WiskundE-brief nr. 332 12-12-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

START NEDERLANDSE WIMS MIRROR UNIVERSITEIT VAN LEIDEN

WERELD WISKUNDE WEB (WWW)

RESULTATEN PISA 2003

STUDIEDAG WISKUNDEDOCENTEN OP DE RUG OP 21 DECEMBER


START NEDERLANDSE WIMS MIRROR UNIVERSITEIT VAN LEIDEN

Beste collega's, Hierbij wil ik jullie attenderen op de start van een Nederlandse wims-mirror aan de universiteit te Leiden. WIMS staat voor WWW Interactive Mathematica (cq Multipurpose) Server. Dit is een interactieve website, een ELO, met 'content'. Verder bevat deze ELO een heel scala aan (random) sommen. Opgaven over algebra, goniometrie, meetkunde, breuken, etc. In WIMS kun je klassen aanmaken, werkbladen en toetsen samenstellen. Eventueel kun je sommetjes zelf maken ! Cijfers van leerlingen worden geregistreerd door de WIMS-server. Wij, op Christelijke College Schaersvoorde, zijn hier inmiddels twee jaar mee aan het werk. En wel in de eerste, derde en vierde klassen van VMBO,HAVO en VWO. We zijn -evenals onze leerlingen- erg enthousiast over deze (Openbroncode) ELO
. Mocht je met WIMS willen werken of experimenteren, dan kun je als leraar een klas laten hosten aan de Universiteit Leiden. Een mailtje naar mij of wims@math.leidenuniv.nl is genoeg ! wims.math.leidenuniv.nl/wims
Heb je technische vragen m.b.t. gebruik en/of opstarten van WIMS (op je eigen School) of heb je vakinhoudelijke vragen , dan kun je altijd bij mij terecht. jm.evers@schaersvoorde.nl
Vriendelijke groeten J.M. Evers


WERELD WISKUNDE WEB (WWW)

Zoals al eerder via dit medium bekend gemaakt: de internetveiling van wiskundeboeken, het WWW van het Wereldwiskunde Fonds (WwF) is sinds november met een nieuwe ronde bezig. De veiling is geheel vernieuwd wat betreft de vormgeving maar ook nu wordt weer aan verkopers de keuze geboden de opbrengst van hun veilingdeel geheel of gedeeltelijk ten goede van het WwF te laten komen. Van de nieuwe faciliteit om als 'buitenstaander' ter plekke 'on line' boeken in te brengen wordt, zo is te zien, gebruik gemaakt.
Overigens kunt u, indien u over een grote hoeveelheid boeken beschikt die u wilt laten veilen voor dit goede doel, op voorhand contact opnemen met de veilingmeester Christian Bokhove (cbokhove@quicknet.nl ). Alle wiskundeboeken zijn toegestaan, behalve schoolboeken van na 1968. Het adres van de veiling is veiling.bokhove.net. Ter plekke wordt via een hulpmenu uitgelegd hoe de nieuwe veiling in zijn werk gaat. De sluitingsttermijn van de veiling van het merendeel van de te verkoop ingebrachte boeken is eind december. Mocht u nog mee willen doen, dan is het zaak om de komende weken de veiling te bezoeken. De opbrengst van deze veiling komt, zoals bij velen reeds bekend, ten goede aan wiskundeprojecten in de Derde Wereld die door het Wereldwiskunde Fonds ondersteund worden. Voor meer informatie over het WwF: zie de site van de NVvW: www.nvvw.nl
Namens het WwF, Ger Limpens, p.r.-medewerker


RESULTATEN PISA 2003

citaat: ...Nederlandse jongeren die in 1987 zijn geboren, doen het goed op de toetsen van PISA. In de tweede cyclus van dit OESO-project, dat voluit Programme for International Student Assessment heet, zijn in het jaar 2003 toetsen voor wiskunde, leesvaardigheid, natuurwetenschappen en probleem oplossen afgenomen in 41 landen. In elk van de vier domeinen eindigt Nederland boven het OESO-gemiddelde. Bij wiskunde staat Nederland gemiddeld op de vierde plaats in de lijst van alle landen... einde citaat
Voor de volledige inhoud: www.pisa.nl(citogroep).
J.A.


STUDIEDAG WISKUNDEDOCENTEN OP DE RUG OP 21 DECEMBER

Dinsdag 21 december a.s. organiseert het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit in Groningen een studiedag voor docenten met als thema "Wiskunde: dienstmaagd of koningin?" Aan deelname zijn geen kosten verbonden.Aanmelden voor de studiedag kan via de website van het IWI (er waren wat problemen met het electronisch aanmeldingsformulier, maar ook als daar iets misgaat of al is misgegaan bent u welkom): www.rug.nl/wiskunde/informatieVoor/docenten/index en anders door te bellen met of te mailen naar Ineke Kruizinga: (050 363 39 77, ineke@math.rug.nl)
Plaats: Zernikegebouw, Landleven 5 Groningen Tijd: 10.00 - 18.00 uur
www.rug.nl/wiskunde/organisatie/overOrganisatie/visit
Wout de Goede en Martha Witterholt


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl