WiskundE-brief nr. 339 06-03-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDE SCHOLENPRIJS 2005

AANSLUITING 4VMBO-T 4HAVO WB

AVONDVULLENDE TV-UITZENDING OVER ONDERWIJS

VOORJAARSMASTERCLASS NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE

NIEUW PRIEMGETAL ONTDEKT


WISKUNDE SCHOLENPRIJS 2005

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de 'Wiskunde Scholen Prijs'. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskundeonderwijs naar buiten te treden, en goede initiatieven binnen het wiskundeonderwijs zichtbaar te maken. Er zijn drie prijzen van 1000 euro te winnen. Tot eind deze maand kunt u inzenden. Het aanmeldingsformulier en het document met richtvragen kunt u downloaden van www.wiskundescholenprijs.nl
We ontvangen uw inzending graag uiterlijk 31 maart a.s. U kunt uw inzending richten aan: Wiskunde Scholen Prijs, p/a Freudenthal Instituut, Postbus 9432, 3506 GK Utrecht. Indien u uw volledige inzending digitaal beschikbaar heeft, kunt u ook per e-mail inzenden: wiskids@fi.uu.nl We zien uw inzending met belangstelling tegemoet.
Chris Zaal (projectleider)


AANSLUITING 4VMBO-T 4HAVO WB

Ik ben op zoek naar mensen die hun ervaringen willen delen over de aansluiting van 4Vmbo-T leerlingen naar 4Havo wb. Voor mijn 1e graads opleiding aan de HVU ben ik bezig met een actieonderzoek naar de aansluitingsproblematiek. Ik wil de doorstroming op de school waar ik werkzaam ben verbeteren. Tot op heden worden er bijspijkerlessen gegeven in 4Havo. Deze lessen worden niet verplicht gesteld, waardoor de opkomst laag is. Ook is het tempo te hoog, waardoor veel leerlingen toch de nodige problemen krijgen.
Ik ben dit jaar begonnen om ook al in 4Vmbo-T steunlessen te geven aan de leerlingen die naar 4Havo met wb willen. De lessen worden afgesloten met een eindtoets, waarmee ze een certificaat bij hun diploma kunnen verdienen. Met dit certificaat worden ze bekwaam geacht worden om in 4 Havo wb te doen. Ik wil iedereen die ideen en/of ervaringen wil uitwisselen dan wel opmerkingen en/of suggesties heeft verzoeken om mij te mailen.
Met vriendelijke groet, Chantal van der Velde c.vandervelde@zonnet.nl


AVONDVULLENDE TV-UITZENDING OVER ONDERWIJS

Op zondag 13 maart zoomt de VPRO in op n van de belangrijkste pijlers onder onze samenleving: het onderwijs. In een drie uur durende uitzending ligt de focus volledig op de leerkrachten van de basisschool en het middelbare onderwijs. Hun dagelijkse praktijk en persoonlijke ervaringen staan centraal in Voor de klas. De vorm van het programma is eenvoudig: de camera is gericht op de leerkrachten, niet op de leerlingen. Met hen wordt gesproken over onder meer ordeproblemen en agressief gedrag van leerlingen, het niveau van de Pabo opleidingen, de toegenomen massaliteit van vooral de middelbare scholen, verliefdheid tussen leerling en leraar, en last but not least de kwaliteit van het onderwijs. Sfeerfilmpjes over het maken van klassenfoto's omlijsten de interviews.
De avond toont het onderwijs in zijn volle breedte. Naast persoonlijk getinte verhalen over idealen, frustraties, ambities en falen, is er aandacht voor de praktijk. Leraren vertellen over hun favoriete truc om de aandacht vast te houden, over hun talent voor orde houden, over de intensiteit aan persoonlijke contacten met leerlingen, over de bijna onvermijdelijke burn-out. En over het klassieke strijdpunt in het onderwijs: sta je primair voor de klas om informatie over te dragen of is het ook je taak de kinderen op te voeden? Voorafgaand aan Voor de klas zendt de VPRO de documentaire Etre et Avoir uit.
g.k.


VOORJAARSMASTERCLASS NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE De voorjaars-masterclass van het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat weer van start. Het onderwerp is deze keer Niet-Euclidische Meetkunde. Deze cursus is bedoeld voor de vijfdeklassers VWO uit de profielen N&G en N&T.
Deelnemende leerlingen kunnen in het kader van het ZEBRA-project binnen het vak WB de bijbehorende 40 SLU verdienen. Ook bleek in het verleden dat sommige collega's deelname aan de masterclass beschouwden als een (grote) Praktische Opdracht en zelfs is het al voorgekomen dat leerlingen met wat extra werk een profielwerkstuk aan de masterclass koppelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en reiskosten van deelnemers zullen worden vergoed.
Cursusbijeenkomsten in Groningen op Vrijdag 8 april 2005 13.30 - 16.30 uur Zaal RC 59 Dinsdag 19 april 2005 13.30 - 16.30 uur Zaal RC 59 Woensdag 11 mei 2005 13.30 - 16.30 uur Zaal RC 57 Vrijdag 17 juni 2005 10.00 - 16.30 Zaal RC 57 Hierbij is een lunch van 12.00 tot 13.00 uur inbegrepen.
Op http://www.rug.nl/informatica/organisatie/overorganisatie/visit vindt u routeinformatie. U kunt enige van uw leerlingen inschrijven door voor donderdag 24 maart te e-mailen naar ineke@math.rug.nl Mocht de cursus reeds zijn volgetekend als uw aanmelding binnenkomt, dan ontvangt u daarvan bericht. Als uw leerlingen wel kunnen worden geplaatst, dan ontvangt u nadere informatie

NIEUW PRIEMGETAL ONTDEKT

De Duitse oogarts Martin Nowak heeft een nieuw grootste priemgetal ontdekt. Dit priemgetal bestaat uit maar liefst 7.816.230 cijfers. Nowak is een van de duizenden vrijwilligers die meedoen aan het project Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). In dit project stellen duizenden vrijwilligers rekentijd op hun computer beschikbaar om te zoeken naar een speciaal soort priemgetallen, de Mersenne priemgetallen. Het priemgetal dat Martin Nowak heeft gevonden is zo'n Mersenne priemgetal dat te schrijven is als 2 tot de macht 25.964.951 -1. Het project GIMPS heeft nu al acht nieuwe record-priemgetallen opgeleverd. De eerste persoon die een priemgetal van 10 miljoen cijfers vindt, wint 100.000 dollar. http://www.kennislink.nl/web/show?id=128576
BRON: WPD (http://www.wiskundepersdienst.nl/ )


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl