WiskundE-brief nr. 394 29-10-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via wiskundEbrief De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

PROBLEMEN MET VERZENDING WISKUNDEBRIEF

DOCENTEN VOOR DOCENTEN MAAR........ NU OOK VOOR LEERLINGEN

GRAANCIRKELPROJECT

PROFESSIONALISERING MET HET FREUDENTHAL INSTITUUT

WIJZIGING LOKATIE VAN DE JAARVERGADERING/STUDIEDAG NVVW

AANPASSINGEN CASIO GR fx 9860G

JAARGANGEN WISKRANT

AUTEURS GEZOCHT VOOR MODERNE WISKUNDE (advertentie)


PROBLEMEN MET VERZENDING WISKUNDEBRIEF

Sinds een paar weken zijn er problemen met de emailverzending van de WiskundEbrief. Door een scherper beleid inzake het voorkomen van spam hanteert provider wanadoo (orange) een limiet van 99 emailadressen tegelijk bij het versturen van email. Bij een abonneebestand van ruim 2000 is dit een wekelijks erg tijdrovende klus. De WiskundEbrief wordt met ingang van dit nummer (394 29-10-06) verzonden via wiskundebrief[at}gmail.com in plaats van j_andriessen[at}wanadoo.nl Uit ervaring weten we dat dit diverse problemen met zich meebrengt. Zo zullen bij sommigen van u (netwerk)spamfilters moeten worden bijgesteld en zal de WiskundEbrief als onbestelbaar worden teruggestuurd van een aantal abonnees. Om problemen te voorkomen en/of op te lossen zullen we misschien wat testjes moeten uitvoeren die enige (email)overlast voor u kunnen betekenen. We vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.

Jos Andriessen

DOCENTEN VOOR DOCENTEN MAAR........ NU OOK VOOR LEERLINGEN

Zo'n zes jaar geleden is WisBase opgericht met als doelstellingen:
De werkdruk bij wiskundedocenten in het v.o. verminderen
De kwaliteit van het wiskundeonderwijs hooghouden of zo mogelijk verbeteren.
Nu, na meer dan zes jaar de balans opmakend, kunnen we constateren dat er een grote toetsenbank is gevuld met kwalitatief goede en in de praktijk geteste toetsen. En dat allemaal gerubriceerd naar methode, schoolsoort en niveau/klas. Naast toetsen zijn er ook verzameld: lesbrieven, praktische opdrachten, bestanden bij software, uitwerkingen behorende bij methodes, wintoetsen, overzichten van stukken leerstof, interactieve oefeningen, losse opgaven gerubriceerd naar niveau en leerstofgebied, enz., enz. Dit is allemaal gratis te verkrijgen als men zich aanmeldt bij ondergetekende Bram Theune. De kwaliteit kan alleen maar beter worden als meer docenten zich aanmelden om mee te doen.
De voorwaarden voor aanmelding zijn te lezen op www.wisbase.nl (menubalk: Voor Gasten). Een inschrijfformulier is te downloaden via dezelfde link: www.wisbase.n l (menubalk: Voor gasten > Inlichtingen en aanmelden ) Op dit moment biedt WisBase drie soorten deelnames aan (na te lezen via menubalk: Voor gasten > Voorwaarden (1) en (2)):
zelfstandige deelname (instapvoorwaarde: 3 toetsen)
collegiale deelname (instapvoorwaarde: 1 toets)
schooldeelname (instapvoorwaarde: 3 deelnemers en schoolsponsoring van WisBase)
WisBase heeft zich in het afgelopen jaar sterk gemaakt om een leerlingenpagina tot stand te laten komen: WisClass (te bereiken via www.wisbase.com> en ook vanaf volgende maand via www.wisclass.nl ). Het World Wide Web lijkt op een bos waarin de individuele bomen niet meer te vinden zijn. En als het materiaal al gestructureerd aangeboden wordt op een website, dan is het vaak niet toegesneden op de behoeften en belangstelling van de individuele leerling en of docent. Met WisClass is (en wordt) een leerlingenplatform geÔntroduceerd waarbij de leerstof verdeeld is over pagina's die horen bij een bepaalde methode, schoolsoort en leerjaar. De bedoeling is dat docenten in de klas gericht gebruik kunnen maken van het materiaal dat op de website gepubliceerd is. Leerlingen kunnen op deze manier hun huiswerk en opdrachten thuis al nakijken. Verder bestaat er voor de leerlingen de gelegenheid te oefenen voor een komende toets.
Een voordeel is, dat docenten niet meer het internet hoeven af te struinen naar geschikt materiaal en dat leerlingen voor wiskunde slechts ťťn adres nodig hebben.
Voor de bovenbouw is er al heel veel materiaal ontwikkeld, waardoor leerlingen zelfstandig kunnen werken met examenopgaven, schoolexamenopgaven, losse opgaven, enz.. Uiteraard allemaal voorzien van uitwerkingen. In dit schooljaar proberen we ook de onderbouw wat meer aan bod te laten komen door de deelsites te vullen met materiaal dat van WisBase komt.
Leerlingen die les krijgen van docenten die aangesloten zijn bij WisBase en waarvan de school WisBase sponsort, kunnen gratis thuis en op school gebruik maken van WisClass.
De formule werkt dus als volgt: docenten werken in de praktijk materiaal uit. Er is immers een verplichting van het jaarlijks aanbieden van een toets of ander lesmateriaal. Een twintigtal beheerders plaatst dat na screening op een deelpagina van WisBase en/of WisClass. De zoekstructuur leidt deelnemers dan heel eenvoudig naar gratis te downloaden documenten, toetsen en ander lesmateriaal. Uiteraard staan die documenten achter een wachtwoord.
Door samenwerking in het onderwijs kunnen we zo Ťn de werkdruk verminderen Ťn de kwaliteit van lesmateriaal en dus ook van de lessen verbeteren.
Als meer mensen zich aanmelden, kunnen we onze service naar docenten en leerlingen uitbreiden: samenwerking leidt o.i. tot een beter product dan concurrentie.
Namens het WisBase-team: Bram Theune (actheune[at}tele2.nl ) wiskundedocent SSG Nehalennia, centraal beheerder van WisBase en WisClass, voorvechter van gestructureerde samenwerking in het (wiskunde)onderwijs.


GRAANCIRKELPROJECT

Samen leren in een Europese context en op een boeiende manier meetkunde ontdekken kan met het "graancirkelproject" ! Studenten uit verschillende Europese landen reconstrueren stap voor stap de intrigerende patronen van graancirkels (crop circles). Hierbij wordt gebruik gemaakt van software voor dynamische meetkunde. Een volledig uitgewerkt lessenplan is te downloaden op de website en is ondertussen beschikbaar in 12 Europese talen. Deze "crop circle challenge" werd o.a. bekroond met de eerste Europese E-twinning prijs. (www.etwinning.net ) Bovendien werd Ivan De Winne met dit project geselecteerd voor de actie "Jij bent Flanders Future" als creatief rolmodel ( www.jijbentflandersfuture.be Een mooi voorbeeld van het populariseren van wiskunde ! URL: www.math.be>

BRON: WPD ( http://www.wiskundepersdienst.nl/ )

PROFESSIONALISERING MET HET FREUDENTHAL INSTITUUT

Het Freudenthal Instituut (FI) verzorgt naast onderzoek en ontwikkeling ook cursussen voor leerkrachten en docenten in PO en VO.
Een folder met het cursusaanbod en mogelijkheden voor maatwerk is inmiddels aan alle scholen verstuurd. Voorbeelden van cursussen die het FI aanbiedt zijn "rekenen en rekenproblemen", "meetkunde met Cabri", "zelf java applets maken".
Naast het aanbod kunt u het FI ook inschakelen om professionalisering op maat voor uw school (of groep scholen) te verzorgen.
Voorbeelden van onderwerpen waar het FI maatwerk voor kan leveren zijn "taalgericht reken-wiskundeonderwijs", "toetsen", "gebruik van applets in de wiskundeles", "algebra". Wilt u meer weten over professionalisering door het FI, bezoek dan de website www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20062007/ voor een compleet overzicht.

Martin van Reeuwijk

WIJZIGING LOKATIE VAN DE JAARVERGADERING/STUDIEDAG NVVW

De Lokatie van de Jaarvergadering/Studiedag GEWIJZIGD is !! Op zaterdag 4 november vergaderen/studeren we NIET in het Cals College te Nieuwegein.WEL in het Anna van Rijn College te Nieuwegein, Lokatie Albatros
Adresgegevens Locatie Albatros: Albatros 1 3435 XA Nieuwegein tel: 030-6040900 De lokatie Albatros is NIET dezelfde als de lokatie van vorig jaar!


AANPASSINGEN CASIO GR fx 9860G

Op een Casio-conferentie is mij gevraagd of er ideeŽn zijn voor aanpassingen van de nieuwe grafische rekenmachine fx 9860G aan Nederlandse wensen. Omdat dit model een flash memory heeft, zou het misschien haalbaar zijn een Nederlandse versie uit te brengen. Heeft u ideeŽn , stuur dan een e-mail naar biesheuvel[at}zonnet.nl met als onderwerp "ideeŽn voor 9860".

Simon Biesheuvel

JAARGANGEN WISKRANT

Af te halen op het Markland College (locatie De Vossenberg Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch) een flink aantal jaargangen van de Wiskrant. Uit een onzorgvuldig onderzoek lijken de series volledig en komen ze met name uit de jaren '70 en 80'.
Neem tevoren even contact op met Cees van den Bergh, die zit achter: ca.vd.bergh[at}markland.nl dan kan hij ze klaarzetten.


AUTEURS GEZOCHT VOOR MODERNE WISKUNDE (advertentie)

Voor de Tweede Fase auteursgroep van Moderne wiskunde zijn wij op zoek naar nieuwe auteurs. Kernwoorden: - Enthousiast - Voor de klas - Creatief - Goed tegen kritiek kunnen
In het auteursteam ben je samen met collega auteurs bezig om lesmateriaal te schrijven dat door duizenden leerlingen wordt gebruikt. Tijdens maandelijkse vergadering bespreek je het geschreven materiaal en geef je commentaar op elkaars werk. Je bent actief met je vak en didactiek bezig en leert veel van je collega's. Je staat midden in de ontwikkelingen van het wiskunde-onderwijs.
Ben je geÔnteresseerd? Mail dan je reactie naar Willem Schaap (w.schaap[at}wolters.nl ), projectleider wiskunde.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: wiskundebrief `