X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 02 Nov 1997 11:33:40 +0100

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 38

 

 

=============== WiskundE-brief nr. 38 ========== 2 nov. 1997 ===============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 225 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

============================================================================

In deze WiskundE-brief:

- DE INSTROOM VAN MAVO 4 IN HAVO 4 BIJ WISKUNDE B

- CONCEPT WISKUNDEPROGRAMMA's VWO NATUUR&GEZONDHEID en NATUUR&TECHNIEK (2)

- OPROEP VOOR MATHCAD GEBRUIKERS

- OVER EUCLIDES EN DE NVWL

----------------------------------------------------------------------------

DE INSTROOM VAN MAVO 4 IN HAVO 4 BIJ WISKUNDE B

 

Het is ons op het Mgr Frencken College bijzonder tegengevallen. We hadden

ons te laat gerealiseerd dat het mavo 4 programma drastisch gewijzigd was.

Met grote spoed hebben we een reparatie-pakket in elkaar getimmerd en de

eerste twee weken de algebraische vaardigheden voor onze eigen leerlingen

herhaald (ook geen overbodige luxe) en voor de mavo instroom in de verf

gezet.

Een afsluitende toets werd door de mavo-instroom slecht gemaakt. Extra

begeleiding volgde en duurt voort. Het proefwerk over het eerste hoofdstuk

werd door dezelfde groep slecht gemaakt. Wat nu?

Ik verwacht natuurlijk van jou geen oplossing, maar ik ben benieuwd of het

bij op andere scholen ook speelt en zo ja, wat voor maatregelen heeft men

daar getroffen. Hier gaan geluiden op om de mavo 4-leerlingen die het

volgend schooljaar (98/99) naar ons toe willen komen aan het eind van dit

schooljaar voorafgaan een taak en begeleiding aan te bieden om een betere

aansluiting met de wiskunde B van havo 4 te krijgen.

 

Hans Voorn, Jos Andriessen <andriess@concepts.nl>

----------------------------------------------------------------------------

CONCEPT WISKUNDEPROGRAMMA's VWO NATUUR&GEZONDHEID en NATUUR&TECHNIEK (2)

 

Naar aanleiding van een vraag over de status van dit concept kregen we de

volgende reactie van Paul Drijvers van het ProFi-team:

Deze eindtermen zijn door het profi-team van het Freudenthal instituut

opgesteld op basis van onder andere schoolexperimenten en reacties van

deskundigen, die zitting hadden in twee zogenaamde resonansgroepen.

In juni '97 zijn deze eindtermen naar het Ministerie van OCW gestuurd. De

staatssecretaris zal ze uiteindelijk moeten vaststellen dan wel wijzigen.

Wanneer dat gebeurt, is mij niet bekend. Evenmin is er op dit moment zicht

op de mogelijke wijzigingen die het ministerie wil aanbrengen.

Of amendementen mogelijk zijn, betwijfel ik. Voor ons als profi-team ligt

het op dit moment in elk geval bij OCW.

Paul Drijvers <pauld@fi.ruu.nl>

----------------------------------------------------------------------------

OPROEP OVER MATHCAD GEBRUIKERS

 

Hiermee richt ik een oproep tot eventuele Mathcad-gebruikers.

Zijn er wiskundeleraars die reeds mathcad in hun lessen gebruiken?

Graag zou ik met hen ideeën (en bestanden) uitwisselen

 

Karel Appeltans <karel.appeltans@skynet.be>

----------------------------------------------------------------------------

OVER EUCLIDES EN DE NVWL

 

Beste collega´s,

Als hoofdredacteur van Euclides probeer ik de leden zo goed mogelijk op de

hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen rond het wiskunde-onderwijs.

Meestal voorzie ik de wiskundE-brief enkele weken voor de publicatie van

Euclides van relevante informatie. Echter de meest effectieve manier om op

de hoogte te zijn en blijven als hele sectie is, als ieder sectielid lid

wordt van de Vereniging. Informatie en belangenbehartiging!!!

 

Gegevens:

Euclides Vakblad voor de wiskundeleraar

Orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren.

Ledenadministratie:

Mevr N. van Bemmel-Hendriks

De Schalm 19 8251 LB DRONTEN

tel 0321 312543 Slechts 75 gulden o.i.d.

Binnenkort start ook de informatievoorziening over de plannen voor vbo/mavo

(van Veen, sectoren, leerwegen).

Met collegiale groet,

Kees Hoogland Hoofdredacteur Euclides cph@xs4all.nl

 

P.s. De Jaarvergadering/Studiedag van de NVvW is op za. 15 november 1997,

zie Euclides nummer 1

===========================================================================

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl