WiskundE-brief nr. 367 18-12-2005

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of we-b[at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1800 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS IN HET VMBO: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 366)

PRAKTISCHE WISKUNDE VOOR BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 366)

HET AUTHENTIEKE LEREN ( REACTIE WISKUNDEBRIEF 366)

WINTERSYMPOSIUM FINANCIňLE WISKUNDE

VELDRAADPLEGING WISKUNDE D

STUDIEDAG VOOR WISKUNDEDOCENTEN

GETAL EN RUIMTE VWO WA12 NIEUWSTE UITGAVE

GESCHIEDENIS WEKT MEETKUNDE TOT LEVEN

TI-Navigatorô INTERACTIEF LEREN MET DE HELE KLAS (advertentie)


COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS IN HET VMBO:REACTIES (WISKUNDEBRIEF 366)

Het is zinvol om eens contact op te nemen met een ROC. Mijn man is docent (geen wiskunde) op een ROC. Dit school jaar is daar CGO ingevoerd zonder eerst de tijd te nemen om materiaal te ontwikkelen. Het materiaal dat er is, voldoet niet. Het resultaat is dat leerlingen en docenten niet weten waar ze aan toe zijn. Het CGO is tijdelijk weer afgeblazen en met een half jaar uitgesteld.

m.v.g. Winnie Vroeijenstijn winniev[at]xs4all.nl

ik las de wiskunde ebrief, en wellicht heb je iets aan mijn verwijzingen,

  1. binnen het project winst (wiskunde en nask in de sector techniek van het vmbo) hebben enkele scholen vmbo nader gezocht naar een nieuwe rol voor wiskunde binnen 'competentiegericht onderwijs' zie de website: www.fi.uu.nl/winst/
  2. de scholen: www.fi.uu.nl/nl/vo/scholen/welcome.xml?style=vmbo&sort=naam&select=winst&q=4 en het ontwikkelde materiaal voor wiskunde: www.fi.uu.nl/winst/materiaal2/
  3. verder kan ik je wijzen op de scholen die bezig zijn de competentiegerichte 'ictroute' te ontwikkelen voor het vmbo, www.vmbo-ict-route.nl hier zijn we momenteel met materiaalontwikkeling bezig,

vriendelijke groet, vincent jonker freudenthal instituut utrecht v.jonker[at]fi.uu.nl

PRAKTISCHE WISKUNDE VOOR BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG: REACTIES (WISKUNDEBRIEF 366)

Als wiskundedocent en auteur van het computerprogramma Geocadabra wil ik graag meewerken aan mooie toepassingen, waarin ICT en de praktijk samengaan. Graag wil ik projecten begeleiden op een VMBO-school waarin ICT wordt toegepast, waarbij de praktijk en de wiskunde samenkomen. Bijvoorbeeld bij het maken van bouwplaten voor modellen, die je dan ook daadwerkelijk maakt, in hout of metaal, of ander materiaal. Wanneer je hierbij Geocadabra aan het werk wilt zien, zal ik voor lesmateriaal zorgen, en een gratis licentie van dit programma gedurende het project. Ook kan ik op je school langskomen om een en ander duidelijk te maken, bijvoorbeeld voor je wiskundesectie.
Wanneer je hier iets voor voelt, reageer dan even via email.

Ton Lecluse a.lecluse[at]planet.nl Docent wiskunde aan Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven

HET AUTHENTIEKE LEREN ( REACTIE WISKUNDEBRIEF 366)

Al eerder reageerde ik op het onderwerp dat Henk Pfaltzgraff aanhaalt in de laatste WiskundEbrief. Op gelijke wijze als hij het taalgebruik aanhaalt met als bron hiervoor het onderzoek van Freudentall heb ik toen geconcludeerd dat de enigen die er beter van worden de uitgevers van studieboeken zijn. In de WiskundEbrief nr. 365 van vorige week is sprake van een docentenconferentie voor het niewe bťtavak NL&T moeten vorm geven. Er is sprake van een studiegroep i.o. Wie zijn de mensen die hier op aansturen. Betweters !! De studiegroep is in oprichting, toch weet de secretaris ( a.i. ) al aan welke kwalificaties toekomstige docenten moeten voldoen. Er moet ook weer modulair worden opgebouwd met als onderbouwende reden:"de gewenste flexibiliteit en aansluiting bij actuele ontwikkelingen mogelijk te maken." Kortom weer veel werk voor de SLO en uitgevers. Wie mag straks de kosten dragen? De leerling, liever gezegd de ouders!! Als ik Henk Pfaltzgraff juist inschat is dit een docent die "met beide benen op de grond" staat en zeer goed relativeert. Zijn opmerkingen en reactie over het Freudentallonderzoek over de leerling onderschrijf ik helemaal. Voor de te schrijven wiskundeboeken of -handleidingen, naar aanleiding van vastgestelde competenties, zou weer eens naar de boeken van de jaren 1955 -1965 gekeken kunnen worden. De SLO-studiegroep is mijns inziens volkomen overbodig, de studieboeken kunnen weer teruggebracht worden tot een overzichtelijk en betaalbaar product met als uitgangspunt de stellingen A t.e.m. D door Henk Pfalzgraff weergegeven met het zeer ware slotwoord van Jan Ligthart in de wiskundEbrief nr 366. Jan Deckwitz ( deckwitz[at]home.nl )


WINTERSYMPOSIUM FINANCIňLE WISKUNDE

Het KWG organiseert in januari weer het wintersymposium. Deze keer is het thema: FinanciŽle Wiskunde. Het wintersymposium wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2006 in Utrecht in de Aula van het Academiegebouw (bij de dom) van de Universiteit van Utrecht. Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden onder de volgende link: webserv.nhl.nl/~kamminga/wintersymposium


VELDRAADPLEGING WISKUNDE D

De commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) publiceert maandag 19 december a.s. een voorstel voor het programma wiskunde D 2007. Het document zal verschijnen op de website: www.ctwo.nl Eind januari zal er in samenwerking met de SLO een veldraadpleging plaatsvinden over dit voorstel op 5 verschillende lokaties in Nederland. Nadere informatie volgt. Michiel Doorman M.Doorman[at]fi.uu.nl


STUDIEDAG VOOR WISKUNDEDOCENTEN

Op dinsdag 20 december a.s. organiseert het Opleidingsinstituut voor wiskunde en informatica van de Rijksuniversiteit in Groningen de jaarlijkse studiedag voor wiskundedocenten. Het thema is dit jaar: Wiskunde leren: Leuk?!
Aanmelden kan alleen via de website en is nog mogelijk tot en met maandag 19 december a.s. Op de website vindt u tevens het programma en een overzicht van de workshops die gegeven worden. Deelname aan deze dag is gratis.
Alle informatie vindt u op: www.rug.nl/wiskunde/informatieVoor/docenten/nieuws/studiedag20051220


GETAL EN RUIMTE VWO WA12 NIEUWSTE UITGAVE

Ik heb een paar vragen voor de mensen die wat langer werken met de nieuwste uitgave van Getal en Ruimte voor Wiskunde VWO A1,2. In deel vwo A3 staat een hoofdstuk over Grafen en Matrices. Van mijn voorganger heb ik begrepen dat ik de overeenkomstige hoofdstukken in de oude uitgaven kon/moest overslaan. Dat heb ik de laatste paar jaar ook gedaan zonder dat de leerlingen er schade aan ondervonden. Is het een goed idee om dat te blijven doen? Krijgt dat onderdeel misschien meer aandacht in het examen in de toekomst?
De inleiding van het boek meldt: "ook dienen ze een keuze onderwerp (40 studielasturen) door te nemen." Wat voor keuze onderwerp kiest men? Behalve de Wiskunde A-lympiade, die bij ons als praktische opdracht meetelt, laat ik mijn leerlingen altijd een uitgebreid werkstuk maken m.b.v. Excel. Is dat goed genoeg? Alvast bedankt voor het meedenken,

Ellen Ziff, Fons Vitae Lyceum Amsterdam ziffvbaa[at]wxs.nl

GESCHIEDENIS WEKT MEETKUNDE TOT LEVEN

De geschiedenis van de meetkunde maakt duidelijk hoe wiskundige begrippen zich hebben ontwikkeld en hoe de wiskunde in de loop der eeuwen een bijdrage heeft geleverd aan het oplossen van vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Het proefschrift van Iris van Gulik-Gulikers laat zien hoe deze problemen en ontdekkingen uit de geschiedenis gebruikt kunnen worden in het hedendaagse wiskundeonderwijs. Aan de hand van een tweetal onderwijsexperimenten worden conclusies getrokken over de effecten van de integratie van historische elementen in de wiskundeles. Het blijkt dat leerlingen door deze herontdekking van de meetkunde meer geÔnteresseerd kunnen raken in het vak en daarin een beter inzicht ontwikkelen. Daarnaast leidt het gebruik van de geschiedenis voor docenten tot een verrijking van hun didactische repertoire. Meer informatie over het proefschrift 'Meetkunde opnieuw uitgevonden' is te vinden via: members.home.nl/gulikgulikers/WiskundePagina.htm


TI-Navigator™ INTERACTIEF LEREN MET DE HELE KLAS (advertentie)

TI-Navigator creŽert in de klas een draadloze verbinding tussen de TI-grafische rekenmachines van de leerlingen en de computer van de docent. Met die verbinding kunnen draadloos vragen, gegevens en bestanden worden uitgewisseld tussen de rekenmachines en de computer. De leraar kan zodoende met de hele klas tegelijk communiceren. Vraag- en antwoord; de ll-resultaten in statistieken, op scherm voor de hele klas zichtbaar te maken!; bewaarmogelijkheid antwoorden, huiswerk meegeven, meten kennis/begripsniveau van de klas, en direct bijsturen zijn de kernwoorden. Al deze mogelijkheden van TI-Navigator worden u in een workshop/ demonstratie door onze educatieve consulent getoond.
Interesse? Voor een geheel vrijblijvende demonstratie bij u op school stuurt u een mail naar onze educatieve consulent Pieter Schadron ec-nederland[at]list.ti.com. Kijk ook op www.education.ti.com/nederland voor meer informatie over TI-Navigator™.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at]xs4all.nl