WiskundE-brief nr. 369 15-01-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[as]wanadoo.nl of we-b[as]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

REKENEN (REACTIE WISKUNDEBRIEF 368)

EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE OP 20 JANUARI 2006

WISKUNDE MASTERCLASS VWO-5

WORKSHOP 'OPTIMALISEREN: FIETSEN OM TE BRUINEN'

ZORG OVER WISKUNDENIVEAU ONDER EERSTEJAARSSTUDENTEN WISKUNDE NATUURKUNDE EN INFORMATICA

VELDRAADPLEGING WISKUNDE D


REKENEN (REACTIE WISKUNDEBRIEF 368)

Ik wil graag reageren op het stukje over rekenen in de E-brief van 8 januari. Ik vind het heel spijtig dat de schrijver, René te Riele al zijn pijlen richt op proefwerken en examens. Ik denk dat voor het leren rekenen onze leerlingen afhankelijk zijn van de lessen. Er moet elke week wel een gelegenheid zijn in een wiskundeles waarin rekenen even centraal staat en waar de rekenmachine in de tas blijft. Wij leraren zullen die gelegenheden moeten aangrijpen als ze er zijn, en moeten creeren als ze er niet zijn. Dat betekent dus dat we er behoorlijk wat tijd en aandacht in moeten investeren, al was het alleen al maar om het in de drukte van elke dag en elke les, niet te vergeten.Als rekenen belangrijk genoeg is betekent dat natuurlijk dat we niet bang moeten zijn om eens een opgave uit het boek over te slaan. Er zijn er genoeg die niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van het hoofdstuk.

Frans Ballering.

EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE OP 20 JANUARI 2006

Op 20 januari wordt er weer een eerste ronde van de Wiskunde Olympiade georganiseerd. De opgaven zijn vrijdag 13 januari verstuurd ter attentie van de wedstrijdleiders die zich hebben opgegeven. Ook de wedstrijdleiders van vorig jaar die zich dit jaar wellicht vergeten zijn aan te melden, krijgen de opgaven toegestuurd. Daarnaast zijn er ook opgaven verstuurd (ter attentie van de sectieleiding wiskunde) aan alle havo/vwo scholen die zich niet hebben opgegeven.
Dus ook als u zich niet van tevoren heeft opgegeven, kunt u uw leerlingen laten meedoen aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Deze wedstrijd is niet alleen bedoeld voor de leerlingen met een wiskundeknobbel, maar voor elke leerling die geďnteresseerd is in problemen van wiskundige aard waarin de uitdagende en aantrekkelijke kanten van wiskunde aan de orde komen. Leerlingen uit 4 en 5 havo en vwo kunnen meedoen, maar ook leerlingen uit lagere klassen. Leerlingen uit 6 vwo kunnen alleen buiten mededinging meedoen. Hoe het verder in zijn werk gaat, leest u in de brief bij de opgaven. Mochten de opgaven toch niet bij uw school aangekomen zijn en u wilt wel meedoen, neem dan contact op met ondergetekende ( melanie.steentjes[as]cito.nl of 026-3521332). Wij hopen op een grote belangstelling en veel deelnemende leerlingen!

Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)

WISKUNDE MASTERCLASS VWO-5

Aan de Universiteit Twente start op dinsdag 28 februari de wiskunde masterclass voor 5 vwo leerlingen. Deze masterclass is bedoeld voor leerlingen met wiskunde b in hun pakket die een profielwerkstuk wiskunde willen maken. Ook andere leerlingen met belangstelling voor wiskunde zijn welkom. Er kan uit de volgende 5 onderwerpen gekozen worden: Aandelen & Opties, Speltheorie, Het Handelsreizigersprobleem, Mobiele communicatie en Verkeersproblematiek
De masterclass vindt plaats op 8 dinsdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur op de Universiteit Twente. De eerste 6 bijeenkomsten zijn inhoudelijk en vinden plaats elke dinsdagmiddag van 28 februari tot en met 4 april. Hierna krijgen de leerlingen een maand de tijd om een concept- profielwerkstuk op te stellen dat tijdens de 7e bijeenkomst van dinsdag 9 mei zal worden . besproken. Tevens wordt op de 7e bijeenkomst de presentatie van het profielwerkstuk voorbereid. De presentaties worden gehouden tijdens de 8e bijeenkomst van dinsdag 23 mei.www.schoolsite.utwente.nl/masterclass/ Leerlingen kunnen zich voor 1 februari via bovenstaande site voor deze masterclass opgeven.

H. Ruizenaar, coördinator ( h.w.a.ruizenaar[as]ewi.utwente.nl )

WORKSHOP 'OPTIMALISEREN: FIETSEN OM TE BRUINEN'

Op donderdagmiddag 26 januari 2006 worden bij de TU Delft als afsluiting van de 'Decanendag' workshops voor docenten natuurkunde, scheikunde en wiskunde gehouden. In de workshop voor wiskundedocenten geeft prof. dr. G.J. Olsder (hoogleraar wiskundige systeemtheorie aan de TU Delft) een overzicht van verschillende soorten optimalisatieproblemen, waarna hij twee veelgebruikte optimalisatiemethoden - de methode met Langrange multiplicatoren en de methode van Euler-Lagrange - zal bespreken. Beide methoden worden toegepast op het probleem dat op leerlingen-niveau beschreven is in het artikeltje 'Fietsen om te bruinen' door Geert Jan Olser, dat gepubliceerd is in het tijdschrift Pythagoras, 43ste jaargang nummer 6, juni 2004, p. 24-27. Ten slotte lossen de deelnemers zelf met een van de besproken methoden een of twee andere optimalisatieprobleempjes op. De workshop, waarin een koffie/thee-pauze is gepland, begint om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Vanaf 14.30 uur is er ontvangst met koffie en thee, na 17.00 uur wordt een borrel aangeboden.
Deelname is gratis. Aanmelden kan tot maandag 23 januari door een mailtje met de tekst "ik kom op 26 januari" en uw naam te sturen naar: A.Verweij[as]ewi.tudelft.nl . De locatie wordt, via reply per e-mail, tijdig aan de deelnemers bekend gemaakt. Graag tot ziens op 26 januari in Delft,

Rainer Kaenders en Agnes Verweij (TU Delft)

- ZORG OVER WISKUNDENIVEAU ONDER EERSTEJAARSSTUDENTEN WISKUNDE NATUURKUNDE EN INFORMATICA

Studieverenigingen voor wiskunde, natuurkunde en informatica vanuit heel Nederland hebben in een open brief aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap hun zorgen geuit over het wiskundeniveau van eerstejaarsstudenten. In de brief vragen de studenten de minister het wetsvoorstel over onderwijsvernieuwingen, dat donderdag 19 januari in De Tweede Kamer zal worden behandeld, te heroverwegen.
NOOT VAN DE REDACTIE: DE DATUM WAAROP HET WETSVOORSTEL WORDT BEHANDELD IS VERSCHOVEN. HIERONDER DE VERKORTE BRIEF ZOALS TE LEZEN OP DE SITE www.lievemaria.nl
Wij zijn boos. Wij merken dat wij het universitair niveau eigenlijk niet aankunnen. Er treden dagelijks situaties op waarbij we merken dat we te weinig wiskunde op de middelbare school hebben gehad. Daarom moeten wij nu bijspijkercursussen volgen, of zelfs stoppen met onze studie. Wij horen het geklaag van onze docenten, maar wat kunnen wij eraan doen? Wij zouden willen dat we meer wiskunde hadden gehad op de middelbare school.
Nu bent u bezig om het onderwijs te vernieuwen. Goed idee! Maar we hoorden dat u van plan bent om nňg minder wiskunde te geven. Als u dat doorzet, dan kunnen de nieuwe studenten straks helemaal niets meer begrijpen! Het lijkt ons een beter idee om juist méér wiskunde te geven!
We hopen dat u er nog even over nadenkt. Groetjes, 10.000 studenten (wiskunde, natuurkunde en informatica)


VELDRAADPLEGING WISKUNDE D

De vernieuwingscommissie voor wiskunde, cTWO, wil graag de mening van docenten over de voorgestelde globale invulling van wiskunde D peilen. Met dit doel wordt eind januari - begin februari op vijf verschillende plaatsen een docentenraadpleging georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats van 17.00 - 20.30. Hieronder volgt een overzicht van data en plaatsen. Als u een van de bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u zich per email opgeven bij g.pouw[as]slo.nl , onder vermelding van naam, school waar u werkt, datum en plaats van de raadpleging. U kunt dit doen tot uiterlijk 19 januari. Per email krijgt U dan de agenda, de stukken ter voorbereiding en de locatiegegevens toegezonden. Overigens is informatie ook nu al beschikbaar op www.ctwo.nl
Overzicht van data en plaatsen: 25 januari Amsterdam ; 26 januari Rotterdam ; 30 januari 's Hertogenbosch ; 31 januari Groningen ; 1 februari Zwolle Reiskosten worden vergoed op basis van eerste klas openbaar vervoer. Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. We hopen dat veel docenten deze kans benutten om invloed uit te oefenen op de invulling van dit veelbelovende nieuwe profielkeuzevak.

Paul Drijvers, secretaris cTWO, p.drijvers[as]fi.uu.nl Jenneke Krüger, coördinator exacte vakken SLO, j.kruger[as]slo.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[as]wanadoo.nl of wiskunde-brief[as]xs4all.nl