is ingenieur met als specialisatie tuinbouw en plantenbiotechnologie en promoveert volgend jaar bij de afdeling Plantengenetica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Gielis ontdekte de Superformule bij een onderzoek naar modellen die plantenvormen beschrijven. Omdat niet bekend was of en zoja, welke mathematische regels gelden voor de vorm van natuurlijke organismen, construeerde Gielis een wiskundige formule. Daarbij nam hij als uitgangspunt de 'superellips' van de 17e eeuwse Deense wiskundige Piet Hein. Uiteindelijk resulteerde dit in de Superformule. Het ontstaan, nut en toepassing van de formule wordt uitgelegd in Gielis' boek De uitvinding van de cirkel.
  Gielis heeft patent op de formule en richtte in 2002 het bedrijf Genicap op. Dit bedrijf maakt plug-ins voor onder meer Adobe Illustrator en Photoshop en voor Maxon dat betrokken was bij films als Spiderman, Gladiator en Star Wars. Daarnaast produceert Genicap software voor het genereren van 3D-vormen. In de toekomst zou de Superformule toegepast kunnen worden op golfvormen, zoals geluiden, en op beelden, zoals beeldherkenning en medische beeldvorming
  . Naast een nieuwe benadering van natuurlijke vormen, kan de Superformule een aantal problemen in het onderwijs helpen oplossen. Er zijn overlappingen mogelijk met de lessen biologie, esthetische vorming, en alle vakken waarin vormen of patronen op enige wijze voorkomen. De ideeŽn kunnen op verschillende manieren worden overgedragen, op diverse moeilijkheidsgraden en ze kunnen naadloos worden geÔntegreerd met bestaande wiskundige technieken. www.geniaal.be en www.genicap.be
  BRON: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd)


  DOCENTEN GEVRAAGD VOOR TESTEN VAN EEN GRAFISCH REKENPROGRAMMA

  Ik ben op zoek naar docenten wiskunde en/of natuurkunde (2e fase) die een grafisch rekenprogramma willen uittesten en becommentarieren.
  Op Uw verzoek stuur ik U een gratis exemplaar toe. Email naar: h.nieuwenhuize@chello.nl


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl