WiskundE-brief nr. 378 26-03-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of we-b[at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MAARTMEDEDELING CEVO 2006

ABELPRIJS VOOR VIERDE MAAL TOEGEKEND

FOUT IN INSTAPTOETS

ONS ONDERWIJS, ONZE ZORG

VACATURE WISKUNDE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING (advertentie)


MAARTMEDEDELING CEVO 2006

Recentelijk is de maartmedelijng van de CEVO verschenen. Daarin staan niet zoveel nieuwe zaken die relevant zijn voor wiskunde. Toch zijn een paar punten misschien de moeite waard:
Met ingang van 2006 heeft de normeringsterm N bij alle centrale examentoetsen een ondergrens van 0,0. Dat betekent dat het theoretisch mogelijk is dat leerlingen die bij een normale normering (N=1) rond de 6 zouden scoren een punt lager uitkomen, wanneer het werk als (zeer) eenvoudig wordt beoordeeld.
Er is een gecorrigeerde formulekaart voor wiskunde B 1,2 vwo "In de septembermededeling 2005 voor het examen 2006 is een gecorrigeerde formulekaart voor wiskunde B 1,2 vwo opgegeven." Bij vermoede onvolkomenheden in examenopgave of correctievoorschrift kunt u contact opnemen met de CEVO: tel.: 030-2843055 e-mail: examen2006[at]cevo.nl
bron: www.eindexamen.nl

gk

ABELPRIJS VOOR VIERDE MAAL TOEGEKEND

Op 23 maart 2006 werd in Oslo bekendgemaakt dat de Abelprijs - de 'Nobelprijs voor de wiskunde', genoemd naar de Noorse wiskundige Niels Henrik Abel (1802-1829) - dit jaar is toegekend aan Lennart Carleson van het Royal Institute of Technology in Zweden. Op 23 mei zal de prijs, een bedrag van 6 miljoen Noorse kronen (750.000 euro), worden uitgereikt. De 78-jarige Carleson is de vierde abelprijswinnaar. Hij ontvangt de prijs voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de Fourier-analyse en dynamische systemen. Veel vermoedens, die tot de moeilijkste open problemen in de wiskunde werden gerekend, zijn door Carleson opgelost. Ook heeft hij altijd een belangrijke rol gespeeld bij de popularisering van wiskunde in Zweden en toonde hij interesse in de wiskunde op de middelbare school.
URL: www.abelprisen.no

BRON: WPD www.wiskundepersdienst.nl

FOUT IN INSTAPTOETS

Naar aanleiding van het artikel in WiskundEbrief 360 en in Euclides 2006/nr.5 jaargang 81 het volgende:
Opgave 21 van de toets van de TU Twente bevat een fout. Ik lees: Is de volgende bewering waar of onwaar voor alle x: (sin x + cos x)2 = 1
Er kan gekozen worden uit de antwoorden waar respectievelijk onwaar. Gezien de formulering van de vraag hadden de alternatieven natuurlijk moeten zijn: Waar voor alle x respectievelijk onwaar voor alle x.
Het juiste antwoord op opgave 21 is echter: deze bewering is noch waar voor alle x noch onwaar voor alle x. Immers er zijn waarden van x waarvoor de bewering waar is (bijvoorbeeld x=0) en er zijn ook waarden van x waarvoor de bewering onwaar is (bijvoorbeeld x=pi/6).
Er was ongetwijfeld bedoeld: Is de volgende bewering waar of onwaar: Voor alle x geldt: (sin x + cos x)2 = 1
In dit geval is het antwoord onwaar juist.
Een foutje mag, maar als je met dit soort opgaven de deplorabele toestand van het wiskunde B onderwijs op het VWO wilt aantonen, dan zou het te prijzen zijn als de opgavenmakers zich allereerst rekenschap geven van wat je anno 2006 in alle redelijkheid van een VWO leerling met wiskunde B überhaupt mag vragen, ofwel dat je je verdiept in het programma van het VWO en bovendien dat je vervolgens zorgt voor een foutloze toets. Het is niet eerlijk om eerstejaars af te rekenen op zaken die ze in het voortgezet onderwijs niet meer hebben gehad, hoe graag je dat ook zou willen. Laten we in plaats daarvan de dialoog tussen middelbaar en hoger onderwijs, die gelukkig nu eindelijk is gestart, op een constructieve manier voeren.

Berend Wielens, docent wiskunde, Mill Hillcollege,WielensLambour[at]Home.nl

ONS ONDERWIJS, ONZE ZORG

Wat is er aan de hand met het onderwijs in Nederland? Het nieuwe leren schiet door in een verwaarlozen van elementaire vaardigheden. Parate kennis, spelling, rekenvaardigheden worden ondergeschikt gemaakt aan project- en presentatievaardigheden en verdwijnen zo uit de hoofden van een hele generatie. Hoger onderwijs kampt met ernstige aansluitingsproblemen terwijl leerlingen in het voortgezet onderwijs te weinig worden uitgedaagd. Administratieve lastendruk, de manische hang naar meetbare resultaten in overzichten en volgsystemen, het overwicht van management en de school als bedrijf nemen meer ruimte en tijd in binnen onderwijsinstellingen. Het beroep van docent verliest aanzien, pabostudenten rekenen slechter dan hun toekomstige leerlingen, en docenten die zich sterk maken voor kwaliteit krijgen een spreekverbod. Vanwege dit alles en meer is de vereniging Beter Onderwijs Nederland opgericht. Meer informatie over deze vereniging en haar standpunten kunt u vinden via: www.beteronderwijsnederland.nl
De vereniging is georganiseerd in zogenaamde kringen. Een kring kan bijvoorbeeld een vak of een ander groot onderwerp zijn. Via bovenstaande url kunt u de kring wiskunde van de vereniging bezoeken. Binnen deze kring zal zich een gemeenschap vormen die zich in het algemeen sterk maakt voor kwaliteit van wiskundeonderwijs, op alle niveaus, voor alle leerlingen. Door ruimte te bieden voor inhoudelijke discussie. Door zichtbaarheid voor dit onderwerp te vergroten. Door zich te mengen in de publieke opinie. Wie zich aangesproken voelt, is welkom om mee te praten of lezen. Vertel uw verhaal, zoek gelijkgestemden. Plaats teksten en links naar informatie elders. Lees en leer met ons mee!

Namens de vereniging: Ralph Hanzen, ralph(punt)hanzen(at)tiscali(punt)nl

VACATURE WISKUNDE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING (advertentie)

In verband met uitbreiding van het team wiskunde van de Archimedes Lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht zijn we op zoek naar een nieuwe collega. De advertentie staat op de site van de Hogeschool Utrecht www.hu.nl , onder 'werken bij hu'. Reacties zijn welkom tot 6 april. Meer informatie bij Lucie Schipper, teamleider wiskunde, tel. 0651683874, Lucie.Schipper[at]hu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at]xs4all.nl