X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Thu, 13 Nov 1997 23:01:46 +0100

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 39

 

 

=============== WiskundE-brief nr. 39 ========== 13 nov. 1997 ===============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 225 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

============================================================================

In deze WiskundE-brief:

- Laatste Nieuws tweede fase.

- Bijdrage Fred Pach (Montessori Lyceum Amsterdam)

----------------------------------------------------------------------------

Laatste nieuws Tweede Fase (Kees Hoogland)

 

Voorpublikatie van artikel in Euclides 73-3 ten behoeve van de WiskundE-brief

 

VWO programma

In het vorige nummer van Euclides stond een artikel Stand van zaken Tweede

Fase met daarin een overzicht van de belangrijkste zaken rond wiskunde in de

Tweede Fase.

Inmiddels (13/11) heeft de Staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer

gestuurd, waarin ook de laatste knopen zijn doorgehakt.

Bij het vwo-programma waren nog een paar onderdelen in beraad.

 

VWO C&M:

In de vorige tabel stond:

Differentiaalrekening 40 slu óf Grafen en matrices 40 slu

Het is nu definitief geworden: Grafen en matrices 40 slu

 

VWO N&G/N&T:

In de vorige tabel stond:

 

N&G N&T

Voortgezette

kansrekening 40 40

Normale verdeling

en toetsen 40

 

Het is nu definitief geworden:

N&G N&T

Niet ingevuld 40

Normale verdeling

en toetsen 40 40

 

Dus in de B-profielen vwo is de Voortgezette Kansrekening (o.a wachttijden,

wachtrijen) gesneuveld.

Het onderdeel Normale verdeling en Toetsen komt nu in beide profielen voor.

De resterende 40 slu in het profiel N&G is niet nader ingevuld. Die kan dus

blijkbaar gebruikt worden om onderwerpen in een rustiger tempo te doen,

leerstof te herhalen of extra tijd te besteden aan praktische opdrachten.

Ook betekent deze keuze dat op het vwo nu geldt dat het wiskundeprogramma

van N&G een deelverzameling is van het wiskundeprogramma N&T. Dat zal menig

roostermaker een zucht van verlichting doen slaken.

 

 

In 1998 starten in 4 vwo en 4 havo

 

Zernike College, Haren

Hans Klein 050 5340065 hklein@worldaccess.nl

 

Vlaardingse Openbare SG

Frank de Bruin marfra@globalxs.nl

 

Pauluslyceum, Tilburg

J.J.M. Smit 013 - 4631070 smitjjm@pi.net

 

Cobbenhagecollege,Tilburg

013 - 4550941 P. van de Heijning

 

Thorbecke SG, Zwolle

J. Krüger 038-4601490 Kruger@noord.bart.nl

 

Oranje Nassau College, Zoetermeer

Mw. G.W. Fokkens 020 - 6438447

 

Carolus Clusius College, Zwolle

Els Franken kwadraat@worldaccess.nl

 

Montessori Lyceum Amsterdam 020-6767855

Fred Pach 020-6926136 a.pach@tip.nl

 

Varendonckcollege, Asten

L. van Beurden 0493 314655

 

Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht

Kees Nagtegaal 078-6161304

 

In 1998 alleen in 4 vwo

 

St. Michael College,Zaandam

Gerard Koolstra 075-6124839 gerardk@xs4all.nl

 

Oosterlicht College, Nieuwegein 030-6004800

Wout van Dijk 030-6042434 W.vanDijk@inter.nl.net

 

Jac P Thijsse College, Castricum

Johan van Wijngaarden 0251 652571 JohWijn@multiweb.nl

 

Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther

Klaas Morcus 0413 - 291341 k.morcus@pi.net

 

Het Baarns Lyceum, Baarn

K. Binnendijk 0347-371129

 

Stedelijk College Zoetermeer

079-3219325 B. de Jong

 

SG Reggesteyn, Nijverdal 0548 - 612166

G. Blaak 0548 - 612029

 

Heerbeeck College, Best 0499 - 336233

F. van Pelt 0499 - 372577

 

Emelwerda College, Emmeloord

A. Leijenaar 0527 - 698373

 

In 1998 alleen in 4 havo

 

Kempenpoort VO, Eindhoven

Ynske Schuringa-Schogt 040 - 2903232 F.A.Schuringa@pth.nl

---------------------------------------------------------------------------

 

Beste collega's,

Ik zou graag de volgende twee punten aan de orde willen stellen in de

WiskundE-brief:

 

1. Wij (Montessori Lyceum Amsterdam) starten in 1998 met de tweede

fase.Omdat we veel nadruk willen leggen op het werken in profielen

(afstemmen van vakken op elkaar; leerlingbegeleiding; organisatorische

zaken) willen we niet dat leerlingen hun profielwiskunde vervangen door een

'hogere' wiskunde. Wel kunnen ze naast hun profielwiskunde in hun vrije deel

nog extra wiskunde kiezen. Zolang dat een heel (deel)vak is, is duidelijk

hoe dat geregeld moet worden (tegen gereduceerd studielast-tarief, zie

'Stand van zaken ...' van Kees Hoogland).

Maar we kunnen ons ook heel goed voorstellen dat een leerling in het vrije

deel één onderdeeltje van de wiskunde uit een ander profiel doet, of een

stukje wiskunde dat in geen enkel profiel voorkomt. Als we het goed begrepen

hebben, moet minstens de helft van het vrije deel uit examenvakken uit

andere profielen bestaan, dus hoogstens de helft mag uit andere dingen

bestaan die de school aanbiedt, daar kan dus ook zo'n wiskunde-onderdeel in

worden ondergebracht.

Vragen:

Zien anderen dat ook zo?

Heeft iemand al ideeën over wat je zou kunnen aanbieden, en hoe je dat moet

wegen en beoordelen?

 

2. Computergebruik bij wiskunde is bij ons nog nooit echt goed van de grond

gekomen. In de loop der jaren hebben we wel allerlei wiskunde-software

bekeken, zonder ergens laaiend enthousiast van te worden.Onlangs

realiseerden we ons dat hedendaagse spreadsheets ook heel veel mogelijkheden

bieden, al was het maar een betrouwbaar en degelijk kader. Bovendien zijn

spreadsheets,anders dan wiskunde-programma's, ook bij veel andere vakken

bruikbaar, en kom je ze ook buiten school overal tegen.

Vragen:

Heeft iemand ervaring met het gebruik van spreadsheets bij

wiskunde-onderwijs?

Is er materiaal voor ontwikkeld? Is er wat over te vinden op internet? (In

Nederland kon ik niets vinden, daarbuiten wel wat.)

Maakt het uit welke spreadsheet (Excel, QuattroPro) je gebruikt?

 

Vriendelijke groeten

 

Fred Pach

a.pach@tip.nl

============================================================================

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl