WiskundE-brief nr 376 12-03-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[a)wanadoo.nl of we-b[a)xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WAT A IS KUN JE NIET WETEN

UvA WEBKLAS WISKUNDE VOOR SCHOLIEREN

JAN KOMMANDEURPRIJS

TACHTIG MINUTEN ROOSTER

WISKUNDEWEB IS MATH4ALL GEWORDEN

OUDE ANTWOORDENBOEKJES VAN GETAL EN RUIMTE

WISSTER, NIEUWE VERSIE 7.0 (advertentie)


WAT A IS KUN JE NIET WETEN

Wat a is dat kun je niet weten. Zo luidt de titel van een zojuist verschenen publicatie over betekenisvolle algebra op school. Schoolalgebra staat volop ter discussie. Wat is het doel van algebraonderwijs en op welke manier kan dat in de 21ste eeuw worden gerealiseerd? Moeilijkheden en mogelijkheden van schoolalgebra worden voor verschillende schooltypen en vanuit verschillende invalshoeken besproken. Daarmee geeft het boek een overzicht van recente ontwikkelingen en worden lijnen uitgezet naar de toekomst. Op deze manier kan dit boek een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het algebraonderwijs, waaraan blijkens de geluiden uit het veld, grote behoefte bestaat. De publicatie is verkrijgbaar bij het Freudenthal Instituut, zie www.fi.uu.nl/nl/winkel.

BRON: WPD ( http://www.wiskundepersdienst.nl/ )

UvA WEBKLAS WISKUNDE VOOR SCHOLIEREN

Van 27 maart tot en met 23 april 2006 organiseert de Universiteit van Amsterdam webklassen voor vwo-scholieren. Een webklas is een interactief lesprogramma waarbij je via het internet contact hebt met UvA-docenten en de andere deelnemers. De webklas kost ongeveer tien uur, verdeeld over vier weken. Je kunt het onderwerp van de webklas gebruiken om er studielasturen mee te verdienen of als basis voor een Profielwerkstuk. De webklas wiskunde heeft als onderwerp de Riemann-hypothese, het beroemdste open probleem uit de moderne wiskunde. In deze webklas leer je waar dat probleem over gaat, en tegelijkertijd leer je van alles over priemgetallen, complexe getallen, oneindige rijen, oneindige reeksen en oneindige producten. En over differentiëren en integreren. Je maakt kennis met de meest fantastische en uitdagende stukken wiskunde die er zijn.
Deze webklas is bestemd voor 5/6 vwo met profiel N&G of N&T. Begeleiding: prof.dr. Jan van de Craats en Roland van der Veen (student wiskunde UvA). Inlichtingen en aanmelden: www.studeren.uva.nl/webklassen

BRON: WPD ()

JAN KOMMANDEURPRIJS

Jaarlijks reikt de Rijksuniversiteit Groningen de "Jan Kommandeurprijs" uit voor het beste profielwerkstuk of PO in één van de exacte vakken. In de categorie 'wiskunde' hebben we al mooie bijdragen gezien. Zo won vorig jaar Tjitske Starkenburg (SG Twickel) een derde prijs met een origineel onderzoek naar rationale zijden van een driehoek. Zij verbond in haar onderzoek Euclidische meetkunde met algebra en analyse. We willen alle scholen uitnodigen om de twee beste werkstukken in de exacte vakken in te sturen. De inschrijving sluit op 20 maart, de prijsuitreiking is op vrijdag 7 april 2006. Er is een aparte beoordeling voor de havo en voor het vwo.
Meer informatie: Alex van den Berg, telefoon: 050-3634851, e-mail: betasteunpunt[a)fwn.rug.nl Zie ook: www.rug.nl/fwn/informatievoor/scholieren/betasteunpunt/jankommandeurprijs


TACHTIG MINUTEN ROOSTER

Jammer genoeg lees ik maar weinig items die met de onderbouw te maken hebben. Wie weet is dit de aanleiding om ook voor de onderbouw wat meer informatie uitwisseling mogelijk te maken. Ik ben benieuwd naar ervaringen met een 80 minuten rooster in de onderbouw (Vwo, Havo en Vmbo-TL). De school waar ik werk wil in 2007-2008 een 80 minuten rooster invoeren. Daar zijn heel wat voor en tegenargumenten voor. Mijn collega's en ik zijn nieuwsgierig of er al collega's hiermee werken en wat hun ervaringen zijn. Ook op vmbo-2,3 en 4. Misschien is het mogelijk een keer te komen kijken? Alvast hartelijk bedankt.

Winnie Vroeijenstijn , Winniev[a)xs4all.nl

WISKUNDEWEB IS MATH4ALL GEWORDEN

Op veel websites komen nog links voor naar pagina's van www.wiskundeweb.nl . Die website is inmiddels uit de lucht: hij is – met behoud van dezelfde structuur – overgegaan in www.math4all.nl . De stichting Math4all is een stichting zonder winstoogmerk die het ontwikkelen van wiskundematerialen (vooral voor het v.o. en internet gebaseerd) ondersteunt en soms initieert. Een paar van onze initiatieven zijn:

Natuurlijk zoeken we nog geïnspireerde vrijwilligers om met ons mee te denken en vooral met ons mee te doen. Het gaat om wiskundeleraren die vernieuwingsgezind zijn en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Kom eens kijken op de site. En als je interesse hebt om mee te werken, meld je dan bij f.spijkers[a)math4all.nl of j.gademan[a)math4all.nl


OUDE ANTWOORDENBOEKJES VAN GETAL EN RUIMTE

Het gaat om de volgende titels:
Wiskunde B Vwo:
9011021630 Vuijk e.a. Getal en Ruimte 5/6 V B1 antwoorden 1993
9011023641 Vuijk e.a. Getal en Ruimte 5/6 V B2 antwoorden 1993
9011016386 Vuijk e.a. Getal en Ruimte 5/6 V B3 antwoorden 1989>
Let op: de delen 5/6V B1 en 5/6V B2 zijn van de laatste editie voor de Tweede Fase: paarsachtig en 5/6V B3 is van de voorlaatste: donkerbruine kaft. Heeft u zo'n boekje over, dan zou ik het graag willen overnemen, ik moet namelijk m'n vwo wiskunde (van 10 jaar geleden) ophalen ivm een studie natuurkunde.
Alvast bedankt, Rene van Asperen, renevanasperen[a)hotmail.com


WISSTER, NIEUWE VERSIE 7.0 (advertentie)

Nieuwe versie 7.0 van WisSter. Deze software begeleidt en stimuleert het zelfstandig leren tijdens de wiskundeles. Meer informatie: www.wisster.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[a)wanadoo.nl of wiskunde-brief[a)xs4all.nl