WiskundE-brief nr. 360 30-10-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

INSTAPTOETS WISKUNDE

FORMULEKAART VWO

PROJECT GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

AANTAL VROUWELIJKE EERSTE JAARS STUDENTEN WISKUNDE

WEBKLASSEN OP DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM


INSTAPTOETS WISKUNDE

In het evaluatierapport tweede fase dat de minister eerder deze maand aan de Tweede Kamer heeft toegezonden, wordt bevestigd dat er bij wiskunde ernstige aansluitingsproblemen zijn tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, en dan met name bij de beta-richtingen. Krantenberichten over deastreus gemaakte entree-toetsen wiskunde bij o.a. de Universiteit Twente versterken dat beeld. Veel wiskundedocenten die lesgeven in de bovenbouw havo-vwo zullen benieuwd wat er nu precies in dat soort toetsen gevraagd wordt.
Collega Lia van Asselt - nauw betroken bij de samenstelling van de instaptoetsen voor de drie Technische Universiteiten – is zo vriendelijk geweest zo’n toets met uitwerking ter inzage te geven
Een dergelijk toets kan de aanleiding vormen tot diverse reacties en discussies. Het is misschien goed om daar op voorhand wat structuur in te brengen

Ter aanzien van het tweede punt: Lia van Asselt doet uitvoerig onderzoek naar de aansluitingsproblemen, en zou het zeer op prijs stellen wanneer collega’s hun vwoB-leerlingen (wanneer alle analyse stof is behandeld) de toets willen afnemen, en willen nakijken met een toe te zenden correctiemodel (Het nakijkwerk valt mee, veel meerkeuze vragen). Achterliggende gedachte is dat een deel van de problematiek te wijten zou kunnen zijn aan het wegzakken van kennis en vaardigheden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met r.v.asselt[at]wxs.nl
Op het derde punt komen we binnenkort uitgebreider terug.

[redactie]

FORMULEKAART VWO

De eerder gepubliceerde formulekaart vwo bevatte een aantal onvolkomenheden (zo was de Stelling van Thales verwisseld met zijn omgekeerde).
Er is nu een gewijzigde versie. Zie www.eindexamen.nl of rechtstreeks http://www.eindexamen.nl/9336106/d/formulekaart_vwo-2006.pdf


PROJECT GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

Wij zijn op school bezig om in de onderbouw enkele wiskundeprojecten in het reguliere lesprogramma te verwerken. Ze komen in plaats van de reguliere lessen over die onderwerpen. Inmiddels is er één zo goed als klaar, waarbij we zijn uitgegaan van het idee van Ton Konings (NWD2004) getiteld "vormveranderingen" en dat hebben gecombineerd met 2 hoofdstukken uit G&R (3V1 H4 en 3V2 H7 resp. "aanzichten en hellingen" en "goniometrie") We willen nu een project maken waarbij gegevensverzameling en -verwerking centraal staat. Bijvoorbeeld beginnend met het afnemen van een enquete in de wijk. Doelgroep is klas2, havo/vwo. De wiskundige inhoud moet worden, uit klas 2 G&R, de onderwerpen uit 2HV1 H4 (Procenten en diagrammen) en 2HV2 H8 (Statistiek en kans). Waarschijnlijk aangevuld met enkele onderwerpjes die eigenlijk pas in klas3 thuishoren wat betreft G&R, zoals procentuele toe- en afname en boxplot. Onze vraag is of er bij collega's wellicht al zoiets "op de plank" ligt en wij daar gebruik van zouden kunnen maken. Ik heb al een tijd op internet gezocht, ook in de verzameling van Wisbase gekeken, maar ben nog niks in deze richting tegengekomen.

Jeroen Renders docent wiskunde sg Augustinianum te Eindhoven j_renders[a]yahoo.com

AANTAL VROUWELIJKE EERSTE JAARS STUDENTEN WISKUNDE

Naar aanleiding van berichten over de afgenomen belangstelling van met name meisjes voor betastudies is het wellicht goed wat cijfers te preseteren over aantallen eerstejaarsstudenten wiskunde. Volgens het CBS waren er in het afgelopen cursusjaar (2004/2005) 120 vrouwen als eerste jaar student van een Wetenschappelijk Opleiding wiskunde en statistiek (incl technische wiskunde) ingeschreven. Het aantal mannen was het dubbele. Het aantal nieuwe vrouwelije studenten bij wiskunde was dat jaar zowel absoluut als relatief het hoogste van de afgelopen 10 jaar. Daar moet wel bij verteld worden dat de aantallen nogal schommelen, en vermoedelijk op schattingen berusten (het zijn allemaal tientallen)
URL: http://statline.cbs.nl/

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl )

WEBKLASSEN OP DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam heeft de Hogeschool van Amsterdam een aantal Webklassen ontwikkeld. Een van de ontwikkelde Webklassen is Bedrijfswiskunde. In een Webklas krijgen leerlingen gedurende 4 weken 2,5 uur per week inhoudelijke voorlichting over de opleiding. Dit wordt gedaan via een online leeromgeving en door middel van het lezen van teksten en maken van opdrachten. Dit in samenwerking met leerlingen uit het land en onder begeleiding van een docent of studentassistent van de opleiding Bedrijfswiskunde. De Webklas loopt van 31 oktober tot en met 26 november. Leerlingen kunnen zich inschrijven tot en met 4 november.Webklassen kunnen ook worden gebruikt voor een profielwerkstuk of het verdienen van studielasturen. Voor meer informatie over webklassen zie http://www.hva.nl/decanen/webklassen.htm. Op deze site ook een link metspecifiekere informatie over de Webklas bedrijfswiskunde.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl