WiskundE-brief nr. 351 03-07-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDE IN ENGELAND IN NEERWAARTSE SPIRAAL

LANDELIJKE WISKUNDE COLLEGES VOOR A.S. LERAREN

OPWINDING OVER INVULLING WISKUNDE-ONDERWIJS VANAF 2007

VACATURES WISKUNDE (advertenties)


WISKUNDE IN ENGELAND IN NEERWAARTSE SPIRAAL

In een rapport van de UK Mathematics Foundation "Where will the Next Generation of UK Mathematicians come from? " worden ernstige zorgen geformuleerd over het wiskunde-onderwijs. Met name het aantal leerlingen dat wiskunde afsluit op 'A-level-niveau' (min of meer te vergelijken met VWO) is de laatste jaren 'rampzaling' afgenomen. De opdeling van de wiskunde-stof voor het "A-level' in verschillende modulen een paar jaar gelden, heeft bijgedragen tot de neerwaartse spiraal, door het gebrek aan samenhang. Het rapport bepleit een beter curriculum voor de betere leerling.
URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/4629955.stm
Bron: WPD www.wiskundepersdienst.nl/


LANDELIJKE WISKUNDE COLLEGES VOOR A.S. LERAREN

Het Dutch Master Program in Mathematics is tot stand gekomen op instigatie van het Ministerie van OC&W. Het is een gezamenlijke onderneming van de wiskunde afdelingen van de Nederlandse universiteiten. Beoogd wordt een deel van het cursorisch programma van de masteropleidingen wiskunde aan te bieden in landelijke cursussen. Het programma is in september 2004 gestart en dit studiejaar zijn er 20 cursussen aangeboden. De cursussen zijn toegankelijk voor wiskunde studenten die staan ingeschreven bij een Nederlandse Universiteit. Alle informatie over het Dutch Master Program in Mathematics is te vinden op www.mastermath.nl
In september 2005 wordt begonnen met 2 colleges die bestemd zijn voor studenten van de lerarenopleiding, te weten: 'Elementaire getaltheorie' door prof. dr. F. Keune en 'De wiskunde van Euclides en Archimedes' door dr. W. Veldman. De colleges worden gegeven op de vrijdag in Nijmegen. De voertaal bij de colleges voor de lerarenopleiding is Nederlands. Bij voldoende belangstelling worden ook in het voorjaar 2006 weer twee landelijke cursussen aangeboden. Zover de plaatsruimte het toelaat zijn ook leraren veld welkom op deze cursussen. Zie verder onze website www.mastermath.nl


OPWINDING OVER INVULLING WISKUNDE-ONDERWIJS VANAF 2007

Tot mijn genoegen merk ik bij collega's enige opwinding over de invulling van het wiskundeonderwijs vanaf 2007.
Zelf maak ik mij al lange tijd grote zorgen over het niveau van het wiskundeonderwijs in ons land (ook het hoger onderwijs en de lerarenopleidingen).
Willen we in de toekomst sprekende gebruikshandleidingen voor de grafische rekenmachine worden? Of kiezen we er voor om de leerlingen weer enig wiskundig inzicht bij te brengen? Als we voor dat laatste kiezen, zullen de plannen zoals ze er nu liggen van tafel moeten. Het is toch van de zotte dat men momenteel op universiteiten begint met de studenten te leren rekenen met breuken en haakjes! Ik ben een initiatief gestart om te proberen hier wat aan te doen. Om te beginnen wil ik in de komende vakantie, samen met zoveel mogelijk gelijkgestemde collega's, een artikel in bijvoorbeeld de Volkskrant (of een andere krant, tijdschrift) geplaatst te krijgen over het belabberde wiskundeniveau dat we nu hebben en dat door de ingediende plannen alleen maar beroerder wordt. Bovendien heb ik de vaste kamercommissie voor onderwijs zover gekregen dat ze de minister hebben gevraagd de besluitvorming over het nieuwe examenprogramma Havo/vwo uit te stellen en eerst het veld fatsoenlijk te raadplegen (in ieder geval beter dan die enquete van het CEVO). Als je mee wilt doen ben je graag van harte welkom. Stuur mij een mail en we houden je op de hoogte. Ook voor degenen die het initiatief niet steunen: geniet van je welverdiende vakantie.
Alfred ten Hoeve. Alfred.tenHoeve[ape(n)staartje]xs4all.nl


VACATURES WISKUNDE (advertenties)

Montessori Lyceum Amsterdam
Het Montessori Lyceum Amsterdam zoekt met ingang van het komend schooljaar een inspirerende Wiskunde docent 1e graads, omvang 0,7-0,8 fte. Ook naar een deel van de vacature kan worden gesolliciteerd. Alle uren in bovenbouw H/V. Voor meer informatie over de school, zie www.msa.nl . Geinteresseerden kunnen uiterlijk 6 juli per mail of brief reageren naar P.Spoon, schoolleider personeel (peterspoon[ape(n)staartje]mla.msa.nl ). Nadere informatie te verkijgen via 020-3052193 of 3052120 (secr.).


Linnaeus College Haarlem
Door het vertrek van een ervaren collega is er een vacature wiskunde (ongeveer 0,8 FTE) ontstaan op onze locatie Ewald VMBO-centrum. Het betreft uren in de onderbouw en in klas 3 (theoretische leerweg en beroepsgericht Zorg & Welzijn). Als je bij ons komt werken, maak je deel uit van een enthousiast, betrokken team.
Nadere informatie is te verkrijgen bij dhr. P.L. Nieuwenhuizen, loc.directeur. Telefoon: 023-5311572 / 06-45186014 of www.linnaeuscollege.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of g.koolstra[ape(n)staartje]chello.nl