WiskundE-brief nr.363 20-11-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[a]wanadoo.nl of we-b[a]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

INSTAPTOETS: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 360/361/362)

AANKONDIGING CONFERENTIE WISKUNDE EN ICT 2006

MEDISCH STATISTICUS ZOEKT WISKUNDIGEN

2007: IN PRINCIPE GEEN COMBINATIE WISKUNDE A EN B

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2006


INSTAPTOETS: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 360/361/362)

Mijn jongste zoon, tweedejaars werktuigbouwkunde aan de TU van Delft, had vorige week een conferentie, waarbij o.a. de vraag werd besproken, of de universiteit aansluitingsmodules wiskunde moest gaan geven, of dat het misschien wenselijk was, dat het wiskundeprogramma op de middelbare school zou veranderen (want de aansluiting MO-WO is w.b. wiskunde slecht).Het antwoord van de studenten was unaniem: VWO staat toch voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, en de universiteit is toch geen nabereidend middelbaar onderwijs? Een collega van me, die natuurkunde geeft, kwam onlangs een oud-leerling tegen, die eveneens aan een technische universiteit studeerde. "Weet je wat ze moeten doen?", zei die jongen, " direct die grafische rekenmachine afschaffen, daar heb je niks aan op de universiteit, en je leert er geen goede wiskunde mee." Geertje Hek geeft daarvan een paar voorbeelden. Bedankt.

Zelf geef ik regelmatig bijles aan eerstejaarsstudenten HBO of WO. Voor iedereen geldt: slim genoeg om de gekozen opleiding te volgen, maar een veel te gebrekkige wiskundebasis. De gediplomeerde VWO-ers beginnen inderdaad aardig te lijken op sprekende GR-handleidingen (met dank aan Alfred ten Hoeve voor deze naamgeving). Bert Booltink doet zijn best om nog iets te redden, en ik hoop, vele van onze collega's. Maar het is bijna vechten tegen de bierkaai, want door die "dat zoeken we wel even op, of anders proberen we wat uit of schrijven we wat over"-cultuur van de tweede fase zijn de tegenwoordige leerlingen aardig ontwend om een heleboel nuttige dingen met hun hersens te doen. Van een wiskundedocent van de TU Delft kreeg ik onlangs een mailtje, waarin hij zijn zorg uitte over de "afbraak vanuit Zoetermeer".

Waarom komen wij niet in opstand tegen dit afbraakbeleid? Om zo weer een volwaardig voorbereidend WO- wiskunde programma te kunnen aanbieden. Met als positief gevolg, dat onze leerlingen weer zien wat wiskunde is, en hoe mooi! Hoe komt het dat er bij het opstellen van steeds maar weer nieuwe wiskundeprogramma's amper wordt geluisterd naar de afnemers i.c. de vervolgopleidingen? Soms krijg ik het gemene vermoeden, dat er een flinke lobby in Zoetermeer bezig is de verkoop van de grafische rekenmachine te bevorderen. Economische belangen van enkele fabrikanten versus wetenschappelijke en daarmee ook algemene economische belangen. Of mag je dat niet hardop zeggen?

Joke Zwarteveen-Roosenbrand, Deltion college (VAVO), Zwolle

AANKONDIGING CONFERENTIE WISKUNDE EN ICT 2006

Op donderdag 20 april 2006 vindt voor de vijfde keer de conferentie "Wiskunde en ICT" plaats. Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door APS en het Freudenthal Instituut en vindt in Utrecht plaats. Dit jaar richten we ons op Havo-VWO docenten (onderbouw en bovenbouw).

De doelstelling van de conferentie is een update te geven van de ontwikkelingen op ICT gebied voor het wiskunde-onderwijs met ook aandacht >voor de relatie met science-onderwijs. Deelnemers aan de conferentie krijgen een beeld van de stand van zaken, kunnen ervaringen uitwisselen, kennis maken met (nieuwe) ICT, bijpraten en zelf ervaring opdoen. Het wordt conferentie met een plenaire inleiding en daarna 3 rondes met werkgroepen waarin deelnemers ook zelf aan de slag kunnen. De werkgroepen zijn ingedeeld naar "direct in en uit de klas", "leeromgevingen en minicursus", "nieuwe ontwikkelingen". Meer informatie volgt dit najaar en in het vroege voorjaar. Zet de datum vast in uw agenda en blijf ontwikkelingen volgen op de website www.fi.uu.nl/ict/2006

Martin van Reeuwijk

MEDISCH STATISTICUS ZOEKT WISKUNDIGEN

het Human Genome Project en de nieuwe HapMap-database met genetische gegevens zijn pas nuttig als iemand statistiek gebruikt om iets met de gegevens te doen. Berekenen hoeveel kans iemand heeft om een bepaalde ziekte te krijgen bijvoorbeeld. Medisch statisticus Jeanine Houwing-Duistermaat zoekt wiskundigen om die klus te klaren. Sinds het gereedkomen van het Human Genome Project in 2003 is de volgorde van het menselijk genoom bekend. Een week of drie geleden werd de wereld verrijkt met een nieuwe grote database: de resultaten van het HapMap project, dat juist verschillen tussen mensen in kaart heeft gebracht: de meest algemene variaties op datmenselijk genoom. Er moeten nieuwe statistische methoden ontwikkeld worden om iets met al die informatie te kunnen doen. Berekenen hoeveel kans iemand heeft om een bepaalde ziekte te krijgen bijvoorbeeld. Medisch statisticus Jeanine Houwing-Duistermaat kreeg een Vidi-beurs van NWO om zulke nieuwe methoden te ontwikkelen. Houwing heeft echter één groot probleem: Tot nu toe heeft ze in Nederland nog geen aio kunnen vinden om aan haar project mee te werken. "Er zijn gewoon niet genoeg wiskundigen. Als het tij niet keert weet ik niet of ik op den duur wel in Nederland wil blijven. En dat terwijl statistiek steeds belangrijker wordt, omdat de data steeds complexer worden. Niet alleen voor medische en biologische toepassingen, maar ook voor bijvoorbeeld het klimaatonderzoek.
www.kennislink.nl/web/show?id=141086

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

2007: IN PRINCIPE GEEN COMBINATIE WISKUNDE A EN B

In de per 15 november naar de tweede kamer gestuurde brief gaat minister v.d. Hoeven in op vragen van leden van de onderwijscommissie over de plannen voor aanpassing van de tweede fase (per 2007). Veel vragen (en antwoorden) hebben betrekking op wiskunde en aanverwante zaken, zoals het nieuwe beta vak en rekenvaardigheid. De brief bevat passages die met instemming zullen worden gelezen (met name het financieel ondersteunen van het nieuwe beta vak en aanverwante initiatieven), maar ook passages die eeder zullen leiden tot kromme tenen, o.a. waar de minster spreekt over - binnen de gegeven kaders - steun van de wiskundewereld, en "het bewijs levert" dat het verplicht stellen van wiskunde op het HAVO toch geen zin heeft. Uit de brief blijkt ook duidelijk dat wiskunde-D ook met name bedoeld is voor leerlingen voor zowel wie kans/statistiek als analyse/algebra belangrijk zijn.
URL: www.digischool.nl/wi/community/nieuws.htm

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2006

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde-onderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieën (onderbouw, bovenbouw vmbo, klassen 3 t/m 6 havo/vwo), meedingen naar deze prijs. In iedere categorie is een prijs van 1000 euro te winnen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl/ Aanmelden kan tot 28 februari 2006. We zien uw inzending met belangstelling tegemoet!

Contactpersoon: Dédé de Haan (wiskids[a]fi.uu.nl)
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of we-b[a]xs4all.nl