WiskundE-brief nr. 371 29-01-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen{at}wanadoo.nl of we-b{at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUW VOORSTEL WISKUNDE B VWO ( PROFIEL N&T)

REDUCTIE LESUREN WISKUNDE OP HAVO EN VWO

PLANNEN WISKUNDE 2E FASE IETS BIJGESTELD

RAADPLEGINGEN CONCEPT SYLLABI WISKUNDE HAVO EN VWO

FORUM WISKUNDE D

VACATURE HOGESCHOOL UTRECHT (ADVERTENTIE)


NIEUW VOORSTEL WISKUNDE B VWO ( PROFIEL N&T)

Via de link www.lievemaria.nl/docs/voorstelminister.pdf kunt u een concept voorstel wiskunde B lezen naar aanleiding van het kamerdebat afgelopen week over de positie van wiskunde in het VWO.


REDUCTIE LESUREN WISKUNDE OP HAVO EN VWO

Gaat de Kamer accoord met het doorsnijden van de aansluiting van het vo met het hoger tecnhisch/exact onderwijs? Het lijkt er sterk op. Na de leraren, de universiteiten en het bedrijfsleven protesteerden nu ook de studenten luid en duidelijk tegen de plannen van de minister om de wiskunde in de B-profielen van havo en vwo per 2007 met een derde terug te brengen. Ze merken dat ze nu al te weinig weten en hebben terecht geen zin in al die bijspijkercursussen voor ze aan hun echte studie kunnen beginnen. De Kamer zette dinsdag dan ook stevig in en wekte de indruk daar echt iets aan te willen doen. Maar aan het eind van de avond leek de Kamer tevreden met nog steeds dezelfde reductie op de havo en een iets mindere reductie op het vwo, "nog maar" een dikke 20%. Het zandschepje van de minister werkte weer prima. Gevolg van de plannen van de minister voor 2007 Het resultaat zal zijn dat een leerling die alleen wiskunde B doet eigenlijk niet met enig succes aan een technisch/exacte studie kan beginnen. Er is geen aansluiting meer. Wiskunde D moet dan soelaas bieden. Een school die wiskunde D niet aanbiedt, ontneemt dus zo al zijn leerlingen het perspectief op een technische/exacte studie. Dat betekent dat je wiskunde D ernstig moet promoten: scholen verplichten het aan te bieden, ook als de groepen klein zijn. Dat legt, mede gezien de omvang, een loodzware claim, die gaat ten koste van het nieuwe betavak, waar iedereen in de Kamer zo enthousiast over is. Immers, wiskunde D moet je als school wel aanbieden, (en als leerling kiezen) vanwege de doorstroomrelevantie, en NLT is vooral interessant. Hoe kan het dat de Kamer zich zo in de voet schiet?

Zonder wiskunde B heb je geen kans, met wiskunde D erbij krijg je er vergeleken met nu 200 uur wiskunde bij. Het is de vraag of dat nu allemaal zo nodig is. Wiskunde D was bedoeld voor de liefhebbers, maar moet nu dienen als compensatie voor iedereen, en het betavak gaat af via de zijdeur.

Een oplossing: Voeg een deel van wiskunde D toe aan wiskunde B, opdat dit vak zelfstandig een voldoende vooropleiding biedt voor de technisch/exacte studies.
Voordelen: Voor alle B-leerlingen is het wiskundeprogramma hetzelfde, en voldoende. Alle leerlingen komen dus met dezelfde wiskundekennis bij het technisch/exact vervolgonderwijs.
Wiskunde D wordt een kleiner keuze vak, dat alleen gekozen wordt door leerlingen met een specifieke belangstelling. In die zin is het vergelijkbaar met indertijd wiskunde-2, ook een relatief klein vak. In die tijd werd er door leerlingen met wiskunde-2 relatief vaak gekozen voor een exacte studie. Werken in een kleine gemotiveerde groep is inspirerend voor leerling en leraar. Het betavak krijgt dan de ruimte.

Marian Kollenveld BRON: www.wiskundepersdienst.nl/readPB.php?PBid=114

PLANNEN WISKUNDE 2E FASE IETS BIJGESTELD

Vermoedelijk naar aanleiding van recente klachten van leerlingen en studenten is er in de tweede kamer verzet gerezen tegen de voorgenomen urenreductie wiskunde in de NT-profielen. De minister heeft toegezegd aan wiskunde B in het NT-profiel (nu 760 uur- volgens de plannen 520 uur) 600 uur toe te kennen.

URL: http://www.tweedekamer.nl/

RAADPLEGINGEN CONCEPT SYLLABI WISKUNDE HAVO EN VWO

In de zomer van 2005 zijn voorstellen voor de wiskunde programma's m.i.v. 2007 gemaakt. Het veld heeft daarop kunnen inspreken via een elektronische enquete. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan concept syllabi voor het centraal examen (havo 2009, vwo 2010). De CEVO wil ook hierover graag het veld raadplegen. Er zullen bijeenkomsten zijn voor havo en voor vwo.De bijeenkomst voor havo is op 6 februari a.s. in Utrecht, van 17.00 tot 20.30 uur. De bijeenkomst voor vwo is op 16 februari a.s. in Utrecht, van 17.00 tot 20.30 uur.U kunt zich per email opgeven bij M.Hastrich{at}cevo.nl Uiterlijk een week voor de bijeenkomst krijgt u de betreffende stukken per email toegestuurd. Reiskosten per openbaar vervoer worden vergoed. Wij hopen op een grote opkomst. Nadere informatie. In de syllabus worden de specifieke eindtermen (weer) omschreven. Ook wordt ingegaan op de voor het c.e. nodige algebraische kennis en vaardigheden, mede in relatie tot het gebruik van de grafische rekenmachine en de formulekaart. De CEVO wil vooral graag de meningen van docenten peilen over deze twee onderdelen van de syllabus. U wordt daarom uitgenodigd actief deel te nemen aan de raadplegingen van 6 en/of 16 februari. De officiele brief die naar alle scholen is gestuurd, is als PDF bestand te downloaden op de site van de vereniging www.nvvw.nl

Henk van der Kooij, CEVO; Jenneke Krüger, SLO; Kees Lagerwaard, Cito.

FORUM WISKUNDE D

De ontwikkelingen voor het vak wiskunde D kunt u volgen op de site www.ctwo.nl Uw ideeën over wiskunde D kunt u wisselen via het forum en ook vindt u daar de data en lokaties van de veldraadplegingen


VACATURE HOGESCHOOL UTRECHT (ADVERTENTIE)

Zoals in de vorige wiskundE-brief aangekondigd, is er een vacature bij het team wiskunde van de Archimedes lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Er zijn helaas fouten geslopen in de advertentietekst die nu op de site van de Hogeschool Utrecht www.hu.nl , onder 'werken bij hu' staat . Deze tekst zal zo spoedig mogelijk vervangen worden. Het gaat om een vacature voor 0,8 fte. Reacties zijn welkom tot 10 februari. Wil je de juiste tekst per e-mail ontvangen stuur dan een berichtje naar Lucie Schipper, teamleider wiskunde, tel. 0651683874, Lucie.Schipper{at}hu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen{at}wanadoo.nl of wiskunde-brief{at}xs4all.nl