WiskundE-brief nr. 329 21-11-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

FORMULEKAART IN NIEUW JASJE(S)

GROTE GRIEPMETING

PR-MEDEWERKSTER WISKUNDE


FORMULEKAART IN NIEUW JASJE(S)

De officiële formulekaart van de CEVO (uit 1998) is in een nieuw jasje gestoken. Inhoudelijk zijn er (eindelijk) een paar aanpassingen op verzoek van de Ned Ver van Wiskundeleraren aangebracht. Meer in het oog springt dat de formulekaart vervangen is door twee, een voor havo en een voor vwo. Omdat ook deelverzamelingen zijn toegestaan is het wellicht geen slecht idee de formulekaarten nog wat meer toe te snijden op de doelgroepen. Door Wolters-Noordhoff zijn recentelijk aparte formulekaarten gepubliceerd voor havo-a, habvo-b, vwo-a en vwo-b, die kunnen worden gedownload. De WisForta-boekjes blijven geldig.
Enkele adressen:
formulekaart havo (CEVO) www.eindexamen.nl/9303104/d/k_havo2.pdf
formulekaart vwo (CEVO) www.eindexamen.nl/9303104/d/k_vwo2.pdf
formulekaarten WN : www.modernewiskunde.wolters.nl
website van de NVvW www.nvvw.nl
gk


GROTE GRIEPMETING

Kennislink (www.kennislink.nl), en een groot aantal andere organisaties in Nederland en Vlaanderen organiseren een tweede ‘Grote Griepmeting’.
Tijdens de meting, die wordt uitgevoerd van 21 november 2004 tot en met 31 maart 2005, kan iedereen via de website www.degrotegriepmeting.nl doorgeven of hij verkouden is, griepverschijnselen heeft, of gewoon gezond is. Je hoeft dus geen griep te hebben om een ‘Griepmeter’ te zijn! Een kaart van Nederland en België geeft dagelijks in blauw de gevallen van verkoudheid en in rood de griepgevallen aan. Omdat griep een zeer besmettelijke ziekte is, ontstaat na verloop van tijd een ‘film’, waarop te zien is hoe de ziekte zich als een epidemie verbreidt. Vorig jaar brachten ruim dertigduizend enthousiaste Griepmeters de griepgolf in kaart. Er waren enkele belangrijke uitkomsten. Zo was heel goed te volgen hoe de griep eerst jongeren en vervolgens ouderen trof. Scholieren hadden 40% meer kans om griep te krijgen dan werkenden. Ook vrouwen (vermoedelijk moeders met kinderen) hadden 20% meer kans op het krijgen van griep. Opvallend is dat rokers slechter beschermd zijn tegen griep dan niet-rokers. Uit de meting kwam naar voren dat rokers een 25% grotere kans hebben op griep. Dat ouders van jonge kinderen een 40% grotere kans hebben om griep te krijgen, was te verwachten. Maar wie had vermoed dat ook het houden van huisdieren de kans om griep te krijgen met 30% doet toenemen?
Geheel nieuw bij de tweede Grote Griepmeting is het onderzoek naar de relatie tussen stress en persoonlijkheid en de gevoeligheid voor verkoudheid en griep. Evenals vorig jaar is de meting volkomen anoniem. De deelnemers vullen geen persoonsgegevens in. Alleen de vier cijfers van de postcode waar de deelnemer woont is van belang voor de meting.
Vooral scholen kunnen bijdragen aan de Grote Griepmeting. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen zelf bij toerbeurt met deze gegevensregistratie worden belast. Ook kunnen zij individueel griepmeter worden. Om aan griep- en verkoudheid aandacht in de les te kunnen besteden, wordt op de website veel informatie opgenomen over de algemene aspecten van virusziekten en worden ook lesbrieven voor leraren geplaatst. Uiteraard blijven ook alle metingen van leerlingen op de website anoniem.
Meer informatie: Ir. Francine Behnen-Bonebakker MSc, coördinatrice onderwijs De Grote Griepmeting, e-mail: behnen@wanadoo.nl
[ontleend aan persbericht van Kennislink]


PR-MEDEWERKSTER WISKUNDE

Per 1 december a.s. is als PR-medewerker wiskunde benoemd: Ionica Smeets. Ionica hoopt in januari af te studeren aan de TU-Delft. Ze heeft als afstudeeronderwerp Rosen kettingbreuken, en heeft samen met Gerard Hooghiemstra recntelijk in de Nieuwe Wiskrant een artikel gepubliceerd over stochastische grafen.
Haar taak zal onder meer zijn wiskundig nieuws, of beter nieuws met wiskundige aspecten van deskundig commentaar te (laten) voorzien. In dit kader wordt ondermeer nauw samengewertkt met Kennislink en de WiskundePersDienst
gk


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl