X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 26 Oct 1997 21:46:21 +0100

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 37

 

 

=============== WiskundE-brief nr. 37 ========== 26 okt. 1997 ===============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 220 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

============================================================================

+In deze WiskundE-brief:

- Een reactie op een reactie op een reactie

- Concept Wiskunde programma's VWO N&G en N&T

----------------------------------------------------------------------------

EEN REACTIE op EEN REACTIE op een vorige reactie op de oproep van de

redactie

 

Hierbij wil ik reageren op het stukje van Philip Koning uit

WiskundE-brief 36.

 

1ste opmerking :

Ook ik ben tweedegraads Wiskunde-docent die zich sinds kort heeft

geabonneerd op de WiskundE-brief.

 

2de opmerking :

N.a.v. de opmerking dat er onevenredig veel aandacht wordt besteed aan de

bovenbouw HAVO/VWO. Hier ben ik het grotendeels wel mee eens. Ik geef zelf

les op een MBO-opleiding. Daar geef ik op de afdeling VHBO de vakken

Wiskunde A en Wiskunde B. Deze vakken leiden ook naar het HAVO-niveau.

Het VHBO (Vooropleiding Hoger Beroeps onderwijs) is een opleiding die

oorspronkelijk bedoeld was voor de betere VBO-leerling. Ook worden MAVO

leerlingen toegelaten die net te weinig punten voor hun examen hadden om

naar de reguliere HAVO te kunnen doorstromen of de leerlingen die het wat

rustiger aan wilde doen.

HELAAS GAAT DEZE OPLEIDING VERDWIJNEN , vanwege de WEB (Wet Educatie

Beroepsonderwijs).

Tot zover even wat het VHBO was. Het is me nu ook opgevallen ondanks dat

ik al sinds enkele jaren de studiedag van de NvvW bezoek dat ondanks

het feit dat ik natuurlijk wel voor een HAVO eindniveau opleidt , ik me

toch steeds een beetje een vreemde eend in de bijt heb gevoeld.

WAAROM ? :

1) We leiden op het VHBO toch over het algemeen geen talenten op in

Wiskunde maar leerlingen die het vak door hard leren en blijven

herhalen onder de knie moeten zien te krijgen. Hiervoor is vaak ook

materiaal nodig van MAVO en VBO-opleidingen.

2) HAVO/VWO docenten zijn natuurlijk toch eerstegraads opgeleid. Ze

werken toch met betere leerlingen waar ze dan ook meer van

mogen/kunnen verwachten. Vorige jaar tijdens de examenbespreking van

het Wiskunde B examen b.v. was er een collega

die alle punten zou aftrekken als bij de quotiënt regel de min in de

teller zou zijn verwisseld met een plus. De VHBO-collega's zouden

dan b.v. maar 1 pnt aftrekken. (Uiteraard in de geest van het

correctievoorschrift.)

3) Tijdens de landelijke vergadering gaat het toch ook zeer vaak over

het VWO en daar heb ik weinig mee te maken. Deze tendens krijg ik

ook wel een beetje bij de WiskundE-brief.

 

Ik ben er echter wel een voorstander van om materiaal/ervaringen uit te

wisselen met collega's. Omdat de VHBO verdwijnt zijn we nu begonnen met

een doorstroomopleiding. Deze is er echter op gericht om leerlingen zeer

zelfstandig te laten werken. (Toch weer het studiehuis).

 

Tiny Kouters (Dhr. graag)<tkouters@pi.net>

--------------------------------------------------------------------------

CONCEPT WISKUNDEPROGRAMMA's VWO NATUUR&GEZONDHEID en NATUUR&TECHNIEK

In het net verschenen nummer van EUCLIDES(73-2) staan de concept

programma's van de profielwiskunde VWO Natuur&Gezondheid en van

Natuur&Techniek.

Ik ben nog niet in staat geweest het uitvoerig te bestuderen en te

vergelijken met eerdere concepten. Opvallend is wel (de uitwerking van) de

herwaardering van bewijzen. Bewijzen komt voor als subdomein van

voortgezette meetkunde, maar ook als onderdeel van het subdomein

irrationale getallen.

Wie van de lezers reageert op dit concept ??

Trouwens wij kan vertellen wat precies de status van dit rapport is, kan

het nog geamendeerd worden en bij wie kan men met reakties terecht ?

 

Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

===========================================================================

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl