WiskundE-brief nr. 381 23-04-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen{at}wanadoo.nl of we-b{at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

STUDIEMIDDAG VOOR DOCENTEN EXACTE VAKKEN

VEEL SCHOLEN VAN PLAN WISKUNDE D AAN TE BIEDEN

BETERE SPOORWEGPLANNING MET WISKUNDIGE MODELLEN


STUDIEMIDDAG VOOR DOCENTEN EXACTE VAKKEN

Op dinsdagmiddag 25 april 2006 organiseert de Lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente een studiemiddag voor docenten van de exacte vakken. Het gaat die middag over de plaats van wiskunde in de bčtadidactiek. Klaas Landsman zal een voordracht houden met de titel 'Bestaat toeval? Het debat tussen Bohr en Einstein'. Voor het volledige programma zie onze website http://www.utwente.nl/elan/nieuws/landsman/.
Graag z.s.m. vooraf opgeven i.v.m. de catering. Er zijn geen kosten aan de studiemiddag verbonden.

Hartelijk dank, Nellie Verhoef n.c.verhoef{at}utwente.nl

VEEL SCHOLEN VAN PLAN WISKUNDE D AAN TE BIEDEN

Volgens een recente peiling van het Tweede Fase Adviespunt zijn veel scholen in 2007 van plan wiskunde-D aan te bieden, op de havo afdeling 59 %, bij het Athenemum 69% en op het gymnasium zelfs 73 %.
Voor het Nieuwe Beta-vak Natuur Leven en Technologie liggen deze percentages wat lager: resp. 45,53 en 55 URL:

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

BETERE SPOORWEGPLANNING MET WISKUNDIGE MODELLEN

Betere planningen voor het spoor door de inzet van wiskundige modellen , dit beschrijft Gabor Maroti van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam in zijn proefschrift, waarop hij op woensdag 12 april 2006 aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) promoveert.
Maroti onderzocht verschillende optimaliseringsprogramma's voor de planning van rijdend materieel op korte en middellange termijn. Daarbij keek hij zowel naar efficiency als robuustheid (het bestand zijn tegen verstoringen) en het serviceniveau voor de klanten (hun kans op een zitplaats). Met de modellen kan NS deze aspecten kwantitatief vergelijken en een goede balans kiezen. De onderzoeker beschrijft een besparing van miljoenen euro's, gerealiseerd dankzij inzet van een van zijn modellen bij NS. URL:

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen{at}wanadoo.nl of wiskunde-brief{at}xs4all.nl