WiskundE-brief nr. nr 364 27-11-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[a]wanadoo.nl of we-b[a]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

DOCENTEN WISKUNDE GEVRAAGD VOOR WISKUNDE D EN C EN HET NIEUWE BETAVAK NLT

OPROEP VOOR CO-WEBMASTERSCHAP VAN DE NVVW-SITE

WINTERSYMPOSIUM FINANCI╦LE WISKUNDE

PRIJSUITREIKING NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2005

EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE OP 20 JANUARI 2006


DOCENTEN WISKUNDE GEVRAAGD VOOR WISKUNDE D EN C EN HET NIEUWE BETAVAK NLT

De commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO), die binnenkort door de minister wordt geinstalleerd, wil graag in contact komen met wiskundeleraren die actief willen meewerken bij het ontwikkelen en uittesten van lesmateriaal. Op korte termijn geldt dat voor modules ten behoeve van wiskunde D en C en het nieuwe beta-vak NL&T (Natuur, Leven en Techniek).
Het zou mooi zijn als de betrokken school zich een plaats weet te verwerven binnen het Universum Programma van het Platform Beta Techniek met de bedoeling om mee te werken aan vakinhoudelijke vernieuwingen. In dat geval kan de schoolleiding extra taakuren toedelen.
Geinteresseerden kunnen zich aanmelden onder opgave van naam, school en interessegebied bij Ank van der Heiden: A.vanderHeiden[a]fi.uu.nl


OPROEP VOOR CO-WEBMASTERSCHAP VAN DE NVVW-SITE

Op 5 november tijdens de jaarvergadering van de NVvW is de nieuwe website ge´ntroduceerd. Deze draait nu nog parallel aan de oude situatie, maar nieuwsgierigen onder u kunnen al een kijkje nemen door op de link linksonder op de oude site te klikken. De overzetting is in volle gang en op zeker moment gaat de oude site ongemerkt over in de nieuwe. Achter de schermen is alles geautomatiseerd en daarom is het nu een goed moment om een oproep te doen. We zijn op zoek naar een co-webmaster die samen met Dick Klingens de nieuwe site gaat onderhouden. Bent u lid van de NVvW en hebt u interesse om tegen een bescheiden vergoeding te helpen om de website up to date te houden, meld u zich dan aan bij Metha Kamminga: kamminga[a]tech.nhl.nl


WINTERSYMPOSIUM FINANCI╦LE WISKUNDE

Het KWG organiseert in januari weer het wintersymposium. Deze keer is het thema: FinanciŰle Wiskunde. Het wintersymposium wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2006 in Utrecht in de Aula van het Academiegebouw (bij de dom) van de Universiteit van Utrecht. Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden onder de volgende link: webserv.nhl.nl/~kamminga/wintersymposium


PRIJSUITREIKING NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2005

In januari 2005 hebben ruim tweeduizend leerlingen meegedaan aan de (dit jaar erg moeilijke) eerste ronde. Ruim honderd leerlingen zijn vervolgens uitgenodigd voor de tweede ronde in september van dit jaar op de TU Eindhoven. Ze kregen drie uur de tijd om vijf opgaven op te lossen. De tien deelnemers met de hoogste score en dus de prijswinnaars van de Nederlandse Wiskunde Olympiade van dit jaar zijn: Julian Lyczak (Groene Hart Lyceum Alphen a/d Rijn) Jinbi Jin (Marianum Groenlo) Hildo Bijl (OSG Huygenwaard Heerhugowaard) Bauke Conijn (Trinitas College loc. Han Fortmann Heerhugowaard) Wouter Berkelmans (Barlaeus Gymnasium Amsterdam) Paul Musegaas (Revius Lyceum Doorn) Erik van Holland (Ichthus College Veenendaal) Jurjen Hendriks (Kon. Scholengemeenschap Apeldoorn) Caspar Gevaerts (Erasmiaans Gymnasium Rotterdam) Wouter Zomervrucht (Sted. Dalton Lyceum Dordrecht) Zij kregen op vrijdag 11 november hun prijs uitgereikt op de TU Eindhoven. Onder belangstelling van ouders, familie en vrienden en andere genodigden werden ze in het zonnetje gezet voor deze bijzondere prestatie. Naast een oorkonde ontvingen ze ook het boek G÷del, logische paradoxen en mathematische waarheden, ter beschikking gesteld door het tijdschrift `Natuurwetenschap en Techniek┤. Na afloop van de prijsuitreiking en de borrel begon voor hen en voor zeven andere geselecteerde leerlingen al een trainingsweekend. Door middel van verschillende trainingsweekenden en lesbrieven worden deze leerlingen voorbereid voor de Internationale Olympiade in juli 2007 in SloveniŰ. Uiteindelijk zullen er zes leerlingen geselecteerd worden om mee te gaan naar SloveniŰ.
Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)


EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE OP 20 JANUARI 2006

Op 20 januari 2006 wordt er weer een eerste ronde van de Wiskunde Olympiade georganiseerd. De Wiskunde Olympiade is niet alleen bedoeld voor 'bollebozen' met een wiskundeknobbel, maar voor elke leerling die ge´nteresseerd is in problemen van wiskundige aard waarin de uitdagende en aantrekkelijke kanten van wiskunde aan de orde komen.
De opgaven van de eerste ronde in 2005 waren aan de lastige kant. Na overleg hebben we besloten om volgend jaar de A-opgaven in meerkeuzevorm te stellen, zoals bijvoorbeeld ook bij de Kangoeroe-wedstrijd gebeurt. De B-opgaven zullen wel open blijven.
Wilt u uw leerlingen ook laten meedoen aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade en ze een kans geven om een reis te verdienen naar Vietnam in 2007? Geef uw school dan op voor deelname aan de 1e ronde. U doet dat door een mail te sturen aan melanie.steentjes[a]cito.nl en daarin de naam en het adres van de school te vermelden en uw eigen gegevens. U bent dan wedstrijdleider, wat inhoudt dat u er zorg voor draagt dat de deelnemende leerlingen op 20 januari de opgaven kunnen maken. Na afloop stuurt u de resultaten naar ons op. Wij versturen de opgaven en de resultatenformulieren in de eerste week van januari 2006 naar de wedstrijdleiders van alle aangemelde scholen. br/> Als u zich aanmeldt vˇˇr 1 december, ontvangt u begin december het boek De Nederlandse Wiskunde Olympiade, 100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden. Wij hopen op een grote belangstelling en veel deelnemende leerlingen in 2006!
Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[a]wanadoo.nl of wiskunde-brief[a]xs4all.nl