WiskundE-brief nr. 396 12-11-2006

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskundE-brief(at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2000 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

JUBILEUM WISKUNDE-BRIEF

NIEUWE EXAMENPROGRAMMA' S HAVO/VWO

AANTAL EERSTEJAARS STUDENTEN BEDRIJFSWISKUNDE IN HBO GROEIT DOOR

ALGEBRA-TOETSEN CITO

WINTERSYMPOSIUM KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP 06-01-2007 - Utrecht

FLYER WISKUNDE D

DE NIEUWE 4E EDITIE VAN NETWERK

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)


JUBILEUM WISKUNDE-BRIEF

De redactie heeft veel felicitaties ontvangen naar aanleiding van het jubileum van de WiskundEbrief . Uit alle reacties blijkt veel waardering en dat geeft de reactie vanzelfsprekend een goed gevoel. Het is voor ons ook een stimulans om door te gaan.
De basis van de E-brief is echter niet de redactie maar de wiskundedocenten en anderen die nauw bij het Nederlandse wiskundeonderwijs zijn betrokken.
Zoals u o.a. in het jublieumnummewr heeft kunnen lezen wordt er vaak heel serieus rekening gehouden met de meningen en feiten die in de WIskundE-brief naar voren komen. We hopen dat dit voor u een extra aansporing is om uw mening en ervaringen in de WiskundE-brief te uiten.

Jos Andriessen en Gerard Koolstra

NIEUWE EXAMENPROGRAMMA' S HAVO/VWO

Misschien goed om te weten: Ik heb een pagina gemaakt waar (ongeveer) alle informatie over de nieuwe examenprogramma's HAVO/VWO bereikbaar is. Er staan o.a. links naar de syllabi (over CE) en handreikingen (over SE) voor wiskunde A,B en C en relevante verwijzingen voor wiskunde D (naar www.ctwo.nl )
Daarnaast staan er voor wiskunde A, B en C interactieve overzichten waar heel veel informatie (met name uit de syllabi en handreikingen) bij elkaar gebracht is. Het bijzondere hiervan is dat de info getoond wordt via uit en inklapbare onderdelen, zodat je steeds zelf bepaalt welke details, toelichting e.d. je wilt zien. Ook kun je snel zien welke onderdelen er verdwenen zijn of een andere status hebben gekregen. Ik hoop binnen afzienbare tijd iets dergelijks te maken voor wiskunder D. Het adres is www.digischool.nl/wi/wiscom/examenprog-2007.htm

Gerard Koolstra

AANTAL EERSTEJAARS STUDENTEN BEDRIJFSWISKUNDE IN HBO GROEIT DOOR

In september zijn er 104 studenten aan een bedrijfswiskunde-opleiding aan een hogeschool begonnen; vorig jaar waren dat er 95, een stijging van 9%. De groei van de afgelopen jaren zet dus door, al is de situatie bij de afzonderlijke opleidingen wat fluctuerend. De grootste opleiding is die aan de Hogeschool van Amsterdam met 43 eerstejaars studenten, vorig jaar waren dat er 32. Bij Fontys in Tilburg en bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden steeg het aantal, bij de Hogeschool Hollandin Diemen en aan de Haagse Hogeschool (vestiging Rijswijk) daalde het.
Onderstaand een compleet overzicht, per opleiding worden de aantallen erstejaarsstudenten bij bedrijfswiskunde in 2005 en 2006 gegeven. De aantallen van 2006 zijn vetgedrukt.
Fontys Hogeschool Tilburg 12 - 17
Haagse Hogeschool (Rijswijk) 24 - 20
Hogeschool INHOLLAND (Diemen) 18 - 10
Hogeschool van Amsterdam 32 - 43
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 9 - 14
Totaal 95 -104
Noot: Deze cijfers zijn gebaseerd op de werkelijke aantallen, zoals gerapporteerd door de coördinatoren van de opleidingen bedrijfswiskunde.

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl/)

ALGEBRA-TOETSEN CITO

Met ingang van 2007 gaan de nieuwe examenprogramma's voor havo en vwo van start. Dat betekent dat de Centrale Eindexamens voor havo in 2009 en voor vwo in 2010 gebaseerd zullen zijn op het nieuwe programma.
Zoals u weet zal er bij wiskunde B een grotere nadruk komen te liggen op de algebraïsche vaardigheden. In het eindexamen zal dat ook duidelijk zichtbaar worden. Om uw leerlingen goed voor te bereiden is Cito van plan materialen te ontwikkelen waarmee de algebraïsche vaardigheid van uw leerlingen getoetst kan worden. Voordat Cito hier aan begint willen we u een paar vragen stellen die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling van deze materialen. Wij stellen het zeer op prijs als u twee minuten de tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Door op de volgende link te klikken komt u in het enquêteformulier: https://cbt.citogroep.nl/q/perception.dll?name=wiskunde&password=wiskunde&session=1996078373651748. De enquête sluit op 17 november.

Met vriendelijke groet, Jan van Thiel, productmanager schoolexamens Cito

WINTERSYMPOSIUM KONINKLIJK WISKUNDIG GENOOTSCHAP 06-01-2007 - Utrecht

Tijdens dit symposium zullen drie sprekers aandacht besteden aan de rol van wiskunde in "Natuur, Leven en Technologie" (zie ook www.betavak-nlt.nl/ ). Jurrien Bijhold van het Nederlands Forensisch Instituut neemt de rol van wiskunde bij forensisch onderzoek onder de loupe. Elwin Savelsbergh, werkzaam aan het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht, gaat in op de rol van computer ondersteunend modelleren in het onderwijs. Ben ten Voorde van het VU Medisch Centrum Amsterdam duikt in de wiskunde van de diagnostische beeldvorming in de gezondheidszorg.
Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Op zaterdag 6 januari 2007 is de zaal open vanaf 9.30 uur. Het programma start om 10.00 uur en eindigt ca. 14.45 uur. Men wordt verzocht zich van te voren on line aan te melden via de website van het Koninklijk Wiskundig Genootschap: www.wiskgenoot.nl Daar is ook het volledige programma te vinden. Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd, oa. voor lunch en consumpties gedurende de dag. Leden van het KWG betalen € 12,50; niet-leden € 17,50. Uw bijdrage moet vóór 16 december worden overgemaakt op bankrekeningnummer 45 65 88 167 van het KWG, onder vermelding van "Wintersymposium".
Nadere inlichtingen: Iris van Gulik – gulikgulikersAThome.nl


FLYER WISKUNDE D

Voor de voorlichting aan derdeklassers in havo/vwo is er nu een flyer over Wiskunde D beschikbaar. Per 2007 kunnen scholen voor havo/vwo dit nieuwe vak aanbieden aan leerlingen die ook Wiskunde B volgen in de Tweede Fase.
De flyer is gemaakt door cTWO, de commissie Toekomst Wiskundeonderwijs, die tot taak heeft, onder andere, om het nieuwe vak Wiskunde D te ontwikkelen en de invoering daarvan per 2007 mogelijk te maken. Voor een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen komt het nieuwe vak Wiskunde D tot stand in een nauwe samenwerking met instellingen van het Hoger Onderwijs.
De flyer kan besteld worden bij Ank van der Heijden, wisdATctwo.nl tel. 030-2635555. Vermeld het gewenste aantal en uw postadres


DE NIEUWE 4E EDITIE VAN NETWERK

Voor het schooljaar 2007/2008 zijn de nieuwe delen voor de tweede fase van havo en vwo beschikbaar. Dat betekent dat u in klas 4 met Netwerk in het nieuwe aangepaste Examenprogramma kunt gaan werken. Netwerk biedt een volledig aanbod, dus voor wiskunde A,B,C èn D.
Naast de noodzakelijke aanpassingen van de inhoud zijn de mogelijkheden voor zelfstandig werken vergroot door de splitsing in leerboek en helpdesk. Het leerboek bevat de theorie en de opgaven: overzichtelijk en doelgericht. De Helpdesk biedt een complete ondersteuning aan het leerproces voor de leerlingen en de docent door onder meer de antwoorden, de uitwerkingen (op cdrom), de aparte knoppencursus voor de grafische rekenmachine en door extra oefenmateriaal. Uiteraard zijn de ervaringen van docenten verwerkt in deze herziening. Zo is er bijvoorbeeld een geheel nieuwe didactische lijn uitgezet voor het verantwoord leren gerbuiken van de grafische rekenmachine. Algebraïsche vaardigheden worden expliciet in het nieuwe programma genoemd en ze krijgen dan ook deze aandacht in Netwerk 4e editie. In de A–delen voor havo en de A/C–delen voor vwo zijn deze vaardigheden opgenomen binnen de reguliere hoofdstukken. In de havo B-delen zijn korte algebrahoofdstukken tussengevoegd op plaatsen waar dat direct nodig is.
Het uitgekiende arrangement biedt alle mogelijkheden om groepen leerlingen binnen de verschillende profielen te combineren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice, telefoon 0550 - 522 67 76.

Rypke Procee, uitgever Netwerk, WoltersNoordhoff.

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het automatisch wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens. In het hoger onderwijs (HBO en WO) wordt het op grotere schaal gebruikt, en bij middelbare scholen wordt het ook steeds populairder! Elke maand gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21 Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26 Vragen? -> infoATcan.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at]wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl