WiskundE-brief nr. 336 30-01-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

DISCALCULIE

MASTER-PO EN NASCHOLINGSDAG

WERELD WISKUNDEFONDS

WISKUNDIGEN LOSSEN INDUSTRI╦LE PROBLEMEN OP


DISCALCULIE

Kan iemand mij informatie geven over discalculie geven? Het gaat om een meer dan gemiddeld intelligente leerling,die bij mij in klas 2 zal instromen (havo/vwo).Ik ben mentor Ún wiskundedocent. Hij is getest, stroomt via montessoribasisschool en vrije school bij ons in. Rekent (volgens test mei 2004) op niveau groep 4. Ruimtelijk inzicht is boven gemiddeld. Heeft recht op 30 min. extra tijd bij examen.
Wie heeft ervaring? Heeft zo iemand kans op een havo diploma? Hoe moet hij begeleid worden? . Maar zelfs klokkijken is moeilijk....
Mathilde Offereins SG Twickel.nl ofm@sgtwickel.nl


MASTER-PO EN NASCHOLINGSDAG

Op dit moment wordt de Master-PO van dit voorjaar voorbereid met daarbij atuurlijk weer de traditionele nascholingsdag voor docenten. Het onderwerp zal dit jaar zijn: verzamelingenleer. Het zal beslist een heel theoretische Master-PO zonder al te veel fraaie kleurige plaatjes, maar well met hele mooie fundamentele wiskunde. Voor de liefhebber dus! Aan bod zullen komen zaken als verzamelingen, (equivalentie-) relaties, kardinaliteiten, continuŘmhypothese, axioma's, welordeningen, Dedekindsnedes, segmentschakelingen en Cauchy-rijtjes. Zoals waarschijnlijk al bekend is de nascholingsdag geheel gratis en wordt u aangeboden door het Mathematisch Instituut op 22 april 2005 op het Lorentz Center te Leiden. De Master-PO is bedoeld voor ge´nteresseerde leerlingen uit de bovenbouw van het VWO die graag eens kennis willen maken met wiskunde op universitair niveau.
Mocht u leerlingen hebben van wie u denkt dat ze hier belangstelling voor zouden kunnen hebben, zoudt u ze dan op de Master-PO willen wijzen? Het aantal deelnemers zal naar boven worden begrensd door het getal 15 (we voorzien de verzameling der natuurlijke getallen van de standaard ordening), dus tijdige aanmelding is belangrijk!
Verdere informatie over de nascholingsdag en de Master-PO kunt u vinden op www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln . Aanmeldingen voor zowel de nascholingsdag als de Master-PO graag per email naar hfinkeln@math.leidenuniv.nl


WERELD WISKUNDEFONDS

De WwF-projectronde voor 2005 is van start gegaan. Op de NVvW-site treft u uitgebreidere informatie over de criteria die bij het toekennen van projectgelden gehanteerd worden. Bent u betrokken bij zo'n project of kent u iemand die dat is, dan kunt u een aanvraag indienen bij de secretaris van het Wereldwiskunde Fonds, Wim Kuipers, tel. 038 - 4447017 of via e-mail: wkuipers@worldonline.nl U kunt de aanvraag het beste eerst even met hem doorspreken. Aanvragen moeten voor 1 juni binnen zijn.
WwF-werkgroepleden: Verenigingsleden die ge´nteresseerd zijn in het werkgroeplidmaatschap kunnen eveneens met onze secretaris contact opnemen. Zie ook de verenigingspagina's op de NVvW-site.
WwF-internetboekenveiling: Wat betreft de WwF-internetboekenveiling, het WereldWiskundeWeb (WWW), kan gemeld worden dat de nieuwste ronde die afgelopen najaar gestart is, weliswaar officieel afgesloten is sinds 31 december j.l. maar op dit moment toch nog loopt. Een en ander is een gevolg van het feit dat boeken tegenwoordig door iedereen ter veiling gebracht kunnen worden en voorzien kunnen worden van een zelfgekozen looptijd. Het loont wellicht de moeite alsnog een kijkje te nemen: veiling.bokhove.net
Ger Limpens, namens het Wereldwiskunde Fonds


WISKUNDIGEN LOSSEN INDUSTRI╦LE PROBLEMEN OP

De studiegroep "Wiskunde met de Industrie" gaat zich een week lang buigen over concrete industriŰle problemen zoals de hoeveelheid drinkwater die KLM moet meenemen op vliegreizen en hoe het AMC op de beste manier lichamen kan opwarmen die voor een zware operatie zijn afgekoeld. De studiegroep doet dat van maandag 31 januari tot en met vrijdag 4 februari tijdens de 52ste European Study Group Mathematics with Industry die plaatsvindt op de Vrije Universiteit. Wiskundigen, van promovendi tot hoogleraren, uit heel Europa komen erheen om zes problemen uit de Nederlandse industrie op te lossen. Het principe van dit soort bijeenkomsten stamt uit 1968: toen vond voor het eerst zo'n wiskundeworkshop plaats in Oxford. Op de eerste dag presenteren zes organisaties hun probleem. Onder hen het al genoemde KLM en AMC, en ook het Nederlands Forensisch Instituut, dat beter wil leren omgaan met selectie-effecten. Neem het bekende geval van Lucy de B.: deze Verpleegkundige viel op doordat er relatief veel patŰnten overleden tijdens haar diensten. In hoeverre is dat een bewijs van haar schuld? De wiskundigen delen zich na de presentaties op in groepen: ze zijn vrij om aan een of meer van de problemen te werken. De groepen gaan aan het werk, samen met de industrikle partner. Na drie volle dagen discussikren en rekenen, presenteren de groepen hun oplossingen op vrijdag. Naderhand wordt een meer gedetailleerd rapport geschreven over het onderzoek.
URL: www.math.vu.nl/swi2005/ BRON: www.wiskgenoot.nl/wpd


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl