WiskundE-brief nr. 330 28-11-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

FORMULEKAART IN NIEUW JASJE(S) (REACTIE)

SAMENHANG WISKUNDE EN ECONOMIE/NATUURKUNDE IN DE BOVENBOUW

STUDIEDAG WISKUNDEDOCENTEN OP DE RUG OP 21 DECEMBER

LEERLIJN ALGEBRA EN ICT , VAN ONDERBOUW VO TOT UNIVERSITEIT


FORMULEKAART IN NIEUW JASJE(S) (REACTIE)

Mijn leerlingen en ik waren al jaren zeer tevreden over de formule voor de somformule van een meetkundige rij, zoals deze op de oorspronkelijke WN formulekaart voorkwam: Sn = (eerstvolgende term - eerste term)/(reden - 1). Ik adviseerde mijn leerlingen altijd deze te gebruiken, dan gaat het bijna nooit meer mis, terwijl de formule uit het boek, die nu op de formulekaart is gekomen: Sn = a * (1 - rn)/(1 - r) vaak problemen geeft omdat leerlingen dan met verkeerde grenzen tellen. In de methode Moderne Wiskunde wordt nl. geadviseerd de rangnummerformule van de meetkundige rij op te bouwen als u(n)=a*rn-1, met als voordeel dat u(1) = a.
Nogal verwarrend als je dat met de nieuwe formulekaart vergelijkt, daar is u(n)=a*rn !! In vergelijking met de somformule voor de rekenkundige rij, die wel mooi intuďtief geformuleerd is [ Sn = n*(eerste term + laatste term)/2 ], vind ik de nieuwe formule ook door de formelere stijl uit de toon vallen. Ik neem aan dat het wettelijk gezien geen probleem is om onze 'favoriet' gewoon terug te zetten op de formulekaart?
Jos Remijn, SG Dalton-Voorburg


SAMENHANG WISKUNDE EN ECONOMIE/NATUURKUNDE IN DE BOVENBOUW

Wij zijn op school bezig met het ontwikkelen van vakoverstijgend lesmateriaal voor de vakken wiskunde en economie/natuurkunde. Wij willen ons daarbij in eerste instantie richten op de vakinhoudelijke overlap tussen de verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld procentrekening, differentieren en het gebruik van de grafische rekenmachine. Nu is mijn vraag of er scholen zijn die op dit gebied materiaal hebben ontwikkeld, bv. overzichten van de overlap tussen verschillende vakken (ik ben op de hoogte van het materiaal van het SLO en Sonate, maar dat richt zich niet op economie) of materiaal waarin een bepaald onderwerp voor verschillden vakken op dezelfde manier wordt aangeboden. Ik zou graag met docenten in contact willen komen die ervaring hebben op dit gebied.
Iris van Gulik-Gulikers, Van der Capellen SG, Zwolle, gulikgulikers@home.nl


STUDIEDAG WISKUNDEDOCENTEN OP DE RUG OP 21 DECEMBER

Zoals reeds eerder is aangekondigd organiseert het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit in Groningen op dinsdag 21 december a.s. een studiedag voor docenten met als thema "Wiskunde: dienstmaagd of koningin?"
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden voor de studiedag kan via de website van het IWI: www.rug.nl/wiskunde/informatieVoor/docenten/index, (u kunt daar ook intekenen op de workshops in de parallelsessies) en door onderstaande gegevens te mailen naar Ineke Kruizinga: (050 363 39 77, ineke@math.rug.nl )
Plaats: Zernikegebouw, Landleven 5 Groningen Tijd: 10.00 - 18.00 uur Kosten: geen (zie www.rug.nl/wiskunde/organisatie/overOrganisatie/visit)
Wout de Goede en Martha Witterholt


LEERLIJN ALGEBRA EN ICT , VAN ONDERBOUW VO TOT UNIVERSITEIT

In juni organiseerden SLO, NVvW en FI een symposium over dit thema. Voor belangstellenden is het uitgebreide verslag, met presentaties van een aantal sprekers, downloadbaar van de website van SLO, www.slo.nl Kies VO>vakken>wiskunde.
Jenneke Krüger, SLO, afdeling VO (exacte vakken


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl