WiskundE-brief nr. 390 17-09-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NATUUR, LEVEN & TECHNOLOGIE

WISKUNDE POSTERS

GONIOWERELD

METHODE MATERIAAL VOOR WISKUNDE D IN 2007

HEINEKEN LECTURE 'Learning School Algebra'

VIERENVEERTIGSTE MERSENNE PRIEMGETAL GEVONDEN


NATUUR, LEVEN & TECHNOLOGIE

De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) houdt de ontwikkelingen omtrent het nieuw in te voeren bŔtavak 'Natuur, Leven & Technologie' nauw in de gaten en heeft daarom ook een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep buigt zich over allerlei zaken die om de hoek komen kijken bij de invoering van het vak 'Natuur, Leven & Technologie' (NLT). Als docent wiskunde ben ik bij deze werkgroep van het NVON betrokken. Informatie over NLT is te vinden op: www.betavak-nlt.nl
Bij dezen roep ik de docenten wiskunde op om al hun vragen ten aanzien van het vak NLT per e-mail naar mij te sturen. De vragen zullen ge´nventariseerd worden en vervolgens zal er binnen de werkgroep bekeken worden hoe het veld, de docenten die het vak NLT gaan geven, op korte termijn ingelicht zal worden over nadere informatie over het vak NLT. Uw vragen worden dus niet door mij beantwoord.

Petra van Loon pjgvanloon[at>hotmail.com

WISKUNDE POSTERS

Zoals wellicht bekend geeft de engelse uitgeverij TARQUIN een groot aantal posters uit over wiskunde. De meest populaire zijn nu via een Nederlandse website te bestellen: www.zeistbouwplaten.nl/zeistbouwplaten/1384682.htm


GONIOWERELD

"Goniowereld" , een soort spel waarbij de speler in allerlei situaties met gebruikmaking van (een van) de bekende drie goniometrische verhoudingen afstanden en hoeken moeten bepalen ( zie ook nr 383) is nu klaar en o.a. te spelen via www.digischool.nl/wi/gonio en via www.wisweb.nl
Er zijn twee varianten, een oefenvariant, en een waarbij de scores bewaard bliven ( op de eigen computer).
Na een oproep voor testers, bleek dat er redelijk wat belangstelling was voor deze andere aanpak , die zich ook met name op de vmbo-leerlingen richt. Voor degenen die een eerdere versie van he programma heben bekeken, is het wellicht aardig om te weten dat er nu ook twee 'actie-elementen'zijn teogevoegd, waarbij geen getal als antwoord wordt verwacht maar een actie. Er is een korte handleiding beschikbaar(voor leerlingen) en iets over de achtergronden (voor leraren)

Gerard Koolstra

METHODE MATERIAAL VOOR WISKUNDE D IN 2007

Voor de scholen die vanaf 2007 wiskunde D gaan invoeren, komt methode-materiaal beschikbaar. Na gesprekken met de commissie toekomst wiskunde onderwijs (ctwo) en scholen die wiskunde D gaan geven, hebben de auteurs van de methode Getal en Ruimte besloten om, naast de boeken voor wiskunde A, B en C, ook boeken voor wiskunde D ontwikkelen. Belangrijkste overweging was hierbij de vraag van veel docenten naar direct bruikbaar materiaal voor wiskunde D.
De boeken bevatten een complete oplossing voor het schoolmodel. Voor de keuzeonderwerpen voor zowel havo als vwo wordt een invulling gegeven. Het materiaal voor wiskunde D komt ruim op tijd beschikbaar. Meer informatie en een inhoudsopgave van de wiskunde D leerboeken (en over de andere boeken van de editie 2007 voor de bovenbouw havo/vwo) treft u aan op de site www.getalenruimte.epn.nl van EPN.


HEINEKEN LECTURE 'Learning School Algebra'

Datum: Maandag 25 september 2006 Tijd: 15.00-16.30 uur Plaats: Aula Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 1, Nijmegen
Eind september is John Anderson in Nederland om de eerste Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap, de belangrijkste prijs ter wereld op dit vakgebied, in ontvangst te nemen. Op maandagmiddag 25 september 2006 geeft Anderson zijn zogenaamde Heineken Lecture onder de titel 'Learning School Algebra' in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Anderson, hoogleraar aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, slaagde er rond 1980 in om een theorie te ontwikkelen waarin voor het eerst de verschillende mechanismen en processen die aan intelligente gedragingen ten grondslag liggen, ge´ntegreerd zijn. Deze kwantitatieve ('computationele') theorie van de menselijke cognitie, bekend onder de naam Adaptive Control of Thought (ACT), onderscheidt een aantal elementaire cognitieve functies, zoals 'vergelijk', 'kies', en 'doe'. Die maken weer deel uit van complexere, onderling samenwerkende onderdelen (modules), waaronder een die reageert op visuele informatie, een geheugenmodule voor feiten ('know that') en een voor procedures ('know how'). Andersons werk heeft grote invloed op een veelheid aan onderzoeksterreinen, van neurocognitie tot besliskunde, en is toegepast in gedragsonderzoek over onder meer aandacht, leren en probleem oplossen. Maar de theorie blijkt ook nauwkeurige, toetsbare voorspellingen te doen over de cognitieve activiteit die zich in de hersenen afspeelt. Praktische toepassingen zijn er in de ergonomie en het computerondersteund onderwijs. Zo ontwikkelde Anderson een veelgeroemde, zeer effectieve 'math tutor' voor schoolwiskunde.

Afdeling Voorlichting/ Communications Department Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Telefoon/ Phone: +31 (0)20-5510759 Fax:+31 (0)20-6204941 E-mail: voorlichting[at>bureau.knaw.nl Website: www.knaw.nl

VIERENVEERTIGSTE MERSENNE PRIEMGETAL GEVONDEN

Op 4 september 2006 werd een nieuw priemgetal gevonden: 2^32.582.657 - 1. Dit is een Mersenne-priemgetal, dat werd gevonden in het kader van GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), een project waarbij duizenden vrijwilligers de ongebruikte rekencapaciteit van hun computer beschikbaar stellen voor via internet gedistribueerde berekeningen. GIMPS bestaat sinds januari 1996. Het nieuwe priemgetal is met 9.808.358 cijfers net te klein om in aanmerking te komen voor de 100.000 dollar, die de organisatie van GIMPS uitlooft voor de eerste die een Mersenne-priemgetal van ten minste tien miljoen cijfers vindt. Het werd gevonden door Curtis Cooper en Steven Boone, die ook al het vorige Mersenne-priemgetal vonden, in december 2005. De afgelopen week vond verificatie van het nieuwe getal plaats. Op 11 september bleek dat Cooper en Boone inderdaad hun vorige record hebben gebroken. Met het nieuwe priemgetal zijn er nu 44 Mersenne-priemgetallen bekend, waarvan tien in het kader van GIMPS zijn gevonden. Of er oneindig veel Mersenne-priemgetallen bestaan, is een open probleem in de wiskunde.

URL: www.mersenne.org
BRON: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl )
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl