WiskundE-brief nr. 331 4-12-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MEDEWERKING GEVRAAGD VOOR VERGELIJKING NEDERLANDS / DUITS WISKUNDEONDERWIJS

WERKCONFERENTIE PRAKTISCHE ICT TOEPASSINGEN IN HET WISKUNDEONDERWIJS

BINOMIAALCOËFFICIËNTEN MET MATHTYPE

(WISKUNDE)PRAKTIJKERVARINGEN MET EEN SMARTBOARD ?


MEDEWERKING GEVRAAGD VOOR VERGELIJKING NEDERLANDS / DUITS WISKUNDEONDERWIJS

In een promotieonderzoek aan de Duitse Universiteit Duisburg-Essen wordt een vergelijking van Nederlands en Duits wiskundeonderwijs doorgevoerd. Wij vragen hiervoor zoveel mogelijk Nederlandse en Duitse wiskundedocenten een enquête in te vullen. Alleen de medewerking van veel docenten maakt dit onderzoek mogelijk. Wie ons hierbij behulpzaam wil zijn treft de enquête aan onder www.uni-duisburg.de/FB11/STAFF/Scholz/Projekte.shtml en kan de ingevulde enquête of per e-mail sturen naar rolka@math.uni-duisburg.de of per post naar: Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg Fachbereich Mathematik, Katrin Rolka, Lotharstr. 65, 47057 Duisburg


WERKCONFERENTIE PRAKTISCHE ICT TOEPASSINGEN IN HET WISKUNDEONDERWIJS

Op woensdag 26 januari organiseert het APS de “Werkconferentie praktische ICT-toepassingen in het wiskundeonderwijs” .
Op deze conferentie kunt u een keuze maken uit de volgende onderwerpen:

Deze onderwerpen worden in de vorm van workshops aangeboden. Na een korte inleiding gaat u onder begeleiding zelf aan de slag aan de computer. Zie voor meer informatie, kosten en inschrijving: www.aps.nl/wiskunde/nascholing.htm


BINOMIAALCOËFFICIËNTEN MET MATHTYPE

Tot nu toe maakte ik binomiaalcoëfficiënten met Mathtype altijd met het symbool haakje open en gesloten. Op het invulveld koos ik dan uit het matrixmenu een 2 bij 1 matrix. Zo kreeg ik tussen haakjes twee invulvelden boven elkaar die ik gebruikte om daar getallen in te vullen. Probleem was dat binnen je tekst deze uitdrukkingen nogal groot verschenen. Als je dit dan nog toepaste bij bv 6 boven 2 maal 10 boven 3 gedeeld door 16 boven 5 vond ik het qua layout geen gezicht.
Na uitproberen heb ik er het volgende op gevonden.
Kies uit Mathtype van de tweede knoppenrij de meest linkse knop met de haakjessymbolen en klik daaruit op het ( )-symbool.
Je krijgt dan 'haakje open, invulveld, haakje gesloten'. Kies vervolgens uit de tweede knoppenrij de derde knop van links. Hierop staat links een grijs vakje met een zwart vakje rechtsboven en rechtsonder. Uit het menu wat hierbij hoort kies je dat symbool. Tussen de haakjes staan nu twee invulvelden boven elkaar. Vul die velden nu met bv 16 boven 5. Dan is de layout nog te verbeteren door met de cursor voor de 5 te gaan staan en dan op Ctrl spatie te drukken. De 5 schuift zo wat op naar rechts. Grotere uitdrukkingen met binomiaalcoëfficiënten zien er op deze manier heel goed uit. Het bewaren van zo'n uitdrukking kun je doen door deze te accentueren zoals je ook met knippen en plakken doet.
Druk vervolgens op de Alt-toets en sleep de uitdrukking naar een plaats op de derde, vierde of vijfde balk van het menu.Vergeet niet de nieuwe instelling op te slaan.
Voor meer informatie, ook bijvoorbeeld over het maken van matrices met alle informatie is hier mijn webadres: averschuren@home.nl


WISKUNDE)PRAKTIJKERVARINGEN MET EEN SMARTBOARD ?

In de wiskundelessen zijn presentaties met behulp van programma's als VU-Grafiek, VU-Statistiek, OR-Stat en Cabri hier en daar al gemeengoed. Met een computer, een beamer en een projectiescherm, liefst in een vaste opstelling, zijn leuke en nuttige dingen te doen. Daar zijn wij op onze school (de RSG NO-Veluwe in Epe) wel van overtuigd. Wij hebben echter twijfels over het nut van de nieuwste loot aan het ICT-firmament: het smartboard. Maar ....., wij laten ons er natuurlijk graag van overtuigen dat deze twijfels onterecht zijn. Vandaar onze oproep aan collega's die al met een smartboard werken, ons te vertellen over hun ervaringen. Neem daarvoor s.v.p. contact op met: Wim van der Maaten, sectieleider wiskunde R.S.G. NO-Veluwe, tel. 0578-613764 email: w.vandermaaten@chello.nl
Bij voorbaat dank, Wim van der Maaten


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl