X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 30 Nov 1997 16:39:07 +0100

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 40

 

 

=============== WiskundE-brief nr. 40 ========== 30 nov. 1997 ===============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 250 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

==========================================================================

In deze WiskundE-brief:

-WAAROM IS ER ZO WEINIG BELANGSTELLNG VOOR DE STUDIE WISKUNDE?

Een bijdrage van Swier Garst

-OPROEP INFORMATIE PROFIELWERKSTUK door Henk Emans

-AGENDA

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

WAAROM IS ER ZO WEINIG BELANGSTELLNG VOOR DE STUDIE WISKUNDE?

 

Beste collega's wiskunde,

Zoals jullie wellicht weten is het aantal studenten wiskunde de laatste

jaren (dramatisch) laag. Op dit moment is het zo dat ongeveer een op de

drie scholen een wiskunde student 'levert'. De verschillende

wiskunde-instellingen zijn om begrijpelijke redenen geinteresseerd naar

de oorzaak van die lage aantallen aanmeldingen. Graag zou ik reacties

ontvangen die gaan over de mogelijke oorzaken die ten grondslag liggen

aan het geringe aantal leerlingen dat wiskunde wil gaan studeren. Graag

wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal prikkelende

opmerkingen te maken. Een reactie stel ik dan natuurlijk op hoge prijs:

Er zijn weinig wiskunde studenten omdat:

1 Leerlingen weten niet wat ze met een wiskunde studie kunnen worden

2 Het wiskundeprogramma in het Voortgezet onderwijs is niet

gevarieerd genoeg.

3 De leraren wiskunde geven niet zodanig geinspireerd les dat

leerlingen voor een wiskunde studie kiezen.

4 Wiskunde is in het voortgezet onderwijs altijd al het moeilijkste

vak. Op de universiteit kun je dat dan helemaal niet.

5 De leraren wiskunde zijn zelf nauwelijks op de hoogte van de inhoud

van een universitaire wiskunde studie en in welke beroepen er naar een

wiskunde opleiding gevraagd wordt.

6 De opleiding voor wiskundeleraar levert goede pedagogen af, maar

te zwakke wiskundigen, zodat er in de lessen wiskunde niet diep genoeg

op de wiskunde wordt ingegaan of dat er niet genoeg gebruik gemaakt

wordt van de mogelijkheden om wat over wiskunde 'erbij' te vertellen

door gebrek aan eigen kennis.

7 College's wiskunde zijn saai en worden 'dood' gedoceerd.

8 In het voorgezet onderwijs gaat er teveel aandacht naar de zwakke

leerlingen, zodat de sterkere wiskundeleerlingen geen uitdaging in de

wiskundelessen vinden. Te veel fietsers op de snelweg?

 

Nogmaals reacties stel ik op hoge prijs.

Swier Garst, Garst@pi.net

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

OPROEP INFORMATIE PROFIELWERKSTUK

 

Met de invoering van de tweede fase in '98 resp. '99 zal ook het zogenaamde

profielwerkstuk zijn intrede doen in het voortgezet onderwijs. In het kader

van de eerste graads opleiding wiskunde in Tilburg zal ik samen met enkele

medestudenten een onderzoekje doen met betrekking tot dit profielwerkstuk.

In verband met de organisatie, invulling e.d. van het profielwerkstuk

willen wij graag een oproep doen

aan collegae in den lande.

 

- Weet er iemand al meer over de (wettelijke) invulling van het

profielwerkstuk?

- Zijn er mensen die al ervaring hebben met het profielwerstuk?

- Zijn er mensen die geëxperimenteerd hebben met het profielwerkstuk?

- Zijn er scholen die al langer met vak-overstijgende werkstukken werken?

- ....

 

Kortom, iedereen die meer kan (en wil) melden over het profielwerkstuk of

die kan zeggen waar meer informatie te halen is, willen we vragen te mailen

naar ermans@worldonline.nl. Door de week ben ik ook telefonisch bereikbaar

(vanaf 15 uur, niet op woensdag) op nummer 046-4514535.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking. Met vriendelijke groet,

 

Henk Ermans, ermans@worldonline.nl

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

AGENDA

zaterdag 3 januari 1998

Wintersymposium over sociale keuzetheorie van het Wiskundig Genootschap

Donderdag 22 en vrijdag 23 januari

Masterclass analyse (RU Leiden) Van afbeeldingen naar fractals

Voor docenten 4-6 VWO ; inlichtingen bij hfinkeln@wi.leidenuniv.nl

 

Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari

Nationale Wiskunde Dagen.

 

Zaterdag 31 januari

Mathematische Modelleercompetitie voor 4-6 VWO in Maastricht

Woensdag 4 februari 13:00-19:00 u

Methodekeuzeconferentie in Eindhoven (tweede fase en bavo)

kosten 30 gld p.p. Inschrijfformulieren zijn naar de scholen gestuurd

 

Donderdag 5 februari 13:00-19:00 u

Methodekeuzeconferentie in Zwolle (tweede fase en bavo)

Maandag 9 februari 9:30 u, TV 2

start nieuwe serie Teleac/NPS Wat en waar is wiskunde II voor tweede klassen

 

Woensdag 11 februari 13:00-19:00 u

Methodekeuzeconferentie in Arnhem (tweede fase en bavo)

 

Donderdag 12 februari 13:00-19:00 u

Methodekeuzeconferentie in Amsterdam (tweede fase en bavo)

Woensdag 18 februari 13:00-19:00 u

Methodekeuzeconferentie in Utrecht (tweede fase en bavo)

 

Donderdag 19 februari 13:00-19:00 u

Methodekeuzeconferentie in Rotterdam (tweede fase en bavo)

Donderdag 12 maart 9:30-10:50, TV2

Herhaling alle programma's van Wat en waar is wiskunde II voor tweede

klassen

 

Donderdag 26 maart 9:30-10:50, TV2

Herhaling alle programma's van Wat en waar is wiskunde I voor eerste

klassen.

 

 

Graag verneem ik of het opnemen van een dergelijke agenda in de

WiskundE-brief zin heeft.

Reacties naar gerardk@xs4all.nl

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl