WiskundE-brief nr. 408 04-03-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TIMSS-ADVANCED 2008: NIVEAU EXACTE VAKKEN INTERNATIONAAL VERGELEKEN

WISKUNDETENTOONSTELLING OP DUITSE INTERNATIONALE SCHOOL DEN HAAG

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2007: DEELNAMEFORMULIEREN BESCHIKBAAR

BRUNO ERNST SYMPOSIUM

43e NEDERLANDS MATHEMATISCH CONGRES

WERELDWISKUNDE FONDS

JAN KOMMANDEURPRIJS

VACATURE WISKUNDE (advertentie)

RHOMBUS – ON LINE SPECIAALZAAK VOOR WISKUNDEDOCENTEN (advertentie)


TIMSS-ADVANCED 2008: NIVEAU EXACTE VAKKEN INTERNATIONAAL VERGELEKEN

In maart en april 2007 zullen een groot aantal scholen worden benaderd met de vraag mee te doen aan TIMSS-Advanced in het vroege voorjaar van 2008. Sinds 1995 meet Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) elke vier jaar de leerprestaties van leerlingen in de exacte vakken in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. TIMSS-Advanced neemt een internationale toets af bij de leerlingen in het voortgezet onderwijs die op het meest gevorderde niveau eindexamen doen in wis- en natuurkunde. Nederlandse leerlingen hebben het in TIMSS altijd heel goed gedaan. De studies uitgevoerd in 1995, 1999 en 2003 laten zien dat Nederland zowel voor rekenen en wiskunde als voor de natuurweten­schappelijke vakken in de top tien van de best presterende landen staat. De laatste jaren zijn echter in Nederland steeds meer kritische geluiden te horen over de kennis en vaardigheden van leerlingen die na het VWO instromen in het wetenschappelijk onderwijs (met name in de Bètastudies). Gegevens hoe Nederland internationaal scoort wat betreft leerlingen die in het laatste jaar van het voortgezet op hoog niveau wiskunde en natuurkunde volgen, ontbreken. TIMSS-Advanced moet hier verandering in brengen. TIMSS-Advanced kan meer duidelijkheid geven over hoe goed Nederlandse VWO-leerlingen in wis- en natuurkunde zijn ten opzichte van vergelijkbare leerlingen in andere landen. Ook kan via TIMSS-Advanced meer inzicht gekregen worden in de knelpunten die scholen, docenten en leerlingen in deze vakken tegenkomen.
Belangrijk voor het succes van TIMSS-Advanced, is een voldoende deelname van scholen, docenten en leerlingen. Als er onvoldoende scholen meedoen, zijn de gegevens niet meer representatief voor een land en heeft een internationale vergelijking weinig zin.
We hopen daarom dat alle scholen, docenten en leerlingen die in de steekproef zitten bereid zijn mee te doen aan TIMSS-Advanced. Meer informatie over TIMSS en de tegenprestaties voor scholen is te vinden op de Nederlandse website: timss.gw.utwente.nl.Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook met ons contact opnemen.

Namens het Nederlands Projectteam TIMSS-Advanced,
Marjolein Drent en Martina Meelissen email: marjolein.drent(at]utwente.nl ; m.r.m.meelissen(at]utwente.nl

WISKUNDETENTOONSTELLING OP DUITSE INTERNATIONALE SCHOOL DEN HAAG

Burgemeester W.J. Deetman zal op 20 maart om 19:30 de tentoonstelling "Wiskunde in de Praktijk" feestelijk openen in het Haagse Gemeentemuseum. Professor Albrecht Beutelspacher, bedenker van de reizende wiskundetentoonstelling en directeur van het Mathematikum te Giessen, houdt aansluitend een leerrijke inleiding. Na afloop van de officiële opening is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.
Van 19 tot 31 maart verrast de tentoonstelling op de Duitse internationale School Den Haag zijn bezoekers met meer dan 25 interactieve wiskundige experimenten van het Mathematikum in Giessen, Duitsland, dat al meer dan 1 miljoen enthousiaste bezoekers heeft mogen verwelkomen. De reizende tentoonstelling „Mathematik zum Anfassen“ is geschikt voor mensen van allerlei leeftijden en opleidingsniveaus. Alle tentoonstellingsonderdelen zijn voorzien van uitleg in het Duits, Nederlands, Engels en Frans. De expositie, die in het kader van het Duitse EU-Voorzitterschap plaatsvindt, wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Royal Dutch Shell en DaimlerChrysler Financial Services.Burgemeester W.J. Deetman zal op 20 maart om 19:30 de tentoonstelling "Wiskunde in de Praktijk" feestelijk openen in het Haagse Gemeentemuseum. Professor Albrecht Beutelspacher, bedenker van de reizende wiskundetentoonstelling en directeur van het Mathematikum te Giessen, houdt aansluitend een leerrijke inleiding. Na afloop van de officiële opening is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.
Van 19 tot 31 maart verrast de tentoonstelling op de Duitse internationale School Den Haag zijn bezoekers met meer dan 25 interactieve wiskundige experimenten van het Mathematikum in Giessen, Duitsland, dat al meer dan 1 miljoen enthousiaste bezoekers heeft mogen verwelkomen. De reizende tentoonstelling „Mathematik zum Anfassen“ is geschikt voor mensen van allerlei leeftijden en opleidingsniveaus. Alle tentoonstellingsonderdelen zijn voorzien van uitleg in het Duits, Nederlands, Engels en Frans. De expositie, die in het kader van het Duitse EU-Voorzitterschap plaatsvindt, wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Royal Dutch Shell en DaimlerChrysler Financial Services.

De Duitse internationale School Den Haag (DiSDH)

De Duitse internationale School ­ met zijn 150 jaar de oudste buitenlandse school in Den Haag - is een Duitstalige school met een internationaal karakter. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 3 tot en met 18 jaar. Naast het internationaal erkende eindexamen „Reifeprüfung“ (VWO), biedt de school ook Realschule aan, vergelijkbaar met het Nederlandse VMBO.

Het Mathematikum in Giessen

Het Mathematikum is het eerste interactieve centrum op het gebied van wiskunde ter wereld. De kiem werd gelegd in 1993, toen Prof. Beutelspacher zijn studenten in een college vroeg om geometrie inzichtelijk te maken door modellen te bouwen. Uit deze eerste reeks modellen is inmiddels een expositie gegroeid met meer dan 100 wiskundige experimenten, die in 2002 een eigen plaats heeft gekregen in een museum, het Mathematikum in Giessen, bij Frankfurt. Wiskundige principes worden hier niet inzichtelijk gemaakt met- door velen gevreesde- formules, of met computersimulaties, maar door de bezoeker experimenten aan te bieden met eenvoudige zaken als dobbelstenen, puzzels, spiegels en zeepsop.
Adres en openingstijden Deutsche internationale Schule, Van Bleiswijkstraat 125, 2582 LB Den Haag Gevestigd in het Statenkwartier/Scheveningen in de buurt van het Gemeentemuseum en te bereiken met HTM tram 1, 10 en 17 en met bus 14.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:30 - 12:30, 14:00 - 17:00; dinsdagavond 17:00 - 20:00; zaterdag/zondag 14:00 - 17:00
Nadere informatie: www.mathematikum-disdh.nl De Duitse internationale School Den Haag (DiSDH) De Duitse internationale School ­ met zijn 150 jaar de oudste buitenlandse school in Den Haag - is een Duitstalige school met een internationaal karakter. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 3 tot en met 18 jaar. Naast het internationaal erkende eindexamen „Reifeprüfung“ (VWO), biedt de school ook Realschule aan, vergelijkbaar met het Nederlandse VMBO. Het Mathematikum in Giessen Het Mathematikum is het eerste interactieve centrum op het gebied van wiskunde ter wereld. De kiem werd gelegd in 1993, toen Prof. Beutelspacher zijn studenten in een college vroeg om geometrie inzichtelijk te maken door modellen te bouwen. Uit deze eerste reeks modellen is inmiddels een expositie gegroeid met meer dan 100 wiskundige experimenten, die in 2002 een eigen plaats heeft gekregen in een museum, het Mathematikum in Giessen, bij Frankfurt. Wiskundige principes worden hier niet inzichtelijk gemaakt met- door velen gevreesde- formules, of met computersimulaties, maar door de bezoeker experimenten aan te bieden met eenvoudige zaken als dobbelstenen, puzzels, spiegels en zeepsop. Adres en openingstijden Deutsche internationale Schule, Van Bleiswijkstraat 125, 2582 LB Den Haag Gevestigd in het Statenkwartier/Scheveningen in de buurt van het Gemeentemuseum en te bereiken met HTM tram 1, 10 en 17 en met bus 14. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:30 - 12:30, 14:00 - 17:00; dinsdagavond 17:00 - 20:00; zaterdag/zondag 14:00 - 17:00 Nadere informatie: www.mathematikum-disdh.nl


WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2007: DEELNAMEFORMULIEREN BESCHIKBAAR!

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde-onderwijs naar buiten te treden.
Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieën (VMBO (klas 1 t/m 4),onderbouw HAVO/VWO (klas 1 t/m 3), bovenbouw HAVO/VWO (klas 4 t/m 6)) meedingen naar deze prijs. In elke categorie valt een prijs van € 1000,- te winnen.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl Scholen die zich reeds aangemeld hebben, ontvangen de deelnameformulieren via de mail in maart; scholen die zich niet aangemeld hebben en wel graag mee willen doen, kunnen de deelnameformulieren van de website downloaden.
We zien uw inzending met belangstelling tegemoet!

Contactpersoon: D. de Haan (scholenprijs(at]fi.uu.nl )

BRUNO ERNST SYMPOSIUM

Bruno Ernst (pseudoniem van Hans de Rijk, 1926) is de oprichter van de Volkssterrenwacht Simon Stevin, initiatiefnemer van de Nederlandse Zonnewijzerkring, oprichter van het natuurkundetijdschrift Archimedes en het wiskundetijdschrift Pythagoras. Om zijn verdiensten voor het onderwijs en de popularisatie van de wetenschap niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is er op vrijdag 30 maart vanaf 13.00 uur een symposium in Leiden. Dit is met name bedoeld voor leraren wis- en natuurkunde, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Deelname en lunch (12.00 uur) zijn kosteloos, na aanmelding. Er is ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Website: www.strw.leidenuniv.nl/cms/web/2007/20070330/info.php3?wsid=4

43e NEDERLANDS MATHEMATISCH CONGRES

Op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2007 wordt in het Gorlaeuscomplex in Leiden onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap het 43ste Nederlands Mathematisch Congres gehouden, gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Op dit congres zal op 12 april de Ostrowskiprijs van 100.000 Zwitserse Francs worden uitgereikt aan Ben Green en Terence Tao (winnaar Fieldsmedaille 2006) voor hun werk over priemgetallen. Terence Tao geldt met zijn 31 jaar als een van de grootste talenten van deze tijd en dit congres biedt een unieke gelegenheid om op 13 april een voordracht van hem mee te maken. Op 12 april organiseert Dion Gijswijt een minisymposium over recreatieve wiskunde en op 13 april is er een minisymposium "Echte wiskunde op school", georganiseerd door Jan van Maanen, directeur van het Freudenthal Instituut. Voor het volledige programma, aanmelding en overige informatie zie www.nmc2007.nl


WERELDWISKUNDE FONDS

Het Wereldwiskunde Fonds (www.nvvw.nl , doorklikken via WwF en Wereld Wiskunde Web, en tevens via het adres www.wiskundeveiling.nl timmert al meer dan tien jaar aan de weg als het gaat om het coördineren van projecten in derdewereldlanden die iets met het wiskundeonderwijs aldaar van doen hebben. Uit de werkgroep van het WwF zijn de laatste jaren diverse medewerkers vertrokken. We zijn op dit moment dan ook weer op zoek naar enthousiaste leden van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren die onze werkgroep willen versterken. De inzet die van medewerkers gevraagd wordt, is in eerste instantie beperkt tot het drie keer per jaar deelnemen aan bijeenkomsten van de werkgroep. Voor meer informatie over het WwF en/of het aanmelden als nieuw werkgroeplid kunt u terecht bij de secretaris van het WwF, Wim Kuipers (w.kuipers(at]nvvw.nl ).

Namens het WwF, Ger Limpens, p.r.-medewerker WwF

JAN KOMMANDEURPRIJS

Elk jaar wordt de Jan Kommandeurprijs uitgereikt aan de mooiste profielwerkstukken voor de exacte vakken. Is er dit jaar bij u in de klas nog een mooi exemplaar geproduceerd? Zend het in! Op 5 april vindt de uitreiking plaats (zie www.rug.nl/fwn/informatievoor/scholieren/betasteunpunt/janKommandeurprijs). Ook voor de andere profielen (E&M en C&M) wordt een prijs uitgereikt. Dus maak je collega's erop attent dat zij ook voor die vakken profielwerkstukken kunnen indienen (zie www.alfasteunpunt.nl > en www.gammasteunpunt.nl ).


VACATURE WISKUNDE (advertentie)

Wegens groei van het Wolfert Dalton en uitbreiding van het aantal wiskunde-uren zoeken wij voor het komende schooljaar een enthousiaste , pro-actieve en resultaatgerichte wiskundedocent, liefst met een eerstegraads bevoegdheid. Informatie bij de directeur, dhr B.J. Kestens (bke(at]wolfertdalton.nl)


RHOMBUS – ON LINE SPECIAALZAAK VOOR WISKUNDEDOCENTEN (advertentie)

Op www.rhombus.be vindt u materialen voor het wiskundeonderwijs:

Abonneren op de Rhombus Enieuwsbrieven kan op www.rhombus.be/contents/nl/d316.html


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl