WiskundE-brief nr. 343 10-04-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GEBRUIKERSEXEMPLAREN EPN (reactie)

LEVE DE WISKUNDE!

LESMATERIAAL GE¤NTEGREERD ONDERWIJS WISKUNDE/NATUURKUNDE

CONFERENTIE WISKUNDE IN EEN ICT-CONTEXT

ONDERWIJSONDERZOEKEN "GR IN VMBO" EN "ALGEBRA MET APPLETS"


GEBRUIKERSEXEMPLAREN EPN (reactie)

Ook wij hebben soortgelijke problemen.
Wij zijn met 4 docenten, en moeten elk alle havoboeken nieuw hebben, dat is 4 maal 7 maal 8,50 = 238 euro. Dan heb ik nog geen uitwerkingen, geen antwoordenboekjes en geen werkboeken, laat staan proefwerkbundels, handleidingen en dergelijke. We hebben er dus maar voor gekozen om voor het vwo nog maar even een jaar te wachten met de nieuwe druk . Dat hadden we nl niet meer kunnen bekostigen. Overigens een tip ter besparing: de werkboeken bij havo A1/2 en B1/2 kun je wel weglaten, daar staat bijna niets zinvols in. De kinderen gebruiken de cd roms toch ook al niet die er bij zitten. Dat scheelt weer een aantal keren 5 euro voor ons, en 17 euro voor de leerlingen. Alleen die van havo B12 boek 3 zet ik op de boekenlijst. Dat betekent dat ze bij getal en ruimte nu ongeveer 350 x 17 + 200 x 15 = 8950 euro mislopen. Dat zal ze leren!!
met vriendelijke groeten Monica Woldinga


LEVE DE WISKUNDE

Op vrijdag 13 mei aanstaande organiseren het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde en het Institute for Logic, Language & Computation een open dag voor docenten wiskunde, scholieren en andere belangstellenden. Leve de Wiskunde! is dÚ gelegenheid om kennis te maken met het spraakmakende onderzoek in de wiskunde en logica aan de Universiteit van Amsterdam. Het programma bestaat uit een reeks lezingen door internationaal bekende onderzoekers uit eigen huis. De onderwerpen lopen uiteen van de wiskunde van tsunami's tot de geometrische structuur van muziek. Tevens zal de nationale PR-medewerker wiskunde inzicht geven in haar activiteiten en zal een goochelaar de wiskunde achter zijn trucs blootleggen. EÚn aspect hebben alle sprekers gemeen: passie voor het vak. Op de informatiemarkt tijdens de lunch worden profielwerkstukken getoond die scholieren in samenwerking met medewerkers van de instituten kunnen uitvoeren. Voor schoolgebruik interessante onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd. Tevens zullen organisaties van buiten met belangwekkend materiaal vertegenwoordigd zijn. De recreatieve en kunstzinnige kanten van wiskunde en logica komen zeker ook aan bod. Gedurende de hele dag staan de UvA wetenschappers open voor vragen en discussie over het onderwijs en onderzoek binnen de wiskunde en de logica. Meer informatie en aanmelden kan via www.science.uva.nl/congres of per telefoon: 020 525 7865.
Paul van Egmond, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica pegmond@science.uva.nl


LESMATERIAAL GE¤NTEGREERD ONDERWIJS WISKUNDE/NATUURKUNDE

Oproep aan ge´nteresseerde collega's wiskunde in de 2e fase, die samen met een collega natuurkunde mee willen werken aan het volgende De NVON (Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de natuurwetenschappen) heeft een aanvraag gedaan bij de SLO voor ondersteuning bij het ontwikkelen van lesmateriaal ten behoeve van ge´ntegreerd onderwijs wiskunde natuurkunde in de 2e fase, uitvoering in 2005. Ten behoeve van de uitvoering van dit project is de SLO op zoek naar koppels wiskundedocenten en natuurkundedocenten aan dezelfde school die hieraan een bijdrage willen leveren. Enkele koppels hebben reeds toegezegd een bijdrage te willen leveren. Het project zal een aantal voorbeelden opleveren van ge´ntegreerd onderwijs wiskunde natuurkunde in de 2e fase. Deze voorbeelden dienen dan vooral om mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot vakkenintegratie in de 2e fase te illustreren. Van de koppels die mee willen doen vragen wij het volgende:

De SLO en de NVON hebben het volgende traject voor ogen:
Voor de zomer:
 • In ieder van de betrokken scholen ontwerpt een docentenkoppel een voorbeeld van een aantal lessen waarin onderdelen uit de wiskunde en de natuurkunde samenhangend, dan wel ge´ntegreerd worden aangeboden.
 • Het SLO-team Exact zal inhoudelijk, didactisch en redactioneel het ontwerpen ondersteunen

 • Na de zomer:
 • Ieder koppel voert het eigen ontwerp uit in een eigen klas.
 • Ontwerpen bijstellen/afronden naar aanleiding van de ervaringen.
 • Publicatie naar buiten toe.

 • Hebt u een natuurkundecollega die samen met u hierin is ge´nteresseerd, of misschien zelf al actief is, dan bent u van harte welkom.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de de projectsecretaresse Ans Koiter (a.koiter@slo.nl f met SLO-medewerkers Pieter van der Zwaart (p.vanderzwaart@slo.nl of Jenneke Kruger (j.kruger@slo.nl ).


  CONFERENTIE WISKUNDE IN EEN ICT-CONTEXT

  Beste collega's: Hopelijk laten de bezuinigingen in leerstof en lestijd en de administratieve beslommeringen van de tweede fase nog wat vrije ruimte over. Voor 27 april is er een conferentie voor het HBO over kritisch (leren) werken met wiskunde in een ICT-context en het didactische aspect daarbij (webserv.nhl.nl/~kamminga/conferentiehbo/).
  Binnen de thema's (kritisch werken, wiskunde, ict, context, didactiek) van deze conferentie valt mijn boek (pdf): Inventies in de Vrije Ruimte, wiskunde met een extra dimensie -de uitkristallisatie van de twee delen Programmeer het Zelf- dat kosteloos te downloaden is. Kijk even op www.henkshoekje.com
  In dat boek staan bijvoorbeeld:
  Een kritische en empirische introductie van het kansbegrip, het verhaal over het sjoemelen van Gregor Mendel en het verschijnsel regressie naar het midden (in de context van statistische misverstanden), het onderzoek naar multivergentie gevolgd door chaos waar de wiskunde niet zonder een computer kan, het 23 keer inzoomen op een perforatie, het zelf ontwerpen van een randomgenerator, de historische context bij Euler en Wallis, het berekenen van het loodrechte snijlijnstuk van twee kruisende lijnen, de berekening van de oppervlakte van een veelhoek met gegeven hoekpunten, de oorsprong van leven (jaja!), enzovoorts, enzovoorts. En niet te vergeten, op pagina 89 een uitgebreide verwijzing naar het enorme belang van de calculus, de moeder van alle technische wetenschappen. Het zelf programmeren in een BASIC dialect is (letterlijk!) binnen handbereik gekomen van degenen die over een TI-83 of TI-84 grafische rekenmachine beschikken. Voor het goed programmeren is zelfkritiek een eerste vereiste. Het programma moet werken en het moet gebruiksvriendelijk zijn. Op die wijze komt ook het didactische aspect aan bod.
  Overigens blijf ik van mening dat oefening en herhaling onmisbare elementen zijn van gedegen onderwijs, maar dat hoeft niet in tegenspraak te zijn met het voorafgaande.
  Vriendelijke groeten van Henk Pfaltzgraff


  ONDERWIJSONDERZOEKEN "GR IN VMBO" EN "ALGEBRA MET APPLETS"

  In 2004 zijn twee kortlopende onderwijsonderzoeken uitgevoerd: naar "de grafische rekenmachine in het vmbo" en naar "algebra met applets". Het eerste onderzoek heeft opgeleverd dat ook voor leelringen in het VMBO een grafische rekenmachine veel mogelijkheden biedt. Een grafische rekenmachine kan leerlingen veel lastig reken- en tekenwerk uit handen nemen waardoor leerlingen meer aan het echte probleem oplossen toekomen. Applets zijn er in verschillende soorten en voor verschillende doeleinden. Uit het tweede onderzoek is gebleken dat applets mogelijkheden bieden voor het aanbrengen van denkmodellen en het oefenen van vaardigheden. De gevarieerde vormen van instructie maken het onderwijs voor leerlingen en docenten aantrekkelijker. Zie voor meer informatie de webpagina's op de WisWeb-site: www.wisweb.nl/kloo Onderzoeksverslagen van de kortlopende onderwijsonderzoeken zijn hier te vinden en ook de programmaatjes die zijn gebruikt. URL: www.wisweb.nl
  bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/ )


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl