WiskundE-brief nr. 352 28-08-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUW SCHOOLJAAR

300th ANNIVERSARY OF PI

RAAD VAN STATE KRITISCH OVER ONTBREKEN WISKUNDE BIJ C&M HAVO

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EQUATION EDITOR

NEDERLAND IN PRIJZEN OP WISKUNDE OLYMPIADE

OPWINDING OVER INVULLING WISKUNDE-ONDERWIJS VANAF 2007: (WISKUNDEBRIEF NR 351), REACTIE

INTERACTIEF KUNSTWERK PRIKKELT REKENEND NEDERLAND

WISKUNDETIJDSCHRIFT VOOR JONGEREN PYTHAGORAS VERLAAGT PRIJZEN BULKABONNEMENTEN (advertentie)


NIEUW SCHOOLJAAR

Een aantal van u is al begonnen, een aantal begint maandag as en "het Noorden" begint maandag over eenweek. We hopen dat u een prima vakantie heeft gehad.
De WiskundEbrief hoopt op uw aller bijdragen, meningen, praktijkervaringen en zaken waarvan u als docent vindt of voelt dat die landelijk bediscussieerd moeten worden. En nodigt u vooral uw vakcollega"s uit om dit ook te doen.
Het aantal abonnees bedraagt momenteel meer dan 1800. Wilt u uw eventuele (nieuwe) collega's wijzen op de mogelijkheid om zich te abonneren op de WiskundEbrief ? Alle succes in het nieuwe schooljaar,
Redactie WiskundEbrief, Jos Andriessen en Gerard Koolstra


300th ANNIVERSARY OF PI

The sixteenth letter of the Greek alphabet, pi, was first used for the familiar value 3.1415… in the publication, "Synopsis Palmariorium Mathesios" , authored by William Jones in 1706. 2006 will be the 300th Anniversary of the introduction of the mathematical symbol pi. Let's plan on a pi-paloosa of a celebration in 2006.
Bron: www.mobot.org/education/megsl/pi.html (met dank aan Dick Klingens)


RAAD VAN STATE KRITISCH OVER ONTBREKEN WISKUNDE BIJ C&M HAVO

Datum: 20 juli 2005

In een eind april uitgebracht - maar nu pas openbaar advies van de Raad van State worden kritische opmerkingen gemaakt over het niet verplicht meer zijn van wiskunde bij het profiel C&M op het havo. De Raad wijst er op dat leerlingen die doorstromen van havo naar vwo problemen kunnen ondervinden als zij geen wiskunde in hun pakket hebben. Voorts bestaat het gevaar dat door het ontbreken van wiskunde in het profiel Cultuur en Maatschappij de evenwichtigheid tussen de profielen verstoord wordt en de maatschappelijke waardering van een havo-diploma met dit profiel hierdoor afneemt. De Raad adviseert de gemaakt keuze toe te lichten, en de minister besteed in het wetsontwerp ongeveer een pagina aan deze kwestie, waarin overigens niet op alle argumenten van de Raad van State wordt ingegaan.
URL: www.nvvw.nl/voorstellen2007.html Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)


TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EQUATION EDITOR

Voor het opmaken van formules bevat Microsoft Office een "Vergelijkingseditor" of Equation Editor. Dit is een zelfstandige module, geleverd door een afzonderlijk bedrijf, Design Science, Inc. Dit laatste bedrijf heeft deze module verder ontwikkeld tot een meer geavanceerde aparte software applicatie, MathType, die los in de handel is. Voor veel gebruikers zal MathType niet direct noodzakelijk zijn, want Equation Editor biedt al veel mogelijkheden. Bij de standaardinstallatie van MS Office wordt de functionaliteit van Equation Editor echter onnodig ernstig beperkt. Hier volgen vier tips om de volledige functionaliteit van Equation Editor te herstellen, om het gebruik ervan te vergemakkelijken en om de toepassingsmogelijkheden ervan te vergroten. We gaan uit van de Nederlandse versie van MS Windows XP als besturingssysteem.
Tip 1 Herstel de volledige functionaliteit van Equation Editor Open het register van Windows, bijvoorbeeld met het hulpprogramma REGEDT32.EXE. Dit hulpprogramma is te vinden in de map C:\WINDOWS\system32. Zoek in het register ForceOpen (in Deze computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Equation Editor\3.0\Options\General) en verander de waarde van ForceOpen van 0 naar 1. Sluit het register van Windows. WAARSCHUWING: Verander verder niets in het register van Windows; andere wijzigingen kunnen het systeem geheel onklaar maken. Equation Editor start nu voortaan op als zelfstandige applicatie zodat alle opmaakopties en het hulpbestand beschikbaar zijn.
Tip 2 Plaats een knop voor het opstarten van Equation Editor in de knoppenbalk van de gebruikte MS Office applicaties. Bijvoorbeeld in MS Word: klik met de rechter muisknop op een lege plaats in de knoppenbalk (werkbalk) en kies Aanpassen..., selecteer categorie Invoegen en opdracht Vergelijkingseditor, en sleep die opdracht naar de knoppenbalk. Sluit Aanpassen. Equation Editor kan nu worden opgestart met een enkele muisklik op deze knop.
Tip 3 Plaats objecten in de tekstregel in MS Word Bij een standaardinstallatie van MS Word worden objecten zoals die gemaakt door Equation Editor niet in de tekstregel maar zwevend geplaatst. Dit is eenvoudig te verhelpen. Kies Opties... in het menu Extra en dan het tabblad Bewerken. Selecteer onder Figuren invoegen/plakken als: de optie In tekstregel en klik op OK.
Tip 4 Maak Equation Editor beschikbaar in andere applicaties Zoek de applicatie EQNEDT32.EXE; deze bevindt zich in de map C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Equation. Klik met de rechter muisknop op deze applicatie en kies uit het contextmenu Kopiëren naar en dan Bureaublad (snelkoppeling maken). Equation Editor is daarmee gemakkelijk beschikbaar in alle applicaties die het koppelen en insluiten van objecten ondersteunen.
Wanneer een of meer van deze functies centraal door een systeembeheerder beheerd worden zodat zij niet, of niet blijvend, door gebruikers kunnen worden aangepast, vraag dan de systeembeheerder om deze aanpassingen door te voeren.
W L J Xu-Doeve


NEDERLAND IN PRIJZEN OP WISKUNDE OLYMPIADE

Het Nederlandse team won dit jaar twee bronzen medailles op de Internationale Wiskunde Olympiade. Deze wedstrijd tussen middelbare scholieren werd dit jaar voor de 46ste keer georganiseerd. Dit jaar reisden deelnemers uit 91 landen naar Mirida in Mexico. Het Nederlandse team bestond uit Johan Konter, Sjoerd Boersma, Jinbi Jin, Sietske Tacoma, Anne de Haan en Johannes Steenstra. De scholieren werden begeleid door Fokko van de Bult en Jan Donkers. De leden van het team waren geselecteerd na verschillende voorrondes en ze zijn bijna een jaar lang getraind ter voorbereiding op de olympiade. Met succes: Johan en Jinbi kregen een bronzen medaille en Sjoerd en Sietske een eervolle vermelding.
URL:www.kennislink.nl/web/show?id=135066
Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)


OPWINDING OVER INVULLING WISKUNDE-ONDERWIJS VANAF 2007: (WISKUNDEBRIEF NR 351), REACTIE

Geachte collega, Uw zorgen deel ik. De weg naar een oplossing echter niet. Mijns inziens is het programma dat nu wordt aangeboden helemaal zo gek nog niet, zij het dat het programma voor wiskunde D (voor NT) wel wat mager is. Daar zouden wat meer onderwerpen kunnen worden opgenomen. Je hebt daar immers te maken met leerlingen die in dezelfde tijd beduidend meer kunnen verwerken dan bij wiskunde C(CM), A (EM) of B (NG).
Essentieel voor het weer terugbrengen van een verantwoord niveau van ons wiskunde onderwijs is de interpretatie van het programma zoals dat door de leerboekenschrijvers, c.q. uitgevers wordt gedaan. En door de examenmakers die zich, naar ik hoor, laten leiden door wat de meest gebruikte leerboeken aanbieden.
Om te voorkomen dat we instructeurs van gebruik van de GRM worden, is het van belang om voldoende tijd in te ruimen voor allerlei problemen met meer variabelen. Families van functies bv., of parameterkrommen met nog een extra variabele, en problemen met goniometrische functies waar een van de kenmerken als variabele voorkomt. De GRM geeft dan geen oplossingen en je bent genoodzaakt de algebra te gebruiken. Daarnaast het vragen van bewijzen. Daar helpt de GRM of CABRI ook niet echt mee. Dat moet je door zelf redeneren doen.
Beide soorten problemen vragen om de wiskunde kennis die de leerling op het niveau brengt dat weer enigszins vergelijkbaar is met de oude HBS-B of de programma's wiskunde I en wiskunde II van weleer. Maar, nogmaals, een niet te onderschatten rol spelen de schoolboeken. Als die niet voldoende aandacht geven – zoals de methode Pascal bijvoorbeeld wel doet! – aan problemen die je niet met de GRM kunt oplossen, dan vraag je om devaluatie van je onderwijs.
Een heel ander punt is het aantal contacturen.
Het aantal uren studielast zegt me niet zo veel. Maar als je niet minstens 3 (4vwo) + 4 (5vwo) + 3 (6vwo) lesuren krijgt die je daadwerkelijk aan wiskunde met de klas kunt besteden, dan kun je het hele programma wel vergeten! Wiskunde is nu eenmaal een vak dat je niet door de leerlingen zelf kunt laten bestuderen, zonder een enorm verlies aan tijd en niveau. Daarvoor zijn contacturen nodig waarin je veel laat zien en de leerlingen helpt bij het ontdekken van de wiskundige structuren en algoritmen. Een goede zaak overigens om de vaste kamercommissie in te schakelen. Ik ben benieuwd naar het vervolg!
Rens Houtman, Leraar wiskunde, oud-conrector, oud-uitgever wiskunde


INTERACTIEF KUNSTWERK PRIKKELT REKENEND NEDERLAND

Op woensdag 14 september 2005 onthult Yvonne van Rooy, voorzitter van de Universiteit Utrecht, Het Oog. Het Oog daagt kinderen, treinreizigers en andere passanten uit om oplossingen te bedenken voor rekenkundige en wiskundige vraagstukken. Dit interactieve kunstwerk van Jaap de Jonge is een grofmazig grafisch display dat aan de buitenmuur van het Freudenthal Instituut is bevestigd. Het Oog maakt de werkzaamheden van het Freudenthal Instituut voor de buitenwereld zichtbaar. Het kunstwerk is verbonden met internet en laat rekenkundige en wiskundige opgaven zien.
Voor kinderen en voorbijgangers is Het Oog een prikkel om oplossingen te bedenken. De medewerkers van het Freudenthal Instituut zullen nieuwe vraagstukken blijven ontwikkelen voor Het Oog. Op deze manier zal het kunstwerk nooit zijn betekenis verliezen. De functie van Het Oog komt overeen met een belangrijk doel van het Freudenthal Instituut: kinderen confronteren met rekenen en wiskunde als een spannende bezigheid, die bovendien door bijna iedereen te leren is en die voor iedereen van essentieel belang is in het dagelijks leven. Jaap de Jonge is werkzaam op diverse terreinen van de beeldende kunst en de toegepaste vormgeving. Zijn kunstwerken typeren zich doordat zij instrumenteel zijn: ofwel ze doen iets of je kan eriets mee doen. Het Oog werd ontwikkeld door Jaap de Jonge in nauwe samenwerking met het Freudenthal Instituut, ALENCO en SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte). URL: www.fi.uu.nl
Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)


WISKUNDETIJDSCHRIFT VOOR JONGEREN PYTHAGORAS VERLAAGT PRIJZEN BULKABONNEMENTEN (advertentie)

Met ingang van het schooljaar 2005-2006 verlaagt Pythagoras de prijzen van de bulkabonnementen naar 10 euro voor Nederland en 12 euro voor België.
Voor meer informatie, zie www.pythagoras.nu


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of g.koolstra[ape(n)staartje]chello.nl