X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 21 Sep 1997 13:33:06 +0200

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 34

 

 

=============== WiskundE-brief nr. 34 ========== sept. 1997 ===============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 200 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

============================================================================

In deze WiskundE-brief:

- AL MEER DAN 200 abonnees

- WIE START IN 1998 MET DE TWEEDE FASE - EERSTE OVERZICHT

- VAKOVERSTIJGEND PROJECTEN in 4VWO

- WISKUNDE 'nieuws'

----------------------------------------------------------------------------

AL MEER DAN 200 abonnees

Kort geleden hebben we de 200ste abonnee kunnen inschrijven.

Wat dat betreft gaat het prima met de WiskundE-brief.

Wanneer nog wat meer mensen hun berichtjes, meningen, reacties e.d. gaat

bij de redactie echt de vlag uit !

----------------------------------------------------------------------------

WIE START IN 1998 MET DE TWEEDE FASE - EERSTE OVERZICHT

 

St. Michael College, Zaandam 1998: 4V

Gerard Koolstra 075 6124839 Gerardk@xs4all.nl

 

Oosterlicht College, Nieuwegein 1998: 4V

Wout van Dijk 030 6042434 W.vanDijk@internet.nl.net

 

Jac P Thijsse College, Castricum 1998: 4V

Johan van Wijngaarden 0251 652571 JohWijn@multiweb.nl

 

Zernike College, Haren 1998: 4V + 4H

Hans Klein 050 5340065 hklein@worldaccess.nl

 

Kempenpoort VO, Eindhoven 1998: 4H (in beraad)

Ynske Schuringa F.A.Schuringa@pth.nl

 

Vlaardingse Openbare SG Vlaardingen 1998: 4V + 4H

Frank de Bruin marfra@globalxs.nl

 

----------------------------------------------------------------------------

VAKOVERSTIJGEND PROJECTEN in 4VWO

 

Heeft iemand ervaring met een vakoverstijgend project in 4VWO, in wat voor

vorm dan ook? Met name ben ik op zoek naar raakvlakken met economie en

biologie. Maar elke reactie is zeer welkom.

 

Fred Hijzen.

Docent wiskunde s.g. De Amersfoortse Berg

f.hijzen@tip.nl

----------------------------------------------------------------------------

WISKUNDE 'NIEUWS'

Voor het eerst bestaat het aantal eerstejaars studenten wiskunde aan de

TU Delft uit meer meisjes dan jongens.Voor de studie kozen in '97 18

meisjes en 16 jongens.

* * *

Het grootste bekende (Mersenne) priemgetal is vanaf eind augustus:

2^(2976221) -1 Het is het 36e Mersenne priemgetal en bestaat uit 895932

cijfers. Het bijbehorende 36e perfecte getal is 2^(2976221) maal zo groot

en heeft (dus) het dubbele aantal cijfers.

============================================================================

 

 

Gerard Koolstra

gerardk@xs4all.nl