WiskundE-brief nr. 345 24-04-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1700 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

BIJEENKOMST VOOR VWO-DOCENTEN OP DE ERASMUS UNIVERSITEIT

WISKUNDE COMPUTER SIMULATIES IN DE LES

GETAL EN RUIMTE EDITIE 1998 GEVRAAGD

REKENZWAKKE KINDEREN GEBAAT BIJ TRADITIONELE REKENMETHODE

TOETSDESKUNDIGE (M/V) EXAMENS WISKUNDE (ADVERTENTIE)

VAKDIDACTICUS WISKUNDE (ADVERTENTIE)


BIJEENKOMST VOOR VWO-DOCENTEN OP DE ERASMUS UNIVERSITEIT

Op 26 mei a.s. vindt op de Erasmus Universiteit Rotterdam de eerste bijeenkomst plaats voor VWO-docenten wiskunde en informatica. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om docenten kennis te laten maken met interessante en wellicht onverwachte toepassingen van wiskunde, statistiek en informatica.
Programma Locatie: Zaal C-2 (complex Woudestein, Burg. Oudlaan 50)
15.30 uur Ontvangst met koffie en thee bij de zaal
16.00 uur Welkom door prof.dr. A.P.M. Wagelmans
16.05 uur Mevr. drs. E.E.V Taconis-Haantjes: “Informatie over de aansluitingsmodule wiskunde”
16.15 uur Prof.dr. P.J.F. Groenen: “Continue minimalisatie met iteratieve majorizatie met toepassingen in de statistiek”
17.15 uur Borrel
meer informatie:www.few.eur.nl/few/news/2005/05042103.htm


WISKUNDE COMPUTER SIMULATIES IN DE LES.

In een onderzoek van de Universiteit Twente bestuderen wij de effecten van een vorm van ontdekkend leren waarin leerlingen wiskunde leren aan de hand van computersimulaties. Wij zijn benieuwd of deze nieuwe vorm van wiskunde leren tot betere leerresultaten leidt dan de tot nu toe gebruikelijke methode(n). We zoeken daarom scholen die willen meewerken aan ons onderzoek. We hopen dat u bereid bent deel te nemen aan dit project.
Het gaat om 4 VWO-klassen, die de methode “Getal en ruimte” gebruiken. Het project vindt plaats gedurende het schooljaar 2005/2006. Voor meer informatie kunt u de volgende webpagina bekijken: users.gw.utwente.nl/hendrikse of u kunt contact opnemen met de volgende personen: ir. Petra Hendrikse (promovendus aan de universiteit Twente) tel.: 053-4893617 Email: h.p.hendrikse@gw.utwente.nl of Henri Ruizenaar (docent wiskunde aan het Stedelijk Lyceum in Enschede) tel.: 0541-516446 Email: h.ruizenaar@home.nl
Vriendelijke groet, Petra Hendrikse


GETAL EN RUIMTE EDITIE 1998 GEVRAAGD

Welke school is overgestapt op de nieuwe versie van Getal en Ruimte? Wij hebben volgend jaar één derde klas meer en zoeken daarvoor ± 25 exemplaren van de editie 1998 van de delen 3H1 en 3H2. Voor één jaar (volgend jaar gebruiken wij daar ook de nieuwe uitgave) is het erg kostbaar om hiervoor nog opnieuw in te kopen. Welke school, die de boeken toch wegdoet, helpt ons uit de brand?
Bob Bakker, Pascal College Zaandam b.bakker@pascalcollege.nl


REKENZWAKKE KINDEREN GEBAAT BIJ TRADITIONELE REKENMETHODE

Rekenzwakke leerlingen hebben weinig baat bij het huidige realistische rekenonderwijs. Ze halen betere resultaten met de traditionele rekenaanpak, waarbij ze leren rekensommen op een bepaalde manier op te lossen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nijmeegse pedagoog Rudolf Timmermans onder leerlingen van 8-11 jaar in de basisschool en het speciaal onderwijs. Rekenzwakke meisjes halen op de basisschool wel betere resultaten in het realistisch rekenen dan in het traditionele rekenonderwijs. Timmermans promoveert woensdag 20 april aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De meeste basisscholen gebruiken een realistische rekenmethode. Rekenopgaven om de vaardigheden te oefenen zijn zo gekozen dat ze kinderen uitdagen tot eigen oplossingswijzen. In het traditionele rekenonderwijs leren kinderen bepaalde sommen volgens een bepaalde vooraf geleerde strategie op te lossen. Timmermans wilde weten wat het meest effectief was voor rekenzwakke leerlingen en vergeleek deze twee methodes. Een andere vraag was of er verschillen zijn in rekenvaardigheden tussen jongens en meisjes, afhankelijk van de gebruikte methode. De vraag was: past een meer realistische rekenaanpak beter bij de leerstijl van meisjes? Ja, zo bleek uit dit onderzoek.
URL: www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=3&VarIdt=1&ItmIdt=131287
Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

TOETSDESKUNDIGE (M/V) EXAMENS WISKUNDE (ADVERTENTIE)

Voor het ontwikkelen van de centrale examens zoeken wij per 1 september 2005 een Toetsdeskundige (m/v) examens Wiskunde 0,7 fte
Als toetsdeskundige begeleidt u constructiegroepen die de centrale examens maken. Het gaat met name om de examens van havo/vwo in het voortgezet onderwijs. Daarnaast speelt u een initiërende rol in het optimaliseren van de productie van examens.
Bekijk de volledige vacaturetekst op onze website: www.citogroep.nl Sollicitatie: voorzien van recent curriculum vitae kunt u uiterlijk 9 mei 2005 per e-mail sturen aan de heer J. Sauer, HR-functionaris, jorg.sauer@citogroep.nl

VAKDIDACTICUS WISKUNDE ( ADVERTENTIE)

De TU Delft vraagt per 1 september a.s. een vakdidacticus wiskunde. De advertentie hier is te vinden, of direct naar de TU site, (www.tudelft.nl ), dan via "faculteiten" naar faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, en dan vacatures.
Het nummer is EWI 2005.10
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl