WiskundE-brief nr. 365 04-12-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of we-b[at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TWEEDE DOCENTENCONFERENTIE OVER HET NIEUWE B»TAVAK NL&T: 8 MAART 2006

DIGITAAL AFNEMEN VAN PROEFWERKEN

INSTAPTOETS: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 360/361/362/363)

GETALGEVOEL

REALISTISCH WISKUNDEONDERWIJS , TAALVAARDIGHEID EN TEKSTBEGRIP


TWEEDE DOCENTENCONFERENTIE OVER HET NIEUWE B»TAVAK NL&T: 1 MAART 2006

NL&T: Natuur, Leven en Techniek is de voorlopige naam voor dit nieuwe bŤtavak voor HAVO en VWO Vanaf 2007 kunnen scholen een nieuw geÔntegreerd bŤtavak aanbieden als profielkeuzevak voor leerlingen met profiel NG of NT. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe vak, door scholen en docenten, het Platform BŤta Techniek, instellingen voor hoger onderwijs en de Stuurgroep i.o. NL&T. Doel van het vak is leerlingen op een uitdagende manier kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen in, maar vooral op de grensvlakken van de exacte vakken, om zo de belangstelling voor studie en beroep in dit gebied te vergroten. Wiskunde hoort tot de disciplines die meewerken aan de ontwikkeling van NL&T. Het vak gaat mogelijkheden voor zowel verbreding als verdieping geven. Het zal voor havo meer beroepsgericht en voor vwo meer onderzoeksgericht georiŽnteerd zijn. Omvang op havo 320 slu en op vwo 440 slu, het wordt afgesloten met een schoolexamen. Het kan dus ook als vrij examenvak gekozen worden.
Bevoegd zijn in principe docenten met een eerstegraads bevoegdheid in biologie, fysische geografie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Het is echter de bedoeling dat het vak door een team van docenten gegeven wordt. NL&T zal modulair opgebouwd worden, o.a. om de gewenste flexibiliteit en aansluiting bij actuele ontwikkelingen mogelijk te maken. Samenwerking met instellingen buiten school wordt een vast onderdeel van het vak. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u de website van het nieuwe vak raadplegen: www.het nieuwebetavak.nl De eerstvolgende docentenconferentie voor het nieuwe vak is op 8 maart. Aanmelding via de website. drs. J.H.J. (Jenneke) KrŁger, secretaris stuurgroep i.o. j.kruger[at]slo.nl


DIGITAAL AFNEMEN VAN PROEFWERKEN

Bij Wolters-Noordhoff kunt u kennismaken met het digitaal afnemen van proefwerken. Voorlopig gratis, een en ander is nog wel op beperkte schaal. Zie: www.digitaleproefwerken.wolters.nl//site/WM_Digitale_Proefwerken/htm/intropage.asp


INSTAPTOETS: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 360/361/362/363)

"VWO staat toch voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, en de universiteit is toch geen nabereidend middelbaar onderwijs? ", was de vraag van een student in een discussie over de noodzaak van aansluitingsmodules wiskunde VWO-Universiteit (wiskundE-brief 363). Treffender had de crisis in het wiskunde onderwijs niet geformuleerd kunnen worden. Ja, deze tijd "schreeuwt" om een aansluitcursus wiskunde voor aankomende studenten die een exacte studierichting aan de universiteit gaan doen. Mogelijk kan de vernieuwingscommissie, die zich gaat buigen over de invulling van het wiskunde programma vanaf 2007, lering trekken uit het volgende. Alle universitaire opleidingen Econometrie geven sinds dit studiejaar een aansluitcursus wiskunde aan de hand van het onlangs verschenen Basisboek Wiskunde van Rob Bosch en Jan van de Craats. Docenten en studenten zijn unaniem positief over het "ouderwetse" materiaal in dit boek ('eindelijk leren we iets, dat we altijd hadden willen leren"). De geluiden bij opleidingen wiskunde, elektrotechniek en natuurkunde e.d. bij technische universiteiten zullen niet anders zijn. Voor zover nodig, raad ik de leden van de verniewingscommissie aan het genoemde boek van Bosch en Van de Craats aandachtig te bestuderen en tegengas te geven aan het dedain dat in bepaalde onderwijskundige kringen heerst ten aanzien van "abstractie" en "formules uit hoofd kennen". Geen computeralgebra bijvoorbeeld dus, maar algebra uit de oude doos. Hoewel haar taak niet, kan de commissie mogelijk ook bevorderen dat er een soortgelijk basisboek komt voor aansluiting Basisschool-Middelbaar Onderwijs; een boek waarin onderwerpen als bijvoorbeeld breuken en staartdeling weer gepaste aandacht krijgen, onderwerpen die niet verouderd zijn maar onderwerpen die onmisbaar ziin voor vervolgwiskunde. Daar is ons (kennis)land meer mee gediend, dan met "modieuze" vernieuwingsvoorstellen (vernieuwend en uitdagend materiaal is er al : de Zebraboekjes, niet van staatswege gesubsidieerd). Nu ik toch bezig ben, commissie doe ook wat aan de de aard van het statistiekonderwijs in wiskunde-A. De statistiek zoals die op het middelbaar onderwijs momenteel gedaan wordt, is veel te "mechanisch" en te technisch". Eigenlijk hoort statistiek, in tegenstelling tot kansrekening, niet op het middelbaar onderwijs thuis. Als het zonodig gedaan moet worden, laten degenen die de eindtermen formuleren en de leerboeken schrijven zich spiegelen aan de opzet van het elementaire maar beste statistiek boek ter wereld, het boek "Statistics" van D. Freedman e.a. , waarin de nadruk ligt op inzicht en kritisch leren omgaan met statistiek. Statistiek, zoals het momenteel in de schoolboeken staat, lijkt me een ramp voor zowel leerling als leraar.

professor Henk Tijms, Vrije Universiteit, Amsterdam, email: tijms[at]feweb.vu.nl

GETALGEVOEL

Mensen hebben hun getalgevoel geŽrfd van apen. Dat stellen Jessica Cantlon en Liz Brannon (Duke University) in het tijdschrift PNAS. De twee neurowetenschappers lieten rhesusapen uit groepjes getallen de kleinste en grootste kiezen en ontdekten een kenmerkende aarzeling die ook bij mensen voorkomt. Die semantische congruentie blijkt helemaal niet taalafhankelijk, zoals werd gedacht, maar zit erfelijk ingebakken in de hersenen. Aap ťn mens voeren al minstens 25 miljoen jaar hetzelfde trucje op.
www.kennislink.nl/web/show?id=141827

bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

REALISTISCH WISKUNDEONDERWIJS , TAALVAARDIGHEID EN TEKSTBEGRIP

Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. (Proefschrift ISBN 90-367-2418-X)De invoering van de Realistische Wiskunde heeft het wiskundeonderwijs in Nederland taliger gemaakt. Het wiskundeboek bevat meer taal, omdat alle wiskundeopgaven in contexten worden aangeboden. Promovendus Joanneke Prenger ging na in hoeverre taalvaardigheid en tekstbegrip een rol spelen in het wiskundeonderwijs. Haar onderzoek toont aan dat taalzwakke leerlingen door hun geringe tekstbegripvaardigheden en taalvaardigheid ook bij wiskunde belemmerd worden. Zo bleken allochtone leerlingen in het tweede leerjaar van het vmbo lager te presteren dan de autochtone leerlingen op de vaardigheid in tekstbegrip bij wiskunde. De analyse van het wiskundeboek laat zien dat er veel potentiŽle talige struikelblokken in wiskundeteksten te vinden zijn, zoals laagfrequente dagelijkse woorden en een complex alineaniveau.
Joanneke Prenger (Enschede,1975) studeerde Nederlands aan deRUG. Zij verrichtte haar onderzoek bij het Centre for Language and Cognition Groningen (CLCG) van de Faculteit Letteren en de onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN). Momenteel werkt Prenger als projectleider bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc), dat verbonden is aan de RUG. Daarnaast is zij incidenteel betrokken bij de Opleiding Speciale Onderwijszorg (OSO Windesheim) als docent en studiecoach. URL: www.let.rug.nl/~prenger

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[a]wanadoo.nl of wiskunde-brief[a]xs4all.nl