WiskundE-brief nr. 356 25-09-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TERUGKIJKEN OP DE CENTRALE EXAMENS (WiskundEbrief 355, reactie)

NUMB3RS: WISKUNDE EN WISKUNDIGE IN DE HOOFDROL BIJ SBS6

BOEKEN MODERNE WISKUNDE GEVRAAGD

VEILING WERELDWISKUNDEFONDS


TERUGKIJKEN OP DE CENTRALE EXAMENS (WiskundEbrief 355, reactie)

Vooral in 5 havo wiskunde B2 wordt in het boek toch veel gedaan aan algebraïsche vaardigheden: logaritmische en exponentiële vergelijkingen en ongelijkheden. Ook aan het differentiëren wordt veel aandacht besteed. Wij vinden dat belangrijk, want veel van deze leerlingen gaan toch een technische studie volgen. En op het HBO mogen ze geen grafische rekenmachine gebruiken. Ik vind dat er veel meer algebraïsche vaardigheden gevraagd moeten worden op het CE. Dan maar meer onvoldoendes. Ik ben er van overtuigd dat als de leerling weet aan welke hogere eisen hij moet voldoen, hij hiervoor ook harder gaat werken. Zoals het nu gaat maak je het de leerling steeds gemakkelijker. Te moeilijk? Ach, die arme leerling. Haal het niveau maar naar beneden. Er moeten goede resulraten komen.
We moeten hogere wiskundige eisen stellen. Laat het examen maar voor een flink deel bestaan uit algebraïsche vaardigheden.
Geen vragen meer als bereken ......, maar: bereken exact of bereken algbraïsch.
René te Riele Het Assink Lyceum Haaksbergen


NUMB3RS: WISKUNDE EN WISKUNDIGE IN DE HOOFDROL BIJ SBS6 (1)

Ik kan het niet laten om melding te maken van een nieuw programma op de TV, op SBS 6 nota bene, met een wiskundige en wiskunde in de hoofdrol: Numb3rs.
sbs6.sbs.nl/modules.php?site=sbs6&name=sbs6_programma&progid=124
Hartelijke groet, Arjan van der Meij


Sinds zaterdag 17 september zendt SBS6 elke week de Amerikaanse serie Numb3rs uit. Hierin wordt elke week een misdaad opgelost door de FBI. Niets bijzonders dus. Behalve dan dat de FBI steeds hulp krijgt van een wiskundige... In Numb3rs draait het om twee broers, Don werkt bij de FBI in Los Angeles en zijn broer Charlie is wiskundeprofessor op de fictieve universiteit Cal Sci. Elke week lost Don een misdaad op, met wiskundige hulp van Charlie. In de eerste aflevering bepaalde Charlie met kansrekening de wijk waar een gezochte seriemoordenaar waarschijnlijk woont. De komende weken komen onder andere P versus NP aan de orde en de Riemann hypothese (als kidnappers als losgeld een algoritme om codes te breken vragen). Wat bijzonder is aan Numb3rs, is dat de makers veel moeite hebben gedaan om de wiskunde te laten kloppen. CBS stuurde honderden brieven naar universiteiten en universiteiten met de vraag om hulp. Er werd een team naar het grootste Amerikaanse wiskundige congresin Atlanta gestuurd om zo veel mogelijk contacten te leggen. Nog steeds helpen wiskundigen van Cal Tech in Los Angeles de makers.

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

BOEKEN MODERNE WISKUNDE GEVRAAGD

De situatie is de volgende:
Ik gebruik voor de deficientiecursus op de UT een boek uit de serie: Moderne Wiskunde". Het gaat om Wiskunde B2 deel 2 ISBN 9001601766. De meeste scholen waar dit boek gebruikt werd, zullen wel overgestapt zijn op de nieuwste druk. Dus waarschijnlijk zullen er diverse scholen zijn waar de oude exemplaren overbodig zijn. Als er nog een aantal exemplaren ergens op de scholen liggen, wil ik die graag overnemen. De studenten kopen het boek dan voor 15 euro, dus meer mag het per exemplaar inclusief de verzendkosten niet kosten. Er is haast bij, daarom kan ik niet op de herdruk wachten. Wie kan en wil ons helpen?
Namens de studenten van de UT bedankt. Met collegiale groet Lia van Asselt r.v.asselt[ape(n)staartje]wxs.nl


VEILING WERELDWISKUNDEFONDS

Voor de binnenkort te starten veilingronde van het Wereldwiskunde Fonds (WwF) worden boeken gezocht. Heeft u nog mooie, interessante, oude, nieuwe wiskundeboeken over, dan veilen wij ze graag. De opbrengst ervan komt ten goede van wiskundeprojecten in de Derde Wereld. Titels van boeken kunnen naar cbokhove[ape(n)staartje]quicknet.nl gestuurd worden. Meer informatie over het Wereldwiskunde Fonds en de boekenveiling Wereld Wiskunde Web van het WwF treft u aan op de site van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren: www.nvvw.nl na doorklikken op WwF en Wereld Wiskunde Web. Namens het Wereldwiskunde Fonds, Ger Limpens


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of g.koolstra[ape(n)staartje]chello.nl