WiskundE-brief nr. 405 28-01-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDE D OF ALLEEN "KANSREKENING EN STATISTIEK"

LEZING DOOR RINUS ROELOFS

VWO4 VANAF SCHOOLJAAR 2007-2008 IN NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S (WiskundEbrief 403,404: REACTIE)

VACATURE WISKUNDE NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN (ADVERTENTIE)


WISKUNDE D OF ALLEEN "KANSREKENING EN STATISTIEK"

Op mijn school, Dalton Voorburg, wordt overwogen het vak Wiskunde D voorlopig niet in te voeren. Voornaamste redenen: nog geen vaststaand examenprogramma, wordt niet vereist door vervolgopleidingen, misschien kleine (dus dure) groepjes.
Daar heeft de wiskundesectie bezwaar tegen gemaakt. Vooral ons argument dat er dan N&apm;T leerlingen naar het vervolgonderwijs zullen gaan zonder enige kennis van kansrekening en statistiek vindt weerklank. Onze inventieve conrector heeft nu bedacht dat die module kansrekening en statistiek wel zo ongeveer in de 100 slu vrije ruimte binnen Wiskunde D (VWO) kan worden geschoven. Of dat we misschien het vak Wiskunde D (VWO) meer slu moeten geven (bijv. 760 slu) zodat kansrekening en statistiek er weer in zou kunnen. Heel creatief allemaal, wij als wiskundesectie zien hier niet veel in. Wij blijven pleiten voor invoering van het hele vak Wiskunde D. Daar zijn voldoende goede redenen voor. Maar, is bekend hoe andere scholen het probleem hebben opgelost?
Dus in het bijzonder: wat gebeurt op scholen die Wiskunde D niet invoeren met de domeinen "kansrekening en statistiek"? En hoe wordt dat dan beloond bij de leerlingen?

Jos Remijn, SG Dalton Voorburg jre{at}dalton-vatel.nl

LEZING DOOR RINUS ROELOFS

Op vrijdag 9 februari 2007, houdt wiskundige en beeldend kunstenaar Rinus Roelofs, bij ons een lezing over zijn werk. Zie www.rinusroelofs.nl
Wiskundecollega's en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Programma:
15.00-15.30 Ontvangst
15.30-17.00 Lezing door Rinus Roelofs
17.00-18.00 Borrel
Plaats: Murmelliusgymnasium Bergerhout 1 1815 DA Alkmaar
I.v.m. de te reserveren ruimte, wordt deelnemers vriendelijk verzocht zich vóór woensdag 7 februari aan te melden bij jr.alderlieste{at}chello.nl

Namens de sectie wiskunde, Rob Alderlieste

VWO4 VANAF SCHOOLJAAR 2007-2008 IN NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S (WiskundEbrief 403,404: REACTIE)

Streaming in 4ath
Reactie op Erik Korthof, wiskundebrief 404
Erik maakt een flinke denkfout door te stellen dat de wet- en regelgeving streaming in 4atheneum min of meer zou verbieden. De regelgeving schrijft weliswaar vakken voor, maar geen lesgroepen. Om het extreem te stellen: het is zelfs niet verboden om als school alle soorten wiskunde in 6ath in dezelfde lesgroep aan te bieden. Maar nu inhoudelijk over streaming. Een school kan goede argumenten hebben om de definitieve profiel- en vakkenkeuze uit te stellen tot in 5ath. De natuurstroom volgt bij ons verplicht in 4ath de vakken: na, sk, bi, ak en wba. De maatschappijstroom volgt verplicht de vakken gs, ec, ak, taal2 en wac (eventueel wba).
Ik zal vertellen hoe wij als wiskundesectie dit denken op te gaan lossen met de methode Moderne Wiskunde. De wb en wa boeken behandelen de eerste 4 hoofdstukken corresponderende onderwerpen. Daardoor zijn beide groepen de eerste twee periodes bezig met dezelfde onderwerpen, zij het op ander niveau. In de 3 e periode staat voor wac tellen en kansen op het programma. Die periode gaan we met wba een keuzeonderwerp doen over tellen en kansen speciaal toegespitst op onderzoeksvaardigheden, dat doen buiten het boek om. Dan rest nog de vierde periode. Met wba gaan we wb hoofdstukken behandelen en met wac gaan we een keuzeonderwerp (zebra o.i.d) doen ook toegespitst op onderzoeksvaardigheden. Het eindresultaat is dat wac en wba leerlingen in 5ath weer in één lesgroep wa passen. Een minpunt is dat de leerlingen al het keuzeonderwerp gehad hebben, maar daar staat tegenover dat we ons verdiept hebben in onderzoeksvaardigheden.

Kees Lugthart, Niftarlake College Maarssen. lug{at}niftarlake.nl

VACATURE WISKUNDE NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN (ADVERTENTIE

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden zoekt een docent wiskunde voor de lerarenopleiding Wiskunde en de opleiding Bedrijfswiskunde. Beide opleidingen zijn ondergebracht in de afdeling Exacte Vakken. Omvang: 0,7 fte
Kijk voor meer informatie op: www.nhl.nl/vacatures


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl