WiskundE-brief nr. 359 16-10-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUWS VAN HET WERELDWISKUNDE FONDS (WwF)

VERNIEUWDE ZOEKWIJZER

VELDRAADPLEGING EINDEXAMENPROGRAMMA'S UITSTEL OF AFSTEL


NIEUWS VAN HET WERELDWISKUNDE FONDS (WwF)

Ger Limpens, namens het Wereldwiskunde Fonds

VERNIEUWDE ZOEKWIJZER

Via www.wiskundeonderwijs.nl kan tegelijk gezocht worden op een groot aantal websites die zich bezig houden met het wiskundeonderwijs in Nederland. Deze 'metazoek'mogelijkheid bestond al langer, maar is kortgeleden aanzienlijk verbeterd. Daannaast biedt de zoekwijzer de mogelijkheid om diverse deelnemende websites direct te doorzoeken. Zoals op de betreffende zoekpagina ook is te lezen moet wel bedacht worden dat ( om allerllei redenen) veel informatie beter of zelfs uitsluitend te vinden is door goed rond te kijken op websites.

gk

VELDRAADPLEGING EINDEXAMENPROGRAMMA'S UITSTEL OF AFSTEL

In WiskundeE-brief nr 357 werd al gemeld dat beloofde uitgebreide raadplebing van (o.a.) wiskundelararen over de nieuwe examenprogramma;s voor de 2e fase havo-vwo vermoedelijk wordt uitgesteld. Nu ziet het er naar uit dat deze helemaal wordt afgeblazen, en de eerder gepubliceerde concepeten ( met mogelijk hier en daar aanpassingen) verder worden uitgewerkt door Cito en SLO.

gk
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen[ape(n)staartje]hccnet.nl of we-b[ape(n)staartje]xs4all.nl