WiskundE-brief nr. 333 19-12-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

STERKER NEERZETTEN VAN HET ONDERWIJS IN DE EXACTE VAKKEN

LAATSTE NUMMER VAN 2004 VAN HET VOORTGANGSJOURNAAL TWEEDE FASE ADVIESPUNT


STERKER NEERZETTEN VAN HET ONDERWIJS IN DE EXACTE VAKKEN

Wij willen op school bij ons op school meer gaan richten op het versterken van het onderwijs in de exacte vakken. We willen ons daarbij gaan richten op vakinhoudelijke overlap en leuke vakoverstijende projectjes. Er wordt aangedacht om af en toe een middag onderbouwleerlingen de kans te geven om met de leuke kanten van de exacte vakken bezig te zijn.
Nu is mijn vraag of er scholen zijn die op dit gebied materiaal hebben ontwikkeld, ik zou graag in contact komen met docenten die ervaring hebben op dit gebied.
Arnold Beettjer, Van der Capellen sg - Zwolle, bee@capellen.nl


LAATSTE NUMMER VAN 2004 VAN HET VOORTGANGSJOURNAAL TWEEDE FASE ADVIESPUNT In dit laatste nummer van 2004 uiteraard aandacht voor Onderweg naar 2007 met nieuws over de concept-examenprogramma’s. Daarnaast berichten over de Examenkrant 2005, de vrijheidsgraden van het vrije deel, een oproep voor scholen met versneld vwo, een aankondiging van de APS tweede fase conferentie op 24 maart 2005, nieuws uit het ontwikkelproject Nieuwe Scheikunde en een verwijzing naar interessante links voor profielwerkstukken. Eerdere nummers van het voortgangsjournaal kunt u vinden op onze website: www.tweedefase-loket.nl/voortgangsjournaal
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl