WiskundE-brief nr. 377 19-03-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen@wanadoo.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

DIGITAAL TOETSEN IN HET VWO MET Maple T.A.

INSTAPTOETS WISKUNDEBRIEF NR 360: VERWERKING RESULTATEN

CE VMBO 2007 EN 2008

DE WWF INTERNETBOEKENVEILING

AANKONDIGING CONFERENTIE WISKUNDE EN ICT 2006


DIGITAAL TOETSEN IN HET VWO MET Maple T.A.

Is Maple ook te gebruiken in het VWO? Tijdens de lerarenopleiding heb ik leren werken met Maple. Zodra je dan in het VWO aan de slag kunt is de toepasbaarheid "beperkt" tot het maken van mooie plaatjes ten behoeve van proefwerken. Jammer natuurlijk, want met Maple kan zoveel meer. Daarom heb ik me de afgelopen tijd verdiept in de bruikbaarheid van het toetsprogramma Maple T.A. Na het volgen van een cursus kreeg ik van CANdiensten, de distributeur van dit programma, een evaluatie kopie ter beschikking. Hiermee heb ik lekker zitten experimenteren. Mijn klas, atheneum 4, werkte op dat moment aan hoofdstuk 5: De afgeleide functie. Voor dit onderwerp waren al aardig wat Engelstalige opdrachten geschreven. Na wat vertaal - en programmeerwerk had ik dan 21 opdrachten tot mijn beschikking. Voor een toets erg veel, maar voor een oefensessie zo gek nog niet. Ik heb de klas meegenomen naar het OLC om met het nieuwe programma te oefenen. Omdat iedere leerling nog een account aan moest maken had ik heel ijverig een paar A4-tjes met daarop de nodige instructie gemaakt. Dat had ik beter kunnen laten. Zonder mijn informatie vonden ze de weg en begonnen halsoverkop aan de opdrachten. Ze werken graag samen. Maar al gauw liep dat spaak: "Hť meneer, Sander heeft andere getallen!" Dat klopte helemaal want een aantal opgaven werkte met random-functies. Ze kwamen er ook achter dat het niet zonder papier of rekenmachine lukte. Deze eerste kennismaking met "digitaal-oefenen" verliep verder prima. Als extra service liet ik het programma open staan om thuis verder te kunnen oefenen. Dat was te vrijblijvend. Met behulp van het administratie programma, een ingebouwd leerlingvolgsysteem, heb ik na kunnen gaan dat hier geen gebruik van gemaakt is. Je zult hier gericht een huiswerkopdracht van moeten maken.
Ik ben van mening dat Maple T.A. goed te gebruiken is in het VWO. Voorwaarde is wel dat er veel vragen beschikbaar zijn. Daar zal de komende jaren aan gewerkt moeten worden. Op dit moment ken ik nog geen collega VWO-school die hier mee bezig is. HBO-instellingen en universiteiten werken wel met Maple T.A. maar hun materiaal is niet zomaar te gebruiken in het VWO. Leerlingen met A1 en A12 wiskunde hebben graag laagdrempelige opgaven. Dus met weinig leeswerk en veel illustraties. Een selectie van mijn opdrachten zijn online te bekijken op: mapleta.can.nl/classes/paulvangorsel/ Suggesties, tips en goede ideeŽn kunt u sturen naar: :p.van.gorsel@zsc.nl


INSTAPTOETS WISKUNDEBRIEF NR 360: VERWERKING RESULTATEN

Aan alle collega's die in hun examenklas de instaptoets, gepubliceerd in de wiskunde-e brief 360, hebben afgenomen of binnenkort gaan afnemen. Beste collega, Zou je de resultaten van je klas aan mij willen toevertrouwen? Ik zou graag alle reacties bekijken en verwerken in een verslagje. Het kan gestuurd worden naar: asseltc@math.utwente.nl of schriftelijk naar :C van Asselt-Takx Ravelijn H221 Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE Enschede. Een ieder die reageert zal op de hoogte gesteld worden van de uitkomst van dit onderzoekje.
Met vriendelijke groet, Lia van Asselt-Takx


CE VMBO 2007 EN 2008

Zoals de regeling 'Definitieve vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)' met kenmerk VO/BOB-2000/2251 van 20 april 2000 aangeeft, moet de CEVO bij een aantal vakken de exameneenheden voor het centraal examen (nader) aanwijzen. Op dit moment is die aanwijzing niet goed mogelijk, omdat onderhoud aan de programma's wordt verricht. Het is gebleken dat dit voor scholen een probleem oplevert, omdat die nu hun boekenlijsten gereed maken. Om die scholen ter wille te zijn staat in de bijlage bij deze mededeling, bij wijze van voorlichting, een overzicht van de exameneenheden die de CEVO voornemens is voor het jaar 2008 aan te wijzen Kort gezegd komt dit er op neer dat voor 2008 de zelfde regeling geldt als voor 2007. ( met vragen over meetkunde, en niet over informatieverwerking/statistiek) in het Cenntraal Examen Zie www.eindexamen.nl/9336000/1f/j9vvgodkvkzp4d4/vh8rkvjqi8xh#par3 gk


DE WWF INTERNETBOEKENVEILING

Enkele maanden geleden is gemeld dat de volgende veilingronde van de WwF-internetboekenveiling, het WereldWiskundeWeb (WWW) begin 2006 van start zou gaan. Door omstandigheden is dat later dan gepland geworden. Nu kunnen we melden dat de veiling de komende drie maanden 'in de lucht' is. Waarvoor uw aandacht bij deze. Mede als gevolg van onze oproep voor nieuw materiaal is het aanbod ook deze keer ongetwijfeld zodanig dat velen van u iets van hun gading zullen aantreffen en hopelijk ook kunnen bemachtigen. Veel plezier!
De WwF-veiling beschikt tegenwoordig over een eigen internet-adres. Dus het WWW is niet alleen bereikbaar via de site van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren: www.nvvw.nl(doorklikken via WwF en Wereld Wiskunde Web), maar ook via het nieuwe adres www.wiskundeveiling.nl . Op dit adres vindt u trouwens ook nog meer achtergrondinformatie over het WwF. Met name enkele recente projecten worden aldaar wat nader beschreven.
Met vriendelijke groet, Ger Limpens, namens het Wereldwiskunde Fonds


AANKONDIGING CONFERENTIE WISKUNDE EN ICT 2006

Op donderdag 20 april 2006 vindt voor de vijfde keer de conferentie "Wiskunde en ICT" plaats. Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door APS en het Freudenthal Instituut en vindt in Utrecht plaats. Dit jaar richten we ons op Havo-VWO docenten (onderbouw en bovenbouw).
De doelstelling van de conferentie is een update te geven van de ontwikkelingen op ICT gebied voor het wiskunde-onderwijs met ook aandacht voor de relatie met science-onderwijs. Deelnemers aan de conferentie krijgen een beeld van de stand van zaken, kunnen ervaringen uitwisselen, kennis maken met (nieuwe) ICT, bijpraten en zelf ervaring opdoen. Het wordt conferentie met een plenaire inleiding en daarna 3 rondes met werkgroepen waarin deelnemers ook zelf aan de slag kunnen. De werkgroepen zijn ingedeeld naar "direct in en uit de klas", "leeromgevingen en minicursus", "nieuwe ontwikkelingen". Meer informatie volgt dit najaar en in het vroege voorjaar. Zet de datum vast in uw agenda en blijf ontwikkelingen volgen op de website www.fi.uu.nl/ict/2006


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen@wanadoo.nl of wiskunde-brief@xs4all.nl