WiskundE-brief nr. 384 21-05-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

SEMINAIR "WISKUNDE EN DE SCIENCE-VAKKEN"

BEDROG ?!

COMPLEXE GETALLEN

VACATURES TUDelft (advertentie)


SEMINAIR "WISKUNDE EN DE SCIENCE-VAKKEN

Dinsdag 13 juni Seminar 'Wiskunde en de Science-vakken'. Aanmelden kunt u per mail nascholing{at]science.uva.nl of via de website www.science.uva.nl/amstelinstituut AMSTEL Instituut, Kruislaan 404, 1098SM Amsterdam, 020 5255886.
Het AMSTEL Instituut, UvA, organiseert een aantal seminars voor docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs (VWO tot en met VMBO) over nieuwe mogelijkheden die ontstaan in de bètavakken. Op dinsdag 13 juni 2006 vindt het volgende seminar plaats met als titel: 'Wiskunde en de Science-vakken'. Thema: samenhang en transfer tussen wiskunde en science-vakken ( m.n. natuurkunde, biologie). Aan de orde komen "Dynamisch Modelleren", "Digitale wiskunde-oefening", Samenhangend Leren". Het seminar start om 15.00 uur met enkele plenaire presentaties, daarna gaat u zelf aan de slag met het selecteren en het beoordelen van het ge-presenteerde materiaal. De studiemiddag wordt afgesloten met een panel-discussie, gevolgd door koffie en een lichte maaltijd vanaf 18.00 uur. Najaar 2006 volgt een seminar over een didactische aanpak met inzet van ICT-rijk ma-teriaal in de natuurwetenschappen. Deelname aan het seminar kost € 45,- incl. maaltijd.
Programma 13 juni: inloop vanaf 14.30 uur, start 15 uur, afronding 18 uur, daarna maaltijd.
Wiskundigen wijzen graag op het feit dat hun vak zo niet moeder aller vakken is, dan toch wel de taal der natuurwetenschappen en techniek is. Los van de vraag of dit juist is, is wiskunde voor havo-vwo leerlingen teveel een ver-van-mijn-bed-show en herkennen leerlingen de taal niet wanneer zij bij andere vakken gebruik moeten maken van die wiskunde. Belangrijk is te laten zien dat de wiskunde die op school wordt gegeven dezelfde is als bij de science-vakken en dat deze zijn weg vindt in concrete toepassingen. In dit seminar benaderen wij de samen-hang en transfer tussen wiskunde en m.n. natuurkunde, biologie. Enerzijds op basis van enkele ervaringen uit SALVO en Vooruit!-projecten. Anderzijds in relatie tot enkele nieuwere, eigentijd-se en ict-rijke werkvormen: Dynamisch Modelleren, Digitale oefenomgeving (applets). Tijdens het hands-on gedeelte kunt u zelf aan de slag met enkele voorbeelden.
Dynamisch Modelleren - André Heck (AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam) Welke uitdagingen biedt onderzoek m.b.v. grafische en/of tekstgeoriënteerde modellen en wel-ke wiskunde is hierin van belang, bijv. bij een bungee-jump, getij, bloeddrukmeting, opname en afbraak van alcohol in het lichaam.
Digitale wiskunde-oefenomgeving - Peter Boon (Freudenthal Instituut Utrecht) In het kader van een Vooruit!-project wordt gewerkt aan een Geïntegreerde Algebraïsche Leer Omgeving In School (Galois). Eén van de toepassingen is het gebruik van een serie applets. Deze applets zijn ontwikkeld (Freudenthal Instituut) volgens SCORM (een standaard voor ELO) en daarmee in principe in iedere ELO te gebruiken.
Samenhangend Leren - Kees Hooyman (St. Bonifatiuscollege en CD-Beta, Utrecht) Het Bonifatius doet mee aan het SALVO-project. U hoort enkele voorbeelden van en ervaringen met ontwikkelen van lesmateriaal voor wi-na-bio.


BEDROG ?!

De examentijd is aangebroken. Daarbij breekt ook weer de juridische strijd los over de vraag wat toelaatbaar is aan hulpmiddelen.
Een casus als voorbeeld. Er wordt een vraag gesteld over (normale)dobbelstenen die op een bepaalde manier gestapeld zijn. Bij de opgave wordt een foto afgedrukt. De vraag luidt hoe groot de som van de ogen is als het 'bouwwerk' van een bepaalde kant wordt bekeken. Ik zou menen dat de vraag gesteld wordt om na te gaan of het tweedimensionale beeld van het bouwwerk door de leerling goed wordt geinterpreteerd. Hoe oordelen mijn collegae nu als de leerling een schaartje pakt, (een) dobbelste(e)n(en) (driedimensionaal) maakt (vouwt) met behulp van papier (en eventueel wat plakband) en vervolgens het bedoelde bouwwerk daadwerkelijk bouwt? Of als de leerling (hij dobbelt vaak) een paar dobbelstenen uit zijn zak haalt en het bouwwerk maakt? Het beantwoorden van de vraag wordt zo een stuk eenvoudiger en de leerling kan lijkt mij begrijpen dat aldus handelend hij ontsnapt aan de vraagstelling. Wellicht heeft u zelf nog wat voorbeelden en moet een dergelijke handelwijze verboden worden?

A.H. Degens ( degensah{at]euronet.nl )

COMPLEXE GETALLEN

Ten behoeve van het nieuw te onwikkelen vak Wiskunde D voor havo en vwo schrijf ik op eigen initiatief een leertekst in boekvorm over het onderwerp Complexe getallen. Een voorlopige versie hiervan is beschikbaar op mijn homepage als pdf-file. Commentaar en suggesties zijn welkom via het daar aanwezige gastenboek.

Jan van de Craats

VACATURES TUDelft (advertentie)

Bij de TUDelft , fac. EWI , afdeling DIAM (Applied Mathematics) bestaan 5 vacatures : 4 Universitair Docenten en 1 (tijdelijk) Docent. Informatie vindt u op www.campus.tudelft.nl --> vacatures --> vacatures (zie laatste blz).


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl