WiskundE-brief nr. 389 10-09-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

REGIONALE BIJEENKOMSTEN ONDERBOUW-VO

CENTRALE WISKUNDEAGENDA

STUDIEDAG WISKUNDE & COMPUTERS: ZEGEN OF ZORG?

GEZOCHT: IVBO-METHODE VOOR LWOO/IVBO-LEERLINGEN


REGIONALE BIJEENKOMSTEN ONDERBOUW-VO

In de maand november organiseert Onderbouw-VO vijftien regionale bijeenkomsten verspreid door het land. Twaalf bijeenkomsten onder de noemer 'Mijn vak in de onderbouw' zijn speciaal voor docenten. Voor teamleiders en coŲrdinatoren is 'Mijn team in de onderbouw' bedoeld. Alle bijeenkomsten duren van 15.30 tot ongeveer 19.30 uur. Aanmelden kan tot 27 september op www.onderbouw-vo.nl . Hier is tevens meer informatie over de bijeenkomsten te vinden. Deelname is gratis. De bijeenkomsten staan in het teken van (verdere) programmaontwikkeling in de onderbouw. Of een school nu in vakken, projecten, leergebieden of op een andere manier werkt, op de bijeenkomsten vinden de deelnemers gelijkgestemden van andere scholen om ideeŽn en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomsten voor docenten staat het domein Rekenen en wiskunde centraal. De bijeenkomsten starten met een inspirerende inleiding van mensen die op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het betreffende domein. Vervolgens werken de docenten in kleine groepen aan de (verdere) ontwikkeling van hun vak, project of leergebied. De nieuwe kerndoelen komen hierbij uiteraard ook aan de orde.
Rekenen en wiskunde

meer informatie: www.onderbouw-vo.nl/ventura/?694_3084,regionale_bijeenkomsten_onderbouw_2006.htm


CENTRALE WISKUNDEAGENDA

Sinds enige tijd heeft de wiskundeperdienst ( bekend vanwege de berichten die we overnemen in de E-brief) ook een configureerbare agenda. Via www.wiskundepersdienst.nl/agenda.phpkan iedereen zijn/haar eigen wiskundeagenda generenen, d.w.z. er zijn een aantal "smaken" ( docent, leerling, student, academicus, didacticus, algemene interesse) waaruit gekozen kan worden ( combinaties zijjn ook mogelijk) Van deze agemda wordt o.a. gebruik gemaakt door het wiskundelokaal van de digitale school ( www.digischool.nl/wi/agenda/agenda.htm ) en de NVvW ( www.nvvw.nl/page.php?id=597 )
Organisaties en personen die evenementen organiseren die van belang zijn voor ( een deel van) "wiskundig Nederland" kunnen (na aanmelding) bijdragen leveren aan deze agenda. Daarbij zijn wel een paar zaken van belang:
Controleer eerst of het betreffende item niet al opgenomen is.
Zorg voor korte informatieve berichten, liefst met een verwijzing naar een url. Wees zorgvuldigmet het aanklikken van groepen waarvoor het bericht bestemd is. Sommigen denken wel heel snel dat iets voor "iedereen" van belang is

gk

STUDIEDAG WISKUNDE & COMPUTERS: ZEGEN OF ZORG?

Het Onderwijsinstituut Wiskunde en Informatica van de Rijksuniversiteit Groningen (OWI) organiseert op 19 december 2006 weer een Studiedag voor Wiskundeleraren met als thema: Wiskunde & computers: zegen of zorg?

Het programma voor deze dag volgt zo spoedig mogelijk op de pagina www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/index
Collega's die een idee hebben voor het verzorgen van een workshop op deze dag: mail naar jos tolboom op j.l.j.tolboom[at>rug.nl


GEZOCHT: IVBO-METHODE VOOR LWOO/IVBO-LEERLINGEN

In het verleden heb ik al eens een oproep gedaan voor een geschikte IVBO-methode. Ik kwam weer een stuk in de nieuwsbrief op deze link tegen: www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/314.htm#1
Weet iemand ook of er nog ergens een goede IVBO-methode op de markt is die voor LWOO/IVBO-leerlingen geschikt is? De oude "netwerk" ivbo-methode is tot nu toe de enige geschikte gebleken bij ons, ook taalkundig, maar ook flink verouderd, we zijn hard toe aan vernieuwing. Er zijn nu alleen nog maar VMBO-methodes. Getal en Ruimte heeft wel een i-werkboek erbij, maar dit is niet toereikend voor onze VSO-leerlingen waarvan een groot deel ook nog met taalproblemen te kampen heeft. Er zijn vast meer (VSO)docenten die problemen hebben met het vinden van een goede wiskunde-methode voor taal-zwakke en andere leerlingen met leerproblemen die werken op het oude ivbo-niveau. Ik hoop dat er mensen zijn die me verder kunnen helpen!
Ik zit dus met exact hetzelfde probleem. Dat de oude Netwerk IVBO het meest geschikt is voor onze (communicatief beperkte) leerlingen. Mijn probleem nu is dat wij geen boeken genoeg hebben van deze oude methode en deze ook niet meer na te bestellen zijn. Ik zit echt met mijn handen in het haar. Is er iemand die me verder kan helpen? Desnoods met een voorraad 1ivbo Netwerk boeken of een geschikte vervanger. Getal en Ruimte Praktijkkaternen voldoen niet, Getal en Ruimte basismethode is van opzet en taalkundig te moeilijk. Willen mensen die een oplossing hebben me mailen? juf.mireille[at>home.nl
Of als mensen Netwerk 1ivbo nog op voorraad hebben deze naar onze school sturen? Alvast bedankt.

Groeten Mireille Heuvels
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl