WiskundE-brief nr. 385 27-05-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

DOCENTEN WISKUNDE GEVRAAGD (SHELL JET-NET)

EEN NIEUWE KLAS: TELT ALLEEN DE EERSTE INDRUK

JAN VAN DE CRAATS WINT NWO OEUVREPRIJS

BEDROG?! REACTIE (WISKUNDEBRIEF 384)

DOCENTENENQUÊTE WISKUNDE D


DOCENTEN WISKUNDE GEVRAAGD (SHELL JET-NET)

Shell zou graag in het kader van Jet-Net een bijdrage aan het Havo/VWO onderwijs in de wiskunde willen leveren. In z'n complex bedrijf als Shell wordt veel gerekend en geoptimaliseerd, waarbij wiskundige technieken en reken modellen gebruikt worden.
Bij Shell is Theo Eyckenschild (Business/IT Management Adviseur) Jet-Net vrijwilliger en lid van de NLT stuurgroep. Vanwege zijn wiskundige achtergrond spant hij zich in om lesmateriaal te laten ontwikkelen waarbij wiskunde centraal staat. Hij zoekt leraren die bereid zijn hun kennis en kunde ter beschikking te stellen om een van de twee opties voor gastlessen die hij gedefinieerd heeft, te ontwikkelen.
De eerste optie gaat over de gasleverantie in Nederland en de wiskunde momenten om de gasvoorziening te beheersen. Doelgroep: 4e, 5e klas Havo, 3e, 4e klas VWO.
De tweede optie behandelt het optimaliseren van een complexe raffinaderij en de wiskunde die daarbij gebruikt wordt. Doelgroep: 4e klas VWO.
Hij zelf geeft er de voorkeur aan om de tweede optie als eerste aan te pakken. Als er zich 3 tot 5 wiskunde leraren aanmelden, kan hij vaklui bij de raffinaderij gaan interesseren. Hoewel hij geen ervaring heeft met het ontwikkelen van les materiaal denkt hij dat er 4 tot 8 uur per maand per persoon aan besteed kan/moet worden, inclusief vergadertijd ten kantore van Shell Den Haag. Als u interesse heeft of meer wil weten kan hij u een presentatie sturen met meer details.
Zijn e-postbus: theo.eyckenschild/at/shell.com ,

Theo Eyckenschild

EEN NIEUWE KLAS: TELT ALLEEN DE EERSTE INDRUK?

Een tijdje geleden hebben wij in de WiskundE-brief (nr. 380) een oproep geplaatst ivm met een onderzoek naar hoe de relatie tussen docent en leerlingen zich ontwikkelt als leerlingen een nieuwe docent krijgen. Toen hebben we gesteld dat de beelden die ontstaan bepalend zijn voor hoe docent en leerlingen met elkaar om zullen gaan en hoe de leerlingen zullen presteren. Na de zomer willen wij een vervolgonderzoek starten, in dit onderzoek gaat het er in het kort om een aantal docenten en hun nieuwe klassen vanaf het begin van het schooljaar een tijdje te volgen. Voor dit vervolgonderzoek zijn wij wederom op zoek naar docenten die graag mee zouden willen werken. Gezien de naderende vakantie is het heel welkom als u spoedig reageert indien u interesse of vragen heeft. Onder www.digischool.nl/wi/community/oproepen.htm vindt u een bestand waarin wordt uitgelegd wat we precies aan docenten vragen en hoe wij de deelname voor hen aantrekkelijk willen maken.

Tim Mainhard, onderzoeker (Universiteit Utrecht)

JAN VAN DE CRAATS WINT NWO OEUVREPRIJS

Wiskundige Jan van de Craats heeft de NWO Eurekaprijs gewonnen voor het beste oeuvre op het terrein van wetenschapscommunicatie. Jan van de Craats is emeritus hoogleraar wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, hoogleraar wiskunde en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar didactiek van de wiskunde aan de Open Universiteit. Naast zijn werk zet hij zich al jarenlang in voor popularisering van wiskunde. De jury onder voorzitter Robbert Dijkgraaf was vol lof voor de kwaliteit en diversiteit van zijn activiteiten. Toegankelijke stukken in de krant, trainingen voor deelnemers aan de Wiskunde Olympiade, lezingen over Islamitische wiskunde, verschillende boeken over wiskunde en onlangs nog een webklas over Riemannhypothese. De prijs bestaat uit een Eurekabeeldje en 12.500 euro. URL: www.kennislink.nl/web/show?id=152255

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

BEDROG?! REACTIE (WISKUNDEBRIEF 384)

A.H Degens stelt een interessante vraag aan de orde. Hoe op te treden tegen activiteiten die niet uitdrukkelijk verboden zijn/lijken, maar niet de bedoeling zijn. Ook onder leerlingen wordt af en toe fermgedicussiieerd over wat mag en noet mag o.a. t.a.v. de grafische rekenmachine. De huidige bepalingen zijn vrij kort:
a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
c. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.
Vooral dit laatste punt is onderhevig aan vele interpreaties. Sommigen zien het als een indirecte toestemming om allerlei info in de GR op te slaan en tijdens het examen te gebruiken. Er zijn ook docenten/schoolleiders die met maatregelen dreigen bij (oneigenlijk) gebruik. In dit verband is ook van belang de mogelijkheid om programmaatjes in te laden en te gebruiken duidelijk verder gaan gaan dan die van een standaard grafisceh rekenmschine( bijv exact differentieren). Ik kan me herinneren dat dit een paar jaar gelden expliciet verboden werd, maar zie daar nu niets meer van. Daar kunnen ook weer diverse conclusies uit getrokken worden. Misschien toch tijd voor wat meer duidelijkheid ?

Gerard Koolstra

DOCENTENENQUÊTE WISKUNDE D

Deze enquête vindt plaats in een onderzoek naar de zo optimaal mogelijke invulling van Wiskunde D. Wij zijn drie studenten van de opleiding tot Master of Education in Mathematics. In het kader van ons meesterwerk doen we onderzoek naar de optimale invulling voor Wiskunde D. We hebben onderzoek gedaan naar de aspecten van het keuzegedrag van de leerlingen in Havo-3 en Vwo-3/4 op twee scholen. Daarnaast peilen we o.a. in Amerika de situatie rond de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het exacte hoger onderwijs. De opvattingen van de schooleiding van 194 scholen over het aanbieden van wiskunde D is te vinden bij het tweede fase Adviespunt: Peiling 1:"Voornemens /beslissingen mbt 2007". Een belangrijke peiler voor onze conclusies is de mening van u als wiskundedocent over Wiskunde D. Vandaar ons verzoek om de antwoorden graag voor vrijdag a.s.op onderstaande vier vragen te mailen naar: hj.peters/at/winklerprins.nl 1. Op welke school werkt u?
2. Wat is de mening van de wiskundesectie op uw school t.o.v. het aanbieden van Wiskunde D?
3. Welke problemen verwacht u voor Wiskunde D?
4. Hoe denkt u deze problemen op te kunnen lossen?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Vriendelijke groeten,

Simone Brinkman, Tsjikke Posthuma en Jan Peters.
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl