WiskundE-brief nr. 380 09-04-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen{at]wanadoo.nl of we-b{at]xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

REACTIES OP 80 MINUTEN ROOSTER:

* AANPASSING DOOR REDACTIE

* * OPROEP VOOR ORGANISATIE STUDIEDAG

DE RELATIE TUSSEN DOCENT EN KLAS

NIEUWE WISKRANT 25.3: RECTIFICATIE

EINDVERSIE RAPPORT WISKUNDE D

CONGRES LEVE DE WISKUNDE!

- WISKUNDECLUB BRUGKLAS


REACTIES OP 80 MINUTEN ROOSTER

* AANPASSING DOOR REDACTIE

We hebben bij nader inzien besloten de volledige lijst met reacties niet te publiceren Voornoemde lijst blijkt namelijk de reacties te bevatten die op een andere -soortgelijke- oproep elders zijn gebundeld.

Redactie

* * OPROEP VOOR ORGANISATIE STUDIEDAG

Een jaar geleden heb ik gevraagd om ervaringen rond verlengde lestijden m.b.t. wiskunde-onderwijs. Ik heb destijds veel reacties gehad met zeer positieve en zeer negatieve meningen over andere lestijden. Ook kreeg ik veel vragen van mensen die zelf nog geen ervaring hadden maar die in dezelfde situatie verkeerden als ik, en die ook benieuwd waren naar de reacties. Voor hun heb ik de reacties toen gebundeld, en in de loop van het afgelopen jaar heb ik deze bundeling nog vaak aan geinteresseerden doorgestuurd. Vorige week is langs die weg de bundeling zelfs in de Wiskundebrief terecht gekomen (met excuses aan degenen die daar plotseling ongevraagd hun eigen bijdrage tegenkwamen).
Er is, gezien de grote hoeveelheid vragen, kennelijk nog steeds veel blangstelling voor informatie, ervaringen en tips over verlengde lestijden. Ishet daarom niet een goed idee om hierover eens een workshop, studiemiddag of hoe je zo'n bijeenkomst zou willen noemen, te organiseren? Zelf heb ik net de contacten en faciliteiten om dit in mijn eentje op me te nemen, maar as iemand of een organisatie dit idee oppikt, zou ik er graag bij betrokken zjn.

Ariette Kuhler (alkuhler{at]xs4all.nl )

DE RELATIE TUSSEN DOCENT EN KLAS

De relatie tussen docent en klas blijkt van groot belang te zijn voor het leerproces van leerlingen. Wanneer een docent voor de eerste keer een nieuwe klas binnenstapt hebben leerlingen vaak verwachtingen betreffende de nieuwe docent. Vanuit dat beeld ontwikkelt zich de relatie tussen leraar en leerlingen en is er tijdens die eerste lessen ruimte om verwachtingen en beelden van elkaar bij te stellen. Deze beelden die zijn ontstaan, zijn bepalend voor hoe docent en leerlingen met elkaar omgaan. Binnenkort start een onderzoek over hoe de relatie tussen docent en leerlingen zich ontwikkelt als leerlingen een nieuwe docent krijgen (Universiteit Utrecht). Hiervoor zijn wij op zoek naar een aantal docenten die mee zouden willen doen aan een kort onderzoek.
Onder www.digischool.nl/wi/community/oproepen.htm vindt u een bestand waarin wordt uitgelegd wat we precies aan docenten vragen en hoe wij de deelname ook voor hen aantrekkelijk willen maken.

Tim Mainhard, onderzoeker (Universiteit Utrecht)

NIEUWE WISKRANT 25.3: RECTIFICATIE

In 'Over het laatste nieuws' zijn twee storende fouten geslopen. '2006 plannen' moet '2007 plannen' zijn en er staat abusievelijk vermeld dat wiskunde A en wiskunde B samen gekozen kunnen worden, hetgeen niet het geval is. Onze excuses voor deze fouten, dank aan de redactie van de e-brief voor het plaatsen van dit bericht.

De redactie van de Nieuwe Wiskrant

EINDVERSIE RAPPORT WISKUNDE D

De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft de eindversie van het Rapport Wiskunde D gepubliceerd. De programmavoorstellen zijn gewijzigd op basis van de commentaren van docenten, zoals naar voren gebracht tijdens de veldraadplegingen in januari en februari. Nieuw zijn de domeinen Wiskunde in technologie (havo) en Wiskunde in wetenschap (vwo), waarin samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs een grote rol speelt.
Het rapport is te vinden op www.ctwo.nl evenals een informatieflyer die naar scholen is gestuurd. Ook op de site de powerpointpresentatie van de bijeenkomst met experimenteerscholen, waarin wordt aangegeven hoe u zelf bij kunt dragen aan de ontwikkeling van wiskunde D.

Paul Drijvers, secretaris cTWO, p.drijvers{at]fi.uu.nl

CONGRES LEVE DE WISKUNDE!

Op vrijdag 12 mei 2006 organiseren het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde (KdVI) en het Institute for Logic, Language & Computation (ILLC) een open dag voor docenten wiskunde, scholieren en andere belangstellenden. Wiskundigen en logici van de Universiteit van Amsterdam vertellen er over hun onderzoek.
Wist u dat er een verband is tussen het maken van schoolroosters en sudoku´s? Spinozaprijswinnaar Lex Schrijver zal dat in de openingslezing toelichten. In de loop van de dag volgen meer verrassende onderzoeksresultaten: de analyse van strategische spellen, de rol van statistiek in de kankerbestrijding en de vorming van het strepenpatroon van de zebra. Verder hoort u hoe u een miljoen dollar kunt verdienen door een stelling over priemgetallen te bewijzen. En wilt u weten wat Meg Ryan, Paul Newman en Danny Kaye gemeen hebben met Dr. Spock? Professor Jean Doyen laat dat gedurende een uur zien aan de hand van filmbeelden. Boeiende wetenschap gepresenteerd door sprekers met passie voor hun vak.
Op de informatiemarkt tijdens de lunch maakt u kennis met wetenschappelijk onderzoek, met aansluitonderwijs, met wiskundeboeken en met door de UvA aangeboden profielwerkstukken. Ook worden er de recreatieve en kunstzinnige kanten van wiskunde en logica belicht. Gedurende de hele dag staan de UvA-wetenschappers open voor vragen en discussie over het onderwijs en het onderzoek binnen de wiskunde en de logica. Meer informatie en aanmelden kan via www.science.uva.nl/congres of per telefoon: 020-525 6233.
Suzy Niamut, sniamut{at]science.uva.nl , Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.


WISKUNDECLUB BRUGKLAS

Binnenkort start ik met een soort "wiskundeclub", bedoeld voor brugklasleerlingen die iets extra's willen en kunnen doen. Ik denk dan aan logische puzzels, spellen, applets van het wisweb, concrete materialen van het APS, enz.
Ik vraag mij af of er scholen zijn waar zoiets al bestaat en of er collega's zijn die hun ervaringen met mij willen delen. Bij voorbaat hartelijk dank voor je reactie!

Jeannette Zuidema, Murmellius Gymnasium Alkmaar, meijers-zuidema{at]quicknet.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen{at]wanadoo.nl of wiskunde-brief{at]xs4all.nl