WiskundE-brief nr. 337 20-02-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GESPREKSLEIDER EXAMENBESPREKINGEN WB1,12 HAVO MEI 2005.

ROMEREIS EN WISKUNDE

REKENMACHINE MET NATURAL DISPLAY

STUDIEMIDDAG "herijking wiskunde 2007"


GESPREKSLEIDER EXAMENBESPREKINGEN WB1,12 HAVO MEI 2005.

Voor de regionale examenbesprekingen HAVO B1,12 ben ik op zoek naar een gespreksleider. Werkzaamheden:

. Mocht U hier voor voelen wilt u dan contact opnemen met Grada Fokkens gfokkens@inc.nl
Mocht u belangstelling hebben om een keer in één van de andere plaatsen ( Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Zwolle, Velp) voor één van de wiskunde examens een bespreking te houden dan hoor ik dat ook graag. Er valt ieder jaar wael iemand uit die verhinderd is.
Grada Fokkens


ROMEREIS EN WISKUNDE

Ook dit jaar gaat de vijfde klas van onze school weer op Romereis. Nu wil het geval dat er drie wiskundigen meegaan. En die willen die gelegenheid graag benutten om tijdens het verblijf in Rome ook wat aan wiskunde te (laten) doen. Wellicht zijn er collega's die daar ervaring mee hebben en ons in die ervaring willen laten delen. Wij houden ons aanbevolen.
Bert Boon, email: Bn@gymnasium-sorghvliet.nl


REKENMACHINE MET NATURAL DISPLAY

Onlangs is er weer een nieuwe Casio fx-82 op de markt verscjenen de ES. Op zich niet echt schokkend nieuws, maar een grote kennismaking met het apparaar leert dat het veel eigenschappen heeft waarvan menig gebruiker denkt. Eindelijk !
Ik noem een paar punten:

Voor meer informatie (met plaatjes) zie http://www.digischool.nl/wi/community/fx-82ES.htm
Het kan zijn dat ook bij andere merken types dergelijke nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik hou me aanbevolen voor tips
gk


STUDIEMIDDAG "herijking wiskunde 2007"

De jaarlijkse studiemiddag aan de Universiteit Twente voor VWO-docenten wiskunde ( woensdag 2 maart as, 14.00-16.30 uur) heeft als thema de herziening van de wiskundeprogramma's per 2007. De inleidende sprekers geven hun visie op wat wenselijk/mogelijk is binnen de beperkte tijd die de vakken Wiskunde A, B, en C is toegemeten. Een forumdiscussie geeft de bezoekers gelegenheid om mee te denken in dit proces. Voor programma en abstracts: www.math.utwente.nl/news/vwo-studiemiddag.htm aanmelding vooraf is wenselijk, d.dalenoord@math.utwente.nl Gerard Jeurnink


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl