WiskundE-brief nr. 386 04-06-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1900 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ZINLOOS COMPUTERGEWELD VWO WA1

WISKUNDE DOCENTEN GEVRAAGD VOOR REALITY PROGRAMMA "JAREN 50"

WISKUNDECLUSTERS EN DE SAMENLEVING

BEDROG?! REACTIES (WISKUNDEBRIEF 384/385)


ZINLOOS COMPUTERGEWELD VWO WA1

Het compex examen wa1 voor vwo dit jaar heeft veel vragen opgeroepen over de zin van het gedeelte waarbij de computer door leerlingen wordt gebruikt. Het gaat dan om het gebruik van excel door de examenkandidaten. Bij een paar vragen konden ter illustratie van de vraagstelling simulaties worden uitgevoerd, maar bij de beantwoording speelde dit geen rol. Bij de vragen waar excel moest worden gebruikt was de vraagstelling dermate complex dat te vrezen valt dat weinig leerlingen hun excelvaardigheden zinvol hebben kunnen inzetten. Op het forum (zie www.nvvw.nl) is inmiddels de teleurstelling over het computergedeelte op diverse manieren verwoord. Dit examen terugdraaien kan niet, maar voor de toekomst is het zinvol dat alle collega's die dit jaar te maken hebben gehad met compex zo snel mogelijk het forum bezoeken en hun mening daar kenbaar maken. En... misschien denkt u er juist wel heel anders over!

Jos Andriessen

WISKUNDE DOCENTEN GEVRAAGD VOOR REALITY PROGRAMMA "JAREN 50"

Namens Endemol Nederland willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen: Deze zomervakantie gaan wij een groot televisie reality programma opnemen met als onderwerp het leven op een internaat in de jaren 50. De leerlingen nemen eigenlijk deel aan een experiment, ze stappen helemaal terug in de tijd en ervaren het internaatleven uit de jaren 50. Ze krijgen het eten, de kleding, de strenge regels en het lesprogramma van de jaren 50.

Voor ons programma zijn we op zoek naar jongeren die deze uitdaging aan durven gaan. Daar er ook daadwerkelijk dagelijks lessen gegeven worden, zullen de uiteindelijke kandidaten niet alleen een bijzondere ervaring rijker zijn maar ook een hoop geleerd hebben wat van pas kan komen in het curriculum van de leerlingen. We zijn op zoek naar leraren Wiskunde. Vakmensen die hun vak volgens de didactiek van de jaren 50 kunnen overdragen. Enig gevoel voor drama moet bij deze docenten natuurlijk wel aanwezig zijn! Als er mensen zijn die (voorzichtig) ge´nteresseerd zijn dan willen hen graag uitnodigen te reageren via de speciale lerarenmailbox: ( docenten]at[endemol.nl of via de redactie. telefoonnummers 0297 - 351386 // 0297 - 35 7065 // 0297 - 351129 De opnameperiode is van 16 juli t/m 13 augustus. Uiteraard is er voor docenten en ondersteunend personeel een passende vergoeding in ons budget beschikbaar.

Barbara Soleman

WISKUNDECLUSTERS EN DE SAMENLEVING

De drie wiskundeclusters DIAMANT, NDNS+ en GQT zetten samen de lezingencyclus "Wiskundeclusters en de samenleving" op, om mensen die in bedrijfsleven of overheid met wiskundige problemen te maken hebben in contact te brengen met elkaar en met academische wiskundigen. Eens in de paar maanden is er zo'n lezingen(mid)dag, telkens met een ander thema. DIAMANT doet op 19 juni de aftrap met een middag over Security. URL:

BRON: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl/)

BEDROG?! REACTIES (WISKUNDEBRIEF 384/385

Vooral op de GR wil ik graag reageren. Veel nieuwe docenten zijn niet bekend met het verbod op het gebruik van een derive-achtig programma op de GR. Aangezien dit verbod niet is ingetrokken, zal het nog wel gelden. Het lijkt me dan ook handig dat de CEVO bij het vermelden van de toegestane types GR ook steeds dit verbod vermeld. Dat de GR niet gereset hoeft te worden moet wat mij betreft blijven.
Veel docenten geven of adviseren programma's die op het door de leerlingen gebruikte model GR handig zijn, maar op andere GR's gewoon zijn ingebouwd. Hierbij denk ik aan een programma voor de abc-formule op de TI en aan een programma voor solver of plotten bij de normale verdeling op de Casio. Op deze manier worden de best wel grote verschillen tussen de GRs weggewerkt. Heel nuttig dus.
Het gevolg is echter wel, met de steeds grotere geheugens ( SD-card van 2 GB? ) dat er steeds meer meegenomen kan worden.Nu al zag ik in een GR (32k geheugen)van een 5HAVO-leerling de hele formulekaart met getallenvoorbeelden erbij. Er stond o.a. :
glog x = a dus x = g log(x2 + 7) = 2 dus x2 + 7 = 102 dus x2 = 100 - 7 dus x2 = 93 dus x = V93 of -V93
Een discussie over minder op de formulekaart (Euclides mei 2006 blz 326) is dan ook overbodig denk ik. Zet desnoods de hele formulekaart in de GR. Mijn idee is: laat maar, als leerlingen veel meenemen wordt het zoeken lastig. En het is nu eenmaal de trend. In 1969 had ik ook geen Binas op mijn eindexamen, maar willen we echt weer terug naar de tijd zonder Binas (bij bio, na en sk)?
Al in 1971 verbaasde een student uit Delft zich erover dat ik (op de VU) alle integralen zelf moest kunnen berekenen, terwijl hij een gelijkend model in een boek mocht opzoeken en zo zijn opgave moest oplossen. Als je er maar uitkomt was toen blijkbaar al goed. Als we dat nu ook zo doen houden we meer tijd over voor andere onderwerpen uit de wiskunde.

Simon Biesheuvel biesheuvel]at[zonnet.nl

"Bedrog?!" Reactie op A.H.Degens (nr.384 ) en Gerard Koolstra (nr.385).

De casus 'ruimtemeetkunde' over de aanzichten van dobbelstenen die A.H.Degens als voorbeeld geeft is alleraardigst. Ik hanteer het uitgangspunt dat inventiviteit en creativiteit van een leerling in principe juist beloond moet worden. Daarbij hoort zelfs het - tijdens toetsing - gebruiken van ter plekke zelfgemaakte hulpmiddelen. (Ik vind het uitknippen en vouwen zowel inventief als creatief. In het uitzonderlijke geval van de fanatieke dobbelaar die dobbelstenen in z'n zak heeft, zou ik een oogje dicht knijpen, waarschijnlijk kent zo iemand die stenen bovendien al heel goed.)
Wat mij betreft geldt voor het meer alledaagse probleem van wat mag wel en wat niet met de GR eenzelfde uitgangspunt. Een leerling die programmaatjes of andere opgeslagen informatie in de juiste situatie op de juiste manier kan gebruiken en bovendien aan het in de toets gevraagde voldoet (dus bijv. met berekening of toelichting voorzover die gevraagd wordt), betoont voor mij genoeg kennis en inzicht.

ir. Peter van der Velden (p.vd.velden]at[compaqnet.nl)

Een reactie op het thema BEDROG? Uit wiskundE-brief 385:

Een korte tijd vˇˇr het examen ontvingen alle examenkandidaten de z.g. "examenkrant > havo vwo 2006", een jaarlijkse publicatie, waaraan wordt meegewerkt door o.a. het Ministerie van Onderwijs, de CEVO en de onderwijsinspectie.
In deze examenkrant staat o.a. "Het geheugen wissen voor het examen hoeft niet!" En als tip: "zet voor alle zekerheid een aantal formules in het geheugen, met een index, om ze snel terug te vinden." Het is dus geenszins verboden je machine op deze wijze te gebruiken als extern geheugen van je eigen hersenmassa.
Trouwens, er staat nog steeds in dat "tabellen voor waarschijnlijkheidsrekening" als hulpmiddel aanwezig moeten zijn. Waar gebeurt dat nog?

Huub Odijk h.odijk1]at[chello.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl