WiskundE-brief nr. 354 11-09-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDELOKAAL UITGEBREID

NATUUR, LEVEN EN TECHNIEK

NIEUWE WISWEB-SITE

AANTAL WISKUNDE-STUDENTEN STABIEL


WISKUNDELOKAAL UITGEBREID

Het wiskundelokaal van de digitale school biedt (verwijzingen naar) heel veel materiaal dat op een of andere manier van pas kan komen bij het wiskundeonderwijs. Om dat materiaal beter bereikbaar te maken ben ik bezig speciale hoeken te maken voor de belangrijkste doelgroepen. Daarbij moet gedacht worden aan brugklassers, tweedeklassers of bijv havo bovenbouw wiskunde B. De aanpak is een vervolg op de vitrines die een paar jaar geleden zijn gemaakt Er is een begin gemaakt, en ik zou het uiteraard zeer op prijs stellen als U daar binnenkort eens gaat kijken. Nog meer stel ik reacties (lovende maar ook kritische) op prijs.
Met vriendelijke groet Gerard Koolstra www.wisdig.nl www.digischool.nl/wi


NATUUR, LEVEN EN TECHNIEK

Woensdag 9 november a.s. organiseren de AOB, de NVON en het Platform BčtaTechniek in samenwerking met anderen een dag over het nieuwe geďntegreerde bčtavak Natuur, Leven & Techniek. Belangstellende docenten kunnen zich daar op de hoogte stellen van mogelijke inhouden voor dit nieuwe bčtavak. Centraal staan de inhoudelijke ervaringen van docenten met projecten en experimenten die kunnen dienen als invulling voor het nieuwe vak. De dag vindt plaats in Zalencentrum Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam. Aanmelden kan digitaal via www.hetnieuwebetavak.nl Meer informatie is binnenkort ook te vinden op de website van de NVON (www.nvon.nl )


NIEUWE WISWEB-SITE

Vormgeving en navigatie zijn helderder en transparanter geworden. Ook de wijze waarop de applets worden aangeboden is aangepast. Er kan nu geslecteerd en gezocht worden op onderwerp (domein), schoolsoort en klas. De website zal verder ontwikkeld blijven worden. De DWO (digitalewiskunde oefenomgeving) geeft aan in welke richting deze ontwikkelingen gaan .
www.wisweb.nl

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

AANTAL WISKUNDE-STUDENTEN STABIEL

Deze week beginnen in totaal 228 nieuwe studenten aan een wiskundestudie op de universiteit. Een klein verschil met vorigjaar: toen waren dat er 231. Per universiteit zijn er wel forse schommelingen in het aantal aanmeldingen. De Vrije Universiteit Amsterdam trekt maar liefst 24 studenten meer dan vorig jaar: Bedrijfwiskunde en Informatica stijgt van 21 naar 30 aanmeldingen en Wiskunde groeit van 9 naar 24 studenten. De Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam trokken allemaal iets minder studenten dan vorig jaar. De Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht groeiden juist licht.
Het aantal studenten dat technische wiskunde kiest daalt van 84 naar 71, dat komt vooral doordat Delft dit jaar maar 15 aanmeldingen kreeg, tegen 35 vorig jaar. Universiteit Twente wist juist van 20 naar 30 studenten te gaan.
De grootste studentenaantallen zijn net als vorig jaar te vinden bij de studies Geneeskunde (5060 eerstejaars), Rechtsgeleerdheid (4045) en Psychologie (3543).
http://cf.bc.uva.nl/facts/feitenboek/actueel/WO_opleid.pdf

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of g.koolstra[ape(n)staartje]chello.nl