WiskundE-brief nr. 370 22-01-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[@t]wanadoo.nl of we-b[@t]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

GEWENST AANVANGSNIVEAU STUDENTEN EXACTE WETENSCHAPPEN UvA

TERUG NAAR HET AUTHENTIEKE LEREN (zie ook WiskundEbrief no 367 en no 368)

CONFERENTIE 'WISKUNDE VOORKENNIS VOOR HET HOGER ONDERWIJS'

UvA WEBKLAS WISKUNDE VOOR VWO 5 EN 6

KANGOEROE REKEN- EN WISKUNDEWEDSTRIJD

EEN ALTERNATIEF VOORSTEL VOOR WISKUNDE D

VACATURE HOGESCHOOL UTRECHT (ADVERTENTIE)


GEWENST AANVANGSNIVEAU STUDENTEN EXACTE WETENSCHAPPEN UvA

Welk aanvangsniveau van wiskundeniveau wensen wij bij de studenten Exacte Wetenschappen aan de UvA? Doe de diagnostische instaptoets en lees over de resultaten! De aansluiting van vwo naar hoger onderwijs staat sterk in de belangstelling. Ervaring leert dat de overgang van vwo-wiskunde naar wiskunde in een bètaopleiding een drempel kan zijn. Voor een vlotte instap in een exacte studie is het belangrijk dat een student snel weet aan welke onderwerpen in de wiskunde hij of zij eventueel nog aandacht moet besteden. Het is dus niet vreemd dat ingangstoetsen en bijspijkertrajecten alom de kop op steken.

Bij de bètaopleiding aan de UvA worden diagnostische wiskundetoetsen aan het begin van de studie afgenomen op de computer met het computeralgebra-gebaseerde toetsprogramma Maple T.A. Het belangrijkste doel van de instaptoetsen is dat het de studenten helpt bij het inschatten van hun niveau van wiskundige kennis en vaardigheden t.o.v. het gewenste niveau na 4 weken studie van calculus. Wilt u weten hoe úw wiskundekennis of die van uw leerlingen ervoor staat? De instaptoets van 30 augustus is als PDF-document beschikbaar op www.science.uva.nl/~heck/instaptoetsen/toets30aug2005.pdf . Maar wellicht is het interessanter om deze toets online te maken op: amaple.science.uva.nl:8081/classes/instaptoetsen/

Op deze Maple T.A. website vind u overigens ook de tweede, gerandomiseerde diagnostische toets van de UvA (in Nederlands en Engels) en de digitale versie van de 3TU-toets uit 2005. Deze toetsen zijn opgesteld door UvA-team in het project Web-spijkeren en door de projectgroep aansluiting van 3TU. Ze zijn digitaal beschikbaar gemaakt via het project MathMatch van de Digitale Universiteit.

Wilt u meer weten over de resultaten en de instrumentatie bij de UvA, neem dan deel aan de betreffende werkgroep op de NWD2006 onder het thema "wiskunde en toetsen" of lees de volgende artikelen:
André Heck, Leendert van Gastel (2006): Mathematics on the Threshold. (aangeboden aan the International Journal of Mathematical Education in Science & Technology) André Heck, Leendert van Gastel (2006): Diagnostic Testing with Maple T.A., Proceedings of WebALT2006. Ze zijn beiden in PDF-formaat te vinden op de website www.science.uva.nl/~heck/instaptoetsen/


TERUG NAAR HET AUTHENTIEKE LEREN (zie ook WiskundEbrief no 367 en no 368)

De directeur van het Freudenthal Instituut, Jan de Lange, wijst er in het artikel "Ook beta's rekenen matig" in de Trouw van zaterdag 14 januari jl. terecht op dat de universiteiten nu klagen over het gebrek aan rekenvaardigheden bij de binnenkomende studenten , maar erbij zaten toen de wiskundeprofielen voor het voortgezet onderwijs gewijzigd werden. Het feit dat universitaire vertegenwoordigers het allemaal wel goed vonden of te ver af stonden van de werkvloer om te begrijpen waar het werkeliijk omging, is nog geen rechtvaardiging voor het Freudenthal Instituut en aanverwante instituten als het APS om hun geloofsartikel van de zogenoemde realistische wiskunde zo ver door te drijven. Het realistische wiskunde onderwijs heeft zeker goede kanten, maar wel nadat de leerling basisvaardigheden in rekenen en algebra volledig beheerst, zoals ook bij pianospel en voetbalspel oefening en nog eens oefening aan de kunst voorafgaat. Het talige wiskunde onderwijs met haar "ingeklede" en "aangeklede" probleempjes dupeert taalzwakke leerlingen uit lagere sociale milieu's en/of van allochtone afkomst. Een ieder zou eens kennis moeten nemen van de stukken op de website www.nychold.com/ , die door verontruste ouders en wiskunde hoogleraren in New York is opgezet, en het recente artikel "Innovative Math, but Can you Count?" in de New York Times van 9 november 2005 moeten lezen. Het feit dat veel leerlingen moeite hebben met het talige reken -en wiskunde onderwijs wordt door het Freudenthal Instituut en het APS wel onderkend, blijkens de toespraak die zij minister Maria van der Hoeven over de zegeningen van het realistische wiskunde onderwijs hebben laten houden (www.minocw.nl/toespraak/53 ). In plaats van de bakens te verzetten en te erkennen dat er meer aandacht moet komen voor rekenen en algebra zonder poespas, weet men het ministerie geld te onfutselen voor een project waarin de tekortkomingen van het talige wiskunde onderwijs worden bestreden door software die een en ander met "plaatjes" duidelijk maakt. Het moet niet gekker worden. De enige juiste oplossing is dat de jeugdopleiding over de gehele breedte wordt verbeterd door, met name in de onderbouw voortgezet onderwijs, de rol van het talige reken-en wiskunde onderwijs drastisch terug te dringen ten gunste van rekenen en algebra (maar wel zonder grafische rekenmachine) met oefening en nog eens oefening. Dit lost niet alleen het probleem op van aankomende Pabo-studenten die niet kunnen rekenen, maar is ook de enige weg die ons land weer kan leiden naar de bovenste regionen van de kenniseconomie. In onderwijs en wetenschap is het niet anders dan in (top)sport.

Tenslotte, ik blijf het herhalen waar ik kan, statistiek (niet te verwarren met kansrekening) hoort niet in het middelbaar onderwijs thuis. Wel zou ik het toejuichen als het nieuwe vak wiskunde -D zou worden aangegrepen voor een verdieping van kansrekening in samenhang met analyse.

prof.dr. H.C. Tijms, hoogleraar wiskunde/econometrie, Vrije Universiteit, Amsterdam, tijms[@t]feweb.vu.nl


CONFERENTIE 'WISKUNDE VOORKENNIS VOOR HET HOGER ONDERWIJS'

Studenten die starten in het hoger onderwijs lopen vaak op tegen een probleem met hun wiskundevoorkennis. Vele onderwijsinstellingen proberen hier wat aan te doen, vaak met ondersteuning vanuit landelijke subsidiebronnen. De conferentie "Wiskundevoorkennis" (9 maart a.s., Jaarbeurs Utrecht) heeft tot doel om een overzicht te bieden op de problematiek en inzicht te geven in de initiatieven die lopen. De conferentie beoogt het startpunt te vormen voor een ontwikkeling waarbij de diverse initiatieven meer van elkaar kunnen profiteren. www.surf.nl/bijeenkomsten/index4.php?oid=192

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

UvA WEBKLAS WISKUNDE VOOR VWO 5 EN 6

Van 27 maart tot 23 april wordt de UvA-Webklas Wiskunde over Priemgetallen en de Riemann-Hypothese gehouden. Hier kunnen scholieren van 5 en 6 VWO (NG & NT) vier weken lang online ontdekken of wiskunde studeren iets voor hen is.
In totaal ongeveer 10 uur werk met teksten, opgaven, experimenten en online interactie met medeleerlingen, studenten en docenten Wiskunde van de UvA. Leerlingen worden aangemoedigd deze webklas te doen in het kader van een profielwerkstuk, practische opdracht of iets dergelijks. Meer informatie en aanmeldingsformulieren vind je op: www.studeren.uva.nl/webklassen/

Met vriendelijke groet, Roland van der Veen webklas wiskunde UvA

KANGOEROE REKEN- EN WISKUNDEWEDSTRIJD

Op vrijdag 17 maart vindt weer de Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd plaats voor alle basisschoolleerlingen vanaf groep 5 en alle middelbare scholieren. Voor info: www.math.ru.nl/kangoeroe
De scholen dienen zich voor 8 februari aan te melden, bij voorkeur via de website.
Pas op: op sommige middelbare scholen is de gebruikelijke mailing van Kangoeroe niet aangekomen. Voor vragen mailt u naar: kangoeroe[@t]math.ru.nl of belt u naar: 024 - 3652985

Leon van den Broek

EEN ALTERNATIEF VOORSTEL VOOR WISKUNDE D

Beste collega's, Bij de veldraadpleging voor de invulling van wiskunde D heb ik een alternatief voorstel aangeboden, dat van www.henkshoekje.com gedownload kan worden. Het is een poging om in ten minste één vak (waarvoor een groot aantal studielasturen is uitgetrokken) een doorlopende, op de inhoud van wiskunde gerichte lijn aan te brengen. Geen vrijblijvende keuzeonderdelen en geen grote (dure!) softwarepakketten. Maar authentieke wiskunde. En een vorm van centrale toetsing, om het niveau te bewaken.

Henk Pfaltzgraff

VACATURE HOGESCHOOL UTRECHT (ADVERTENTIE)

Het team wiskunde van de Archimedes lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht groeit en is op zoek naar een nieuwe collega. De advertentie staat vanaf 26 januari op de site van de Hogeschool Utrecht www.hu.nl, onder 'werken bij hu'. Reacties zijn welkom tot 10 februari. Meer informatie bij Lucie Schipper, teamleider wiskunde, tel. 0651683874, Lucie.Schipper[@t]hu.nl .


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[@t]wanadoo.nl of wiskunde-brief[@t]xs4all.nl