WiskundE-brief nr. 406 04-02-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE -brief

in dit nummer:

WISKUNDE D OF ALLEEN "KANSREKENING EN STATISTIEK" : reactie wiskundEbrief 405

MASTERCLASS EN NASCHOLING LEIDEN

MASTERCLASS VWO-LEERLINGEN GRONINGEN

LESMATERIAAL VOOR KANSREKENING IN WISKUNDE-D


WISKUNDE D OF ALLEEN "KANSREKENING EN STATISTIEK" : reactie wiskundEbrief 405

Bij ons op school, de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg, wordt op de havo geen wi D ingevoerd omdat onze school meedoet aan ontwikkelen van modules NL&T. Gelukkig wordt wi D nog wel op het vwo ingevoerd.
Bij ons hoor je decanen ook zeggen dat wi D voor geen enkele opleiding vereist is, maar dat vind ik een zwak argument: aardrijkskunde is ook niet verplicht als je aardrijkskunde wilt studeren. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven waarbij een vak niet vereist is, maar wel gewenst.
Zowel wi D als NL&T invoeren op de havo is voor onze school te duur (is de verwachting van de directie). Dat betekent dat alle leerlingen die wi B hebben gekozen de kansrekening en statistiek missen. Verder doen we onze havo-leerlingen die een exacte vervolgopleiding willen volgen ernstig tekort: ze missen de kansrekening en statistiek. Bovendien worden ze onvoldoende getraind in de wiskundige vaardigheden die belangrijk zijn bij een technische vervolgopleiding. Vaardigheden die juist bij wiskunde D ruimschoots aan de orde komen. Als we een keuzemodule van 100 slu met statistiek en kansrekening mogen aanbieden, dan is dat een redelijk alternatief (een pleister op de wonde). Het maakt mij dan niet uit of dat apart of als (extra) onderdeel van wi B wordt beschouwd. Het is dan heel prettig dat dit hele onderwerp bij Getal en Ruimte in één deel is samengevoegd.

Pieter Wisse (sectieleider)

MASTERCLASS EN NASCHOLING LEIDEN

De data voor de masterclass voor leerlingen en de nascholingsdag voor docenten (beide onlangs aangekondigd in deze E-brief) zijn bekend. De driedaagse masterclass voor leerlingen zal plaats vinden op 12, 13 en 27 april. De nascholingsdag zal plaats vinden op donderdag 5 april. Onlangs had ik gemeld dat deze dag georganiseerd zou worden op vrijdag 9 maart of donderdag 5 april. Om organisatorische redenen is de keus gevallen op 5 april. Sommige collega's hebben echter al gemaild dat ze graag op 9 maart willen komen. Voor wie graag wil komen, maar 5 april echt verhinderd is, organiseer ik met alle plezier een dag op het Mathematisch Instituut over hetzelfde onderwerp. Ik kan dat dan echter niet zo mooi aankleden en voorbereiden als 5 april. Op 5 april vindt het namelijk weer plaats op het Lorentz Center met 'de mooie bank' (wie eerder heeft meegedaan, weet wat ik bedoel), de uitgebreide lunch en natuurlijk, last but certainly not least, de 'wine and cheese'!
Onderwerp: R. Datum: donderdag 5 april Plaats: Lorentz Center, Niels Bohrweg 2 te Leiden (in het scheve Oort-gebouw) Tijd: 10.00-17.00 uur (wine and cheese om 16.00 uur) Kosten: geen Mee te nemen: een goed humeur en zin in mooie wiskunde!
Inschrijven voor de nascholingsdag graag per e-mail. Verdere informatie kunt u vinden op mijn site (waaronder een deelnemerslijst).
Schrijf u vooral in. Het is ieder jaar weer een ontzettend leuke, interessante en gezellige dag en het zou jammer zijn als u dat zou missen!

Met collegiale groet, Hans Finkelnberg,
Mathematisch Instituut Universiteit Leiden, finkelnberg[at}math.leidenuniv.nl
www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln

MASTERCLASS VWO-LEERLINGEN GRONINGEN

De voorjaars masterclass voor VWO'ers, die wordt gegeven op de Rijksuniversiteit te Groningen, zal weer van start gaan. Nadere informatie is te vinden op www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/index


LESMATERIAAL VOOR KANSREKENING IN WISKUNDE-D

In de WiskundE-brief no. 405 merkt de heer Jos Remijn terecht op dat het geen goede zaak zou zijn als N&T leerlingen naar het vervolgonderwijs zouden gaan zonder enige kennis van kansrekening en statistiek. Ook terecht plaatst hij de kansrekening voorop, want gaat het er vooral om dat leerlingen die bijvoorbeeld natuurkunde gaan studeren kennis hebben van kansrekening, waarbij naar mijn mening de kennis van de statistiek beperkt kan en mag blijven tot enige kennis van de wortel-n wet, de centrale limietstelling en de normale verdeling (“inzicht en geen mechanisch toetsgedoe”). Het nieuwe vak wiskunde- D is bij uitstek geschikt om meer diepgaande aandacht aan kansrekening te besteden, mede in relatie tot integraalrekening, geometrie en simulatie. In den lande vinden op momenteel op diverse plekken activiteiten plaats voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor wiskunde-D, waarbij het echter opvalt dat er weinig of geen materiaal beschikbaar lijkt te zijn voor een wiskunde-D module voortgezette kansrekening. De lezers van de WiskundE-brief wil ik er graag op attent maken dat materiaal voor zo’n module door ondergetekende geplaatst is op de website www.wiskunded.nl/amsterdam van het regionaal steunpunt Amsterdam voor wiskunde-D. Dit Engelstalige materiaal wordt momenteel door de wiskundeleraren Alex van den Brandhof (Vossius Gymnasium Amsterdam) en Fred Pach (Montessori Lyceum Amsterdam) bewerkt voor een Nederlandse editie met de bedoeling er een (Zebra)boekje van te maken dat direct geschikt is voor het gebruik in de klas binnen een module voortgezette kansrekening voor het nieuwe vak wiskunde-D op het VWO.

Henk Tijms, afd. Econometrie, Vrije Universiteit Amsterdam
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl