WiskundE-brief nr. 388 03-09-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUW SCHOOLJAAR

AANTAL WISKUNDE-STUDENTEN STIJGT WEER

VERBETERDE ZOEKFUNCTIE ARCHIEF WISKUNDEBRIEF

NEDERLAND SUCCESVOL OP INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE WISKUNDE COMPETITIE

RESONANSGROEP WISKUNDE GEÏNSTALLEERD

VOORAANKONDIGING 43ste NEDERLANDS MATHEMATISCH CONGRES

BEDROG?! REACTIES (WISKUNDEBRIEF 384/385/386/387)

REPORTAGE OVER HET CIJFER 1

ONDERWIJSPROJECT WISKUNDE VWO NT


NIEUW SCHOOLJAAR

Met ingang van maandag zijn alle scholen in Nederland weer begonnen. We hopen dat u een prima vakantie heeft gehad.
Bij de WiskundEbrief kunt u terecht met uw bijdragen, meningen, praktijkervaringen en zaken waarvan u als docent vindt of voelt dat die landelijk bediscussieerd moeten worden. En nodigt u vooral uw vakcollega"s uit om dit ook te doen.
Het aantal abonnees bedraagt momenteel 2000. Wilt u uw eventuele (nieuwe) collega's wijzen op de mogelijkheid om zich te abonneren op de WiskundEbrief ?
Dit schooljaar staat in het teken van de vernieuwde tweede fase per 1 augustus 2007. Voor wiskunde gaat het om forse veranderingen: introductie van wiskunde d, participatie in het nieuwe vak NLT en behoorlijke aanpassingen in leerstof én aantallen lesuren. Ook op het gebied van organisatie en leervormen zullen op een aantal scholen dit schooljaar ingrijpende beslissingen worden genomen. Daar bent u als wiskundedocent bij (ja toch?) en het kan dan zeker geen kwaad om over de schoolgrenzen heen via de WiskundEbrief bij elkaar te informeren en elkaar op de hoogte te houden.
.....En dan de WiskundEbrief zelf......
De redactie houdt de spanning er nog een tijdje in, maar een klein tipje van de sluier kan nu wel. Uw twee redacteuren hebben -uiteraard in de vakantie- een uiterst creatieve meeting gehad....(!) Alle succes in het nieuwe schooljaar,
Redactie WiskundEbrief, Jos Andriessen en Gerard Koolstra.


AANTAL WISKUNDE-STUDENTEN STIJGT WEER

De aanmeldingen voor wiskunde op de universiteiten gaan weer wat omhoog. Inclusief bedrijfswiskunde en technische wiskunde bedraagt het aantal aanmeldingen 246, 8 % meer dan het gemiddelde van de drie jaar daarvoor. De groei zit nu bij de 'algemene' wiskundestudies: 149 nieuwe aanmeldingen betekent een toename van 14 % t.o.v het gemiddelde van de drie jaar daarvoor.
Ook de beta-sector als geheel (hoewel hoe perk je dat af?) groeit, maar de onderlinge verschillen zijn groot.
(gegevens ontleend aan cf.bc.uva.nl/facts/feitenboek/actueel/WO_opleid.pdf )

gk

VERBETERDE ZOEKFUNCTIE ARCHIEF WISKUNDEBRIEF

Elke keer staat het er (aan het begin van de WiskundEbrief) Archief is te bekijken via www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief Maar weet u dat daarbij ook een zoekfunctie is inbegrepen? Deze zoekfunctie is onlangs door Gerard Koolstra verbeterd. De moeite waard om eens te proberen en Gerard te mailen over uw ervaringen


NEDERLAND SUCCESVOL OP INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE WISKUNDE COMPETITIE

De Nederlandse delegatie die heeft deelgenomen aan de 13e Internationale Universitaire Wiskunde Competitie in Odessa heeft vijf derde prijzen en twee eervolle vermeldingen behaald. Het evenement vond plaats van 20 tot en met 26 juli 2006. 240 Studenten afkomstig van 72 universiteiten uit heel de wereld moesten in twee dagen twaalf opgaven zien te kraken. Het Nederlandse team bestond uit zeven deelnemers. De vijf derde prijzen gingen naar Iris Smit en Victor Pessers (beide 2e jaars UvA) en Esther Bod, Sjoerd Boersma en Johannes Steenstra (resp. 3e, 1e en 1e jaars UU). De NL teamleider was Fokko van de Bult ( fjvdbult[at]science.uva.nl ). Overall winnaar was Oleksander Rybak uit Kiev (204 van de 240 punten).

BRON: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl )

RESONANSGROEP WISKUNDE GEÏNSTALLEERD

Op 23 augustus heeft minister Van der Hoeven de Resonansgroep wiskunde geïnstalleerd. Daarmee gaf zij uitvoering aan een met algemene stemmen aanvaarde Tweede-Kamermotie. De Resonansgroep zal de plannen die de Vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO, commissie Siersma) ontwikkelt voor de wiskunde op havo en vwo voor de periode vanaf 2010 beoordelen op relevantie voor de doorstroming naar hbo en universiteit. Daarnaast zal de Resonansgroep zich ook uitspreken over de programma's voor de tussenliggende periode 2007-2010. De Resonansgroep is samengesteld uit studenten en docenten uit het hoger onderwijs die direct betrokken zijn bij de aansluitingsproblematiek. De voorzitter is prof.dr. Jan van de Craats (UVA, OU).

BRON: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl )

VOORAANKONDIGING 43ste NEDERLANDS MATHEMATISCH CONGRES

Op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2007 wordt in het Gorlaeuscomplex in Leiden onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap het 43ste Nederlands Mathematisch Congres gehouden, gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Met vriendelijke groet,

Marcel de Jeu. , organisatiecomite NMC 2007 , mdejeu[at]math.leidenuniv.nl

BEDROG?! REACTIES (WISKUNDEBRIEF 384/385/386/387)

Het gaat ons vaak aan het hart hoe leerlingen afgerekend en tekort gedaan worden. We horen mensen praten over verschillende uitgangspunten. Daarbij wordt o.i. voorbij gegaan aan hét uitgangspunt voor onderwijs, namelijk de leerlingen instrumenten aanbieden waarmee ze de problemen die ze tegenkomen kunnen oplossen. Om dit goed te kunnen is het belangrijk dat een leerling zijn zwakke punten kent en met zijn goede punten de zwakke punten de baas kan. Er zijn namelijk meer wegen die naar Rome leiden. Een leerling die dus een algemeen geformuleerde vraag krijgt zal die proberen zo juist mogelijk op te lossen op de manier die hij of zij voorhanden heeft. Een leerling wil namelijk een goed cijfer halen. Moeten we dan die leerling erop afrekenen omdat hij of zij niet de meest gangbare manier gebruikt? Dit legt gelijk de vinger op de zere plek. Als we een bepaalde vaardigheid van een leerling willen toetsen dan moet dat expliciet aangegeven worden. In het geval van de dobbelstenen kan het ruimtelijk inzicht van de leerlingen getoetst worden MITS aangegeven wordt dat er geen hulpmiddelen gebruikt mogen worden. Is een vraag op meerdere manieren te interpreteren of zijn meerdere berekenwijzen mogelijk dan is het aan de docent om die duidelijkheid te scheppen die een leerling nodig heeft om een goed antwoord te kunnen formuleren. Zolang dat niet goed gebeurt, dan mag je dat een leerling nooit en te nimmer aanrekenen.
Als laatste nog een reactie op Dhr. Degens, U schrijft dat we creativiteit in het onderwijs niet moeten willen testen omdat het onderwijs daartoe niet strekt. Als deze lijn even door getrokken wordt, hoe kunt u als docent, een schakel van het onderwijs, dan bevoegd zijn om het creatieve oplossingsvermogen van leerlingen af te keuren, fout te rekenen en de kop in te drukken?

Met vriendelijke groet, Heleen Kuhl en Luuk van den Berg , kuh[at]sgravendreefcollege.nl rg[at]sgravendreefcollege.nl

REPORTAGE OVER HET CIJFER 1

Ik heb op zondag 4 juni het laatste stukje van een reportage gezien over het cijfer 1. Het is uitgezonden op Belgie. Ik heb inmiddels gevraagd naar een kopie, maar dit bleek niet mogelijk. Het is een reportage uit Engeland en dus mogen ze geen kopie verspreiden. Als ik bij de BBC deze reportage aanvraag krijg ik geen nederlandse ondertiteling. Mijn vraag voor de nieuwsbrief: Heeft iemand deze reportage toevallig opgenomen zodat ik mogelijkerwijs een kopie kan krijgen (tegen vergoeding).

groet Roelie Struikenkamp , roelie[at]tiscalimail.nl

ONDERWIJSPROJECT WISKUNDE VWO NT

Samen met prof. dr. Alexander Schrijver van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) is De Praktijk gestart met een onderwijsproject voor wiskunde. We willen een lessenserie ontwikkelen met aantrekkelijke en toegankelijke wiskunde voor bovenbouw vwo (N&T) met als onderwerpen optimalisering en discrete wiskunde. De lessenserie zal variëren van baanbrekende onderzoeken tot optimale dienstroosters. En we willen met studenten de klas in. Het is de bedoeling dat wiskundestudenten deze lessenserie, samen met docenten, gaan geven. Het project willen we uiteraard graag uitvoeren in overleg met enthousiaste wiskundedocenten. In eerste instantie willen we met een aantal wiskundedocenten van gedachten wisselen over de vorm waarin de lessenserie gegeven zou kunnen worden en de meest geschikte plek in het curriculum. Heeft u tijd om even met ons te praten? Laat het ons weten, dan komen we bij u op school langs. Het liefst volgende week al, zodat we snel aan de slag kunnen met de ontwikkeling. Laat het ons weten als we langs kunnen komen, maar ook als u vragen heeft of op de hoogte gehouden wilt worden. U kunt ons bereiken op: niels[at]praktijk.nu , of 020 5257688.

Met vriendelijke groeten, Niels Oosterling
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl