WiskundE-brief nr. 372 05-02-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of we-b[at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MINISTER WERKT AANPASSINGEN WISKUNDE B VWO UIT

RAADPLEGING HAVO WISKUNDE A en B

HET EXAMEN GETOETST

ENQUETE JUNI 2005

ORSTAT2000-VWO GRATIS TE DOWNLOADEN

OPEN SOURCE SOFTWARE

TWEEDEHANDS HAPPY DEAL


MINISTER WERKT AANPASSINGEN WISKUNDE B VWO UIT

Na kennis genomen te hebben van commentaren van diverse organistaties (o.a.Universitieiten, LAKS, cTWO, studenten) heeft de minster de plannen voor en rond wiskunde -B (VWO) wat verder uitgewerkt: Enkele belangrijk punten:

Voor de eerste drie leerjaren van havo en vwo zullen uuitwerkingen gemaakt worden , waarbij aangegeven wordt wat verondersteld mag worden aan kennis en vaardigheid, m.n t.a.v. algebraïsche basisvaardigheden. Overigens zijn o.a. de studenten van lievemaria.nl "gewoon heel erg teleurgesteld" over de plannen. De Tweede Kamer debatteert donderdag 9 februari over de aanpassingen van de profielen vwo/havo

gk

RAADPLEGING HAVO WISKUNDE A en B

Zoals in de vorige E-brief aangekondigd vindt maandag 6 februari een raadpleging plaats over wiskunde A en B (HAVO). De relevante stukken staan op de website van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren www.nvvw.nl/voorstellen2007.html :
syllabus havo A syllabus havo B een stuk van 13 paginas over algebraïsche vaardigheden een toelichting met vragen Docenten die de bijeenkomst niet kunnen bijwonen wordt verzocht hun mening per e-mail te geven (M.Hastrich[at]cevo.nl ) , en met name te reageren op de volgende punten:

  1. Stemt u in met de opsomming van detaileindtermen bij het CE-deel van het examenprogramma of zijn er, naar uw mening, nog nuanceringen nodig?
  2. Wat vindt u van de voorgestelde eisen die worden gesteld aan de algebraïsche vaardigheden waarbij de GR geen rol speelt: Mee eens; te zwak; te sterk?
  3. Wat is uw mening over de beschikbaarheid van de formulekaart bij het centraal eindexamen? Nodig; niet nodig; een verkorte versie (met toelichting op wat wel en wat niet vermeld zou moeten worden)
Voor havo is de uiterste datum om te reageren zondag 12 februari. De stukken voor vwo worden in de loop van volgende week ook op de site geplaatst, met de mogelijkheid te reageren tot uiterlijk zondag 19 februari.

gk

HET EXAMEN GETOETST

Voor de veldraadpleging namens de CEVO over het C.E. in de toekomst op 6 en 16 februari heb ik mijn bijdrage aan de discussie ("Het examen getoetst") beschikbaar in PDF formaat op www.henkshoekje.com Het centrale examen is het enige middel tot sturing waarover we beschikken, als we de klachten van de studenten (en hoogleraren!) op www.lievemaria.nl tenminste serieus willen nemen.

Henk Pfaltzgraff

ENQUETE JUNI 2005

De veldraadpleging wiskunde D in Amsterdam (25-1-2006) en de daar gehoorde aanzetten tot discussie hebben mij zeer verontrust. Dit samen met de problemen die ik ondervonden heb bij het invullen en versturen de digitale enquête van juni 2005 maken mij zeer nieuwsgierig naar de (getalsmatige) uitslag van deze enquête. Weet iemand waar ik deze uitslag op kan vragen? Bij het aanmelden voor de 'raadpleging conceptsyllabi wiskunde havo en vwo' heb ik (omdat er gerefereerd werd aan deze enquête) gevraagd om deze uitslag, maar tot nu toe geen reactie gekregen.

Riet Bosman e-mail riet.bosman[at]planet.nl

ORSTAT2000-VWO GRATIS TE DOWNLOADEN

De volledige versie van het educatieve wiskunde softwarepakket ORSTAT2000-VWO is sinds kort gratis te downloaden van de website staff.feweb.vu.nl/tijms . De software, die betrekking heeft op wiskundige onderwerpen op het snijvlak van VWO en Universiteit/HBO, mag uitsluitend gedownload worden voor onderwijsdoeleinden maar niet voor commercieel gebruik.

Henk Tijms, Afdeling Econometrie, Vrije Universiteit, tijms[at]feweb.vu.nl

OPEN SOURCE SOFTWARE

Mijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar electronische leeromgeving. Met name zoek ik mogelijkheden om via "open source" software leerlingen te toetsen op kennis en vaardigheden. "Open source" software zoals bijv. Moodle heeft gezien de flexibiliteit (via internet, niet school gebonden) mijn voorkeur. Wie heeft hier uitgebreide ervaring mee en kan mij hiermij verder helpen?

Artie van Putten, artievp[at]hccnet.nl

TWEEDEHANDS HAPPY DEAL

Het biologielokaal/community heeft in samenwerking met informaticastudenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de database Happy deal ontwikkeld. webserv.nhl.nl/~steeneke/happydeal/
De website is opgezet met het doel om tweedehands leermiddelen en onderwijsmaterialen aan te bieden of op te sporen. Leermiddelen, zoals boeken, vakliterauur, modellen, glaswerk, veldwerkmateriaal, instrumenten, maar ook topografische kaarten, bladmuziek, schaalmodellen, opgezette dieren, preparaten, handboeken, demonstratiepakketten etc, kunt u kosteloos aanbieden en zoeken.
Voor de onderstaande vakken zijn aparte databases aangemaakt.
biologie muziek natuurkunde scheikunde techniek wiskunde.
Happy deal is uitsluitend voor docenten, TOA's en stagiaires werkzaam in het onderwijs.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at]xs4all.nl