X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 28 Sep 1997 19:30:06 +0200

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 35

 

 

=============== WiskundE-brief nr. 35 ========== 28 sept. 1997 ===============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 200 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

============================================================================

In deze WiskundE-brief:

- Problemen met de TI-83

- Een reactie op de oproep van de redactie

- Cum Laude

- Kalender/agenda

----------------------------------------------------------------------------

PROBLEMEN MET DE TI-83

 

Misschien is mijn eerste reactie niet positief, maar ik wil graag weten of

meer docenten te maken hebben gehad met een vast lopende TI-83 GR.

Mijn collega docent wiskunde heeft bij het APS een cursus GR gevolgd en

voor school een GR gekregen. Donderdagavond 11 september 1997 kreeg ik hem

van hem te leen, omdat hij als roostermaker toch al veel te veel te doen

had. Binnen een half uurtje gebruik had ik hem muurvast. Nu mag het lijken

alsof ik een tegenstander ben van het gebruik van een RM of een GR in de

les. Dat is geenszins het geval; ik mag nu geen GR bij het examen laten

gebruiken, maar het gebruik van een PC of een RM juich ik toe. Zelf gebruik

ik deze machines zeer veel.

Ik zal proberen te vertellen, wat volgens mij gebeurde:

tijdens een les even een moment voor mijzelf, dus even de GR proberen met

behulp van het lesmateriaal van het Freudenthal instituut, bladzijde 7

(geheugen schonen) ging prima, bladzijde 8 (berekeningen maken) ook,

bladzijde 9 (editeren van berekeningen) ook, totdat een cursist mijn

aandacht vroeg.

Ik liep met de GR in mijn hand en later in mijn broekzak naar de cursist en

na de geboden hulp aan hem en anderen, bleek de GR vastgelopen te zijn; ik

had onbewust veel knoppen ingedrukt.

Daarna heb ik geprobeerd opnieuw het geheugen leeg te maken, want dat zat

mijns inziens boordevol bovendien gevolgd door een wachtrij. Dit kon niet!

Ik heb geprobeerd de machine uit te zetten. Dit kon niet!

Ik heb de batterijen eruit gehaald in de hoop dat het geheugen leeg zou

lopen. Valse hoop, logisch.

Mijn collega's kregen hem ook niet meer aan de praat.

Goed een fax naar TI met deze opmerkingen en de vraag hoe de TI-83 te

resetten.

Wat mij als informaticus tegenvalt is dat de TI-83 niet "idiot-proof" is.

Zelf test ik programma's onder andere op onoordeelkundig knoppengebruik

door op zoveel mogelijk knoppen te rammen. Daar kan de TI-83 dus niet

tegen.

Graag commentaar van anderen, vooral van docenten dir een GR in een klas

gebruiken, omdat ik zo'n machine niet in een klas ga gebruiken als het

bovenstaande bevestigd wordt door andere docenten en zo blijft. Dan blijf

ik bij mijn mening dat het gebruik van een PC met wiskundige programmatuur

bij het maken van opdrachten, die in het profiel passen, veruit de voorkeur

heeft boven het gebruik van een voor de cursisten dure GR, vooral als de

studiefinanciering nog verder aangepast wordt aan de normen van Ritzen.

Joan Voetelink

docent volwassenenonderwijs Graafschap College, Doetinchem

email: atytekst@tip.nl

----------------------------------------------------------------------------

EEN REACTIE op de oproep van de redactie

 

Het is toch eigenlijk wel vreemd dat we als wiskundedocenten niet kunnen

komen tot een grotere schaal van uitwisseling van ervaringen.

De 2e fase biedt straks weer een overvloed aan werk en allemaal gaan we

al of niet met onze directe collega's aan de slag om het wiel (opnieuw)

uit te vinden.

Het zou prettig zijn als we konden komen tot het verantwoord gebruiken

van anderman's werk. Ik heb bijv. ooit op het Internet de uitwerkingen

gezien van een aantal opgaven uit het 4 mavoboek van "Getal en Ruimte".

In het theoretische geval dat alle 200 abonnee's geïnteresseerd zijn,

zou je toch met zijn allen kunnen afspreken ieder drie opgaven van een

boek uit te werken. Als enige personen dat zouden willen verzamelen om

dat via het Internet te verspreiden dan zou je toch als docent binnen

twee weken je hele boek uitgewerkt en al voor je neus hebben liggen.

Antwoordenboeken en handleidingen zoals door uitgevers uitgegeven zijn

veelal ontoereikend.

Hoe vaak schrijf je niet even een stenciltje als docent om licht in de

duisternis te verschaffen als veel leerlingen klagen dat ze een bepaald

onderwerp uit het boek niet snappen.

Zelf heb ik nogal wat ervaring opgedaan met het toepassen van software

in mijn lessen. Een groot probleem is dat ouders niet zitten te wachten

op weer een grote uitgavenpost omdat zoon- of dochterlief dat ene

programmaatje moet kopen. (Als je vader of moeder of verzorger al zo'n

computer in huis heeft....!)

Welk programma moet je kopen? Wat is het verschil tussen VU-Grafiek

onderbouw en VU-Grafiek bovenbouw? Wat is het verschil tussen deze

programma's? Moet ik nou echt beide programma's kopen?

Ik heb het gekocht.... wat moet ik nou doen?

Als leraar kunnen we toch wel komen tot uitwisseling van werk. Hoeveel

moeite kost het je niet om zinvolle opdrachten te verzinnen bij een

computerprogramma. Ik weet ook wel dat er via het Print-project pogingen

gedaan zijn, maar ik weet ook zeker dat implementatie in je les en

eventuele uitbreiding daarvan heel veel werk opleveren.

Als leraar kun je je misschien nog het beste van de domme houden (dat

meen ik niet), want invoering van 'nieuwe dingen' roept zoveel vragen en

problemen op. En aan die volle baan - gewoon lesgeven - heb je toch al

meer dan je handen vol!

Natuurlijk snap ik wel dat allerlei belanghebbenden hun eisen stellen en

dat je afspraken moet maken om er geen chaos van te maken. Het zou ook

veel eenvoudiger zijn als we met zijn allen één leerboek hadden en

vastgestelde voorgeschreven software.

Van het ministerie kunnen we voor wat betreft coördinatie ook niet te

veel verwachten. De SLO mag van mij best het een en ander coördineren,

maar wat die tot nog toe hebben laten zien is toch ook niet om

achterover van te vallen.

Of is het zo dat uitgevers, auteurs, huiswerkinstituten e.d. angstvallig

allerlei ontwikkelingen tegen houden om zelf maar wat te kunnen

verdienen.

Ik zie trouwens in de nabije toekomst nog wel een bepaalde vorm van

ongelijkheid in het onderwijs optreden. Wanneer je je een

internetabonnement kunt veroorloven, kun je als leerling toch dankbaar

gebruik maken van wat er al aan informatie is. Je hebt dan toch een

voorsprong.

 

Ton Schlagwein aschl@tip.nl

----------------------------------------------------------------------------

CUM LAUDE

Er is de laatste tijd veel software verschenen die pretendeert onze

leerlingen bij te staan bij de examenvoorbereidingen.

Nu is ook de wiskunde-versie van Cum Laude gereed. Wolters Noordhof richt

zich hierbij op de thuismarkt, waarbij wij de marketing mogen verzorgen -

met als beloning gratis paketten. Volgens de uitgeverij biedt het programma

veel steun, maar ik heb ook al zeer negatieve geluiden gehoord.

Mijn vraag is wie van jullie kan op basis van eigen ervaringen een

gefundeerd oordeel geven over de (meer)waarde van dit programma, met name

t.a.v. de bewering van de uitgever dat het "denk- reken en inzichtsfouten

signaleert en analyseert" ?

 

Gerard Koolstra gerardk@xs4al.nl

----------------------------------------------------------------------------

KALENDER

 

20 t/m 31 oktober 1997 Nederlandse Netd@gen 1997

WorldWideWeb in het onderwijs; http://netdays.eun.org

 

v.a. di. 21 oktober 1997: 21.00 vijf weken lang radio 5

Teleac/NOT: Studiehuis

v.a. zo. 2 november 1997: 11.05 zes weken lang TV 2

Voorproefje van en vragen over het Studiehuis.

 

za. 15 november 1997

Jaarvergadering en studiedag NVvW

Thema: Veranderingen b(l)oeiend !? ;Zie Euclides 73-1, p.19 e.v.

 

vr. 28 november 1997

Wiskunde A-lympiade Freudenthal instituut:

http://www.fi.ruu.nl/Alympiade/n

----------------------------------------------------------------------------

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl